Projiciranje zaslona naprave Surface Hub (ali zaustavitev projiciranja) med klicem

Ko se pridružite klicu, če je bil načrtovan ali ste ga dodali pozneje, se vklopijo mikrofoni in kamere, tako da lahko osebe, vključene v klic, slišijo in vidijo osebe v sobi. Če želite deliti, kar prikazujete na zaslonu na dotik pripomočka Surface Hub, izberite Začni predstavitev.

Z gumbom za za?etek predstavljanja za?nite deliti zaslon Surface Hub z osebami v klicu

Če želite prekiniti deljenje vsebine z osebami v klicu, ne da bi prekinili tudi klic, izberite Ustavi predstavitev. Klic še vedno poteka, a osebe v klicu ne bodo več videle, kaj delite na zaslonu na dotik v pripomočku Surface Hub.

Z gumbom za ustavitev predstavitve prenehate deliti zaslon Surface Hub z osebami v klicu

Lastnosti

ID članka: 17323 – Zadnji pregled: 15. jun. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije