Če želite izklopiti mikrofon, izberite gumb z mikrofonom.

Gumb �Mikrofon�

Če želite vklopiti zvok, znova izberite gumb.

Videotok sobe je privzeto vklopljen, ko začnete klic. Surface Hub samodejno preklaplja med kamerami, da imajo osebe najboljši pogled na sobo. Če želite ročno preklapljati med kamerami ali želite prekiniti skupno rabo videa, izberite gumb videoposnetka.

Gumb »Videoposnetek«

Lastnosti

ID članka: 17330 – Zadnji pregled: 15. jun. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije