Možnosti središča za dostopnost v Internet Explorerju

V brskalniku Internet Explorer so na voljo številne možnosti za lažje brskanje po spletu.

Za spletne brskalnike Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 in Internet Explorer 9

Povečanje spletne strani
Povečanje ali pomanjšanje besedila
Brskanje po spletu s tipkovnico
Spreminjanje pisave, oblikovanja in barv na spletnih straneh
Izboljšajte brskalnik Internet Explorer z bralnikom zaslona ali s programsko opremo za prepoznavanje govora

Za Internet Explorer 8

Povečanje spletne strani
Povečanje ali pomanjšanje besedila
Dostop do spleta s tipkovnico
Spreminjanje pisave, oblikovanja in barv na spletnih straneh
Izboljšajte brskalnik Internet Explorer z bralnikom zaslona ali s programsko opremo za prepoznavanje govora
Preprečevanje tiskanja barv in slik ozadja
Lastnosti

ID članka: 17456 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije