Iskanje in pridobivanje predlogov za brskanje v brskalniku Internet Explorer 11Sistemu Windows 10

Internet Explorer predlaga spletna mesta glede na mesta, ki ste jih v preteklosti največkrat obiskali, ter vam tako poenostavi brskanje.

Prikaz predlogov za brskanje v naslovni vrstici

Ko začnete vnašati v naslovno vrstico, Internet Explorer samodejno priporoči predloge spletnih mest, iskanih izrazov, aplikacij ali vremena in financ. Predlogi so izbrani glede na vašo zgodovino iskanja, pritiske tipk in priljubljene, tako da vam brskalnik prikaže rezultate, ki so za vas bolj pomembni.

Samodejno iskanje

Če v naslovno vrstico brskalnika Internet Explorer vnesete besedilo, ki se ne razreši kot veljavni spletni naslov, ali če se besedilo začne z vprašanjem ali besedami »search«, »find« ali »go«, vas Internet Explorer preusmeri k vašemu privzetemu ponudniku iskanja, da lahko poiščete iskano spletno mesto.

Izklop samodejnega iskanja

 1. Odprite namizje in kliknite ikono Internet Explorer v opravilni vrstici.
 2. Kliknite gumb Orodja in nato Internetne možnosti.
 3. Na zavihku Dodatno v razdelku Brskanje označite potrditveno polje Ne išči iz naslovne vrstice.


Prikaz predlogov za brskanje

Internet Explorer omogoča predloge iskanja in predlagana mesta, da vas obvesti o iskanih izrazih spletnih mest, ki bi vas morda zanimala.

Predlogi za iskanje

Predlogi za iskanje v naslovni vrstici brskalnika Internet Explorer med vnašanjem ponudijo predlagane iskane izraze in vam tako omogočijo, da natančneje določite poizvedbo za iskanje.

Izklop predlogov za iskanje

 1. Odprite namizje in kliknite ikono Internet Explorer v opravilni vrstici.
 2. Izberite puščico desno od naslovne vrstice in nato izberite Izklop predlogov za iskanje.

Predlagana mesta na namizju

Predlagana mesta so spletna storitev, ki jo uporablja Internet Explorer, da vam na podlagi najpogosteje obiskanih spletnih mest priporoči spletna mesta, ki vam bodo morda všeč.

Vklop funkcije »Predlagana mesta«

 1. Odprite Internet Explorer in izberite gumb Priljubljene.
 2. Izberite Vklopi predlagana mesta (nahaja se na dnu priljubljenih).
 3. V pogovornem oknu s predlaganimi mesti izberite Da.


Sistemu Windows 7

Ko v naslovno vrstico začnete vnašati besedilo, lahko Internet Explorer samodejno priporoči spletna mesta in iskane izraze, in sicer na podlagi najpogosteje obiskanih spletnih mest, vaših priljubljenih ali priljubljenih iskanih izrazov.

Ponudniki iskanja

Ponudniki iskanja so dodatki, ki omogočajo delovanje predlogov za iskanje in samodejnega iskanja v naslovni vrstici brskalnika Internet Explorer. Namestite lahko več ponudnikov iskanja, vendar lahko le enega nastavite kot privzetega.

Nameščanje dodatkov ponudnikov iskanja

 1. Odprite Internet Explorer, izberite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.
 2. V pogovornem oknu »Upravljanje dodatkov« izberite Ponudniki iskanja in nato izberite Poišči več ponudnikov iskanja.
 3. Izberite ponudnika iskanja, ki ga želite dodati, in ga nato namestite tako, da izberete Dodaj v Internet Explorer.

Spreminjanje privzetega ponudnika iskanja

 1. Odprite Internet Explorer, izberite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.
 2. V pogovornem oknu »Upravljanje dodatkov« izberite Ponudniki iskanja.
 3. Izberite ponudnika iskanja, ki ga želite nastaviti za privzetega, in izberite Nastavi kot privzeto.

Odstranjevanje ponudnikov iskanja

 1. Odprite Internet Explorer, izberite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.
 2. V pogovornem oknu »Upravljanje dodatkov« izberite Ponudniki iskanja.
 3. Izberite ponudnika iskanja, ki ga želite odstraniti, nato izberite Odstrani.

Predlogi za iskanje

Predlogi za iskanje v naslovni vrstici med vnašanjem ponudijo predlagane iskane izraze in vam tako omogočijo, da natančneje določite iskalno poizvedbo. Te predloge vam zagotavlja privzeti ponudnik iskanja.

Če želite vklopiti ali izklopiti predloge za iskanje, odprite Internet Explorer in začnite vnašati iskalni izraz v naslovno vrstico. Nato na spustnem meniju izberite »Vklopi predloge« (ali »Izklopi predloge«).

Samodejno iskanje

Če v naslovno vrstico brskalnika Internet Explorer vnesete besedilo, ki ni veljaven URL, ali če se besedilo začne besedami »search«, »find« ali »go« oziroma z vprašajem, vas Internet Explorer preusmeri k vašemu privzetemu ponudniku iskanja, da lahko poiščete iskano spletno mesto.

Izklop samodejnega iskanja

 1. Odprite Internet Explorer, izberite gumb Orodja in nato Upravljanje dodatkov.
 2. Na zavihku Dodatno v razdelku Brskanje označite potrditveno polje Ne išči iz naslovne vrstice.

Predlagana mesta

Predlagana mesta so spletna storitev, ki jo uporablja Internet Explorer, da vam na podlagi najpogosteje obiskanih spletnih mest priporoči spletna mesta, ki vam bodo morda všeč.

Vklop funkcije »Predlagana mesta«

 1. Odprite Internet Explorer in izberite gumb Priljubljene.
 2. Izberite Vklopi predlagana mesta (ki je na dnu središča priljubljenih) in nato Da.
 3. V pogovornem oknu s predlaganimi mesti izberite Da.

Uporaba predlaganih mest

Če vklopite predlagana mesta, si lahko ogledate priporočena mesta za vas.

 1. Odprite Internet Explorer in izberite gumb Priljubljene.
 2. Izberite Ogled predlaganih mest.

Izklop predlaganih mest

 1. Odprite Internet Explorer in izberite gumb Orodja.
 2. Pokažite na možnost Datoteka in nato počistite kljukico ob možnosti Predlagana mesta.


Lastnosti

ID članka: 17297 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije