Zakaj ne morem vzpostaviti povezave?

Ali imate v svojem telefonu s sistemom Windows 10 Mobile težave pri vzpostavljanju povezave z mobilnim omrežjem ali omrežjem Wi‑Fi? Spodaj je navedenih nekaj ukrepov, ki jih lahko poskusite.

Pri težavah z mobilno podatkovno povezavo

 • Preverite, ali je mobilna podatkovna povezava vklopljena. Na začetnem zaslonu

  Ikona z logotipom sistema Windows
  podrsajte do seznama vseh aplikacij in nato izberite Nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM, da preverite.

 • Preverite moč signala mobilnega omrežja (), tako da pogledate število črtic na vrhu zaslona. Poskusite se premakniti na drugo mesto z boljšim signalom. Premaknite se na primer bližje k oknu ali pojdite ven.

 • Morda je vklopljen letalski način. Če je, boste na vrhu zaslona videli ikono . Če želite izklopiti vklopljen letalski način, podrsnite navzdol z vrha zaslona in izberite Razširi > Letalski način.

 • Preverite, ali je kartica SIM vstavljena in jo telefon prepozna. Če ni, se na vrhu zaslona prikaže ta ikona (). V priročniku za svoj model telefona preberite, kako vstavite ali odstranite kartico SIM.

 • Preverite nastavitve mobilnega omrežja in kartice SIM ter jih po potrebi spremenite. Na začetnem zaslonu

  Ikona z logotipom sistema Windows
  podrsajte do seznama vseh aplikacij in nato izberite Nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM. Preberite več o teh nastavitvah in njihovem spreminjanju.

Prikazuje nastavitve v možnosti »Omrežje in brezžično«

Pri težavah z omrežjem Wi‑Fi

 • Preverite, ali je povezava Wi-Fi vklopljena. Na začetnem zaslonu

  Ikona z logotipom sistema Windows
  podrsajte do seznama vseh aplikacij in nato izberite Nastavitve > Omrežje in brezžično > Wi-Fi, da preverite. Če niste povezani z omrežjem, na seznamu izberite tistega, ki ga prepoznate, in z njim vzpostavite povezavo.

 • Podrsnite navzdol z vrha zaslona in izberite Razširi > Letalski način, da ga izklopite, če je vklopljen.

 • Premaknite se bliže usmerjevalniku ali dostopni točki.

 • Poskusite naprednejše korake iz razdelka Težave s povezavo z omrežjem Wi-Fi v sistemu Windows 10 Mobile.

Če imate še vedno težave z omrežjem Wi-Fi, znova zaženite telefon in usmerjevalnik Wi-Fi. To je ena od zadnjih možnosti, ki jih lahko poskusite izvesti.

Doma ne vidite imena svojega omrežja Wi‑Fi?

Preverite, ali je usmerjevalnik nastavljen tako, da oddaja ime omrežja:

 1. Uporabite ethernetni kabel in računalnik povežite z usmerjevalnikom.

 2. Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP svojega brezžičnega usmerjevalnika. (Na primer 192.168.1.1 ali 172.16.0.0 – privzeti naslov IP najdete v dokumentaciji svojega usmerjevalnika.)

 3. Vpišite se s svojim uporabniškim imenom in geslom ter preverite, ali je možnost Enable SSID Broadcast (Omogoči oddajanje niza SSID), Wireless SSID broadcast (Oddajanje brezžičnega niza SSID) ali podobna možnost vklopljena. Ta nastavitev se pogosto nahaja na strani Wireless Settings (Nastavitve brezžičnega omrežja).

Nato na začetnem zaslonu

Ikona z logotipom sistema Windows
v telefonu podrsnite do seznama vseh aplikacij, izberite Nastavitve > Omrežje in brezžično > Wi‑Fi ter preverite, ali se prikaže ime vašega omrežja.

Lastnosti

ID članka: 17286 – Zadnji pregled: 13. okt. 2016 – Revizija: 15

Povratne informacije