Bližnjice na tipkovnici in pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Surface Hub ima bližnjice na tipkovnici, s katerimi lahko stvari naredite hitreje ali vklopite funkcije za ljudi s posebnimi potrebami:

Pritisnite te tipke

Da naredite to

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon

Odpri začetni zaslon

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ A

Odpreti hitra opravila

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ F

Odpri ali zapri celozaslonski način

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ N

Odpri obvestila

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ S

Odpri Cortana/iskanje

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ T

Odpri datum in uro

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ W

Poslati na tablo

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ X

Zamenjati stranske vrstice

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ 1

Odpri podokno klica v stranski vrstici/zapri stransko vrstico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ 2

Odpri podokno »Ljudje« v stranski vrstici/zapri stransko vrstico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ 3

Odpri podokno s sporočilom v stranski vrstici/zapri stransko vrstico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ 4

Odpri podokno z vsebino v stranski vrstici/zapri stransko vrstico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ F6

Premakniti fokus tipkovnice na stranske vrstice, zgornjo vrstico ali spodnjo vrstico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ F6 + Shift

Premakniti fokus tipkovnice na stranske vrstice, zgornjo vrstico ali spodnjo vrstico v nasprotni smeri

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ Tab

Odpreti pregled opravil

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ Backspace

Vrniti se nazaj

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ spacebar

Zamenjati jezik vnosa ali tipkovnico

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ Enter

Odpreti Pripovedovalca

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ plus (+)

Odpreti lupo

Levi Alt + levi Shift + PrtScn

Vklopi ali izklopi visokokontrastni način

Levi Alt + levi Shift + Num Lock

Preklopi simulacijo miške

Desni Shift za 8 sekund

Preklopi tipke filtra

Shift 5-krat

Preklopi zaklepanje tipk

Num Lock za 5 sekund

Preklopi preklopne signale

Tipka z logotipom sistema Windows

Start icon
+ Esc

Končati sejo

Bližnjične tipke

Tipkovnica naprave Surface Hub ima posebne tipke, ki jih imenujemo bližnjične tipke in s katerimi lahko hitreje naredite stvari.

Pritisnite to bližnjično tipko

Da naredite to

Uporabite bli�nji?no tipko za klic, da odprete podokno s klici v aplikaciji Skype za podjetja v stranski vrstici
/
Uporabite bli�nji?no tipko za klic, da zaprete podokno s klici v aplikaciji Skype za podjetja v stranski vrstici

Odpreti ali zapreti podokno s klici v stranski vrstici

Uporabite bli�nji?no tipko za osebe, da odprete ali zaprete podokno z osebami v aplikaciji Skype za podjetja v stranski vrstici

Odpreti ali zapreti podokno z osebami v stranski vrstici

Uporabite bli�nji?no tipko za sporo?ila, da odprete ali zaprete podokno s sporo?ili v aplikaciji Skype za podjetja v stranski vrstici

Odpreti ali zapreti podokno s sporočili v stranski vrstici

Uporabite bli�nji?no tipko za vsebino, da odprete ali zaprete podokno z vsebinami v aplikaciji Skype za podjetja v stranski vrstici

Odpreti ali zapreti podokno z vsebinami v stranski vrstici

Uporabite bli�nji?no tipko za mikrofon, da vklopite mikrofon, ko uporabljate Skype za podjetja
/
Uporabite bli�nji?no tipko za mikrofon, da izklopite mikrofon, ko uporabljate Skype za podjetja

Vklopiti ali izklopiti mikrofon

Uporabite bli�nji?no tipko za kamero, da vklopite kamero, ko uporabljate Skype za podjetja
/
Uporabite bli�nji?no tipko za kamero, da izklopite kamero, ko uporabljate Skype za podjetja

Vklopiti ali izklopiti kamero

Uporabite bli�nji?no tipko za levo stransko vrstico, da se premaknete v levo stransko vrstico
/
Uporabite bli�nji?no tipko za desno stransko vrstico, da se premaknete v desno stransko vrstico

Zamenjati stranske vrstice

Uporabite bli�nji?no tipko za koledar, da odprete ali zaprete datum in uro

Odpreti ali zapreti datum in uro

Uporabite bli�nji?no tipko z zobcem, da odprete hitra opravila

Odpreti hitra opravila

Uporabite bli�nji?no tipko za projiciranje, da vklopite ali izklopite skupno rabo zaslona

Vklopiti ali izklopiti deljenje z drugimi

Uporabite bli�nji?no tipko z dvema pu�?icama, da spremenite velikost aplikacije, ki jo uporabljate

Odpreti ali zapreti celozaslonski način aplikacije, ki jo uporabljate

Uporabite bli�nji?no tipko za dodajanje opomb, da po�ljete elemente iz aplikacij na tablo, tako da lahko ri�ete po njih

Poslati na tablo

Uporabite bli�nji?no tipko z lupo, da odprete Cortano ali iskanje

Odpreti Cortano ali iskanje

Uporabite bli�nji?no tipko za pregled opravil, da odprete pregled opravil in preklopite med odprtimi aplikacijami

Odpreti pregled opravil

Uporabite bli�nji?no tipko za dokon?anje, da kon?ate sejo

Končati sejo

Več o pripomočkih za ljudi s posebnimi potrebami

Če želite odpreti možnosti za ljudi s posebnimi potrebami, izberite puščico navzgor&zraven ikone za obvestila in nato izberite Središče za dostopnost.

Pripovedovalec bere besedilo, prikazano na zaslonu, vključno z vsebino aktivnega okna, možnostmi menija ali natipkano besedilo.

Lupa poveča dele zaslona, tako da jih lažje vidite.

Visokokontrastni način poveča barvni kontrast besedila in slik na zaslonu, tako da so bolj razločni in prepoznavni.

Druge nastavitve za osebe s posebnimi potrebami lahko spremenite tako, da odprete aplikacijo Nastavitve – za pomoč se obrnite na osebo za podporo v svojem podjetju.

Lastnosti

ID članka: 17317 – Zadnji pregled: 15. jun. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije