Opravila v Microsoft Projectu niso razporejena po pričakovanjih

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano, zakaj opravila v Microsoft Projectu ni mogoče načrtovati po pričakovanjih, na voljo pa so tudi predlogi za odpravljanje tega vedenja.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Opravilo morda ni načrtovano po pričakovanjih zaradi številnih vzrokov. Če želite ugotoviti točen razlog, odgovorite na spodnja vprašanja.

Opomba Preden preskusite predloge v tem članku, varnostno kopirajte datoteko ali shranite spremembe v njej.
 1. Ali je možnost »Izračun« nastavljena na »Ročno«?

  Ko izberete ročni izračun, Microsoft Project izračuna datoteko le, ko pritisnete F9. Spore pri načrtovanju odpravite tako, da izračun nastavite na »Samodejno«. Način izračuna nastavite tako:
  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
  2. Kliknite zavihek Izračun.
  3. V razdelku Izračun kliknite Samodejno ali Ročno.
 2. Ali je možnost »Pokaži sporočila o načrtovanju« izklopljena?

  Če je možnost »Pokaži sporočila o načrtovanju« izklopljena, bodo spremembe v datoteki projekta, zaradi katerih pride do sporov pri načrtovanju, obdelane. Če je možnost »Pokaži sporočila o načrtovanju« vklopljena, vidite spor in ga lahko odpravite. Če želite vklopiti ali izklopiti možnost »Pokaži sporočila o načrtovanju« sledite tem korakom:
  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
  2. Kliknite zavihek Razpored.
  3. Potrdite ali počistite polje Pokaži sporočila o načrtovanju.
  4. Kliknite zavihek Splošno.
  5. Pod čarovnikom za načrtovanje potrdite vsa polja.
  Opomba Ko so sporočila o načrtovanju vklopljena, pritisnite tipko F9. Razrešiti morate vsa prikazana sporočila o načrtovanju, preden bo projekt pravilno izračunan.
 3. Ali načrtujete od začetnega ali končnega datuma projekta?

  Ko načrtujete od začetnega datuma projekta, se opravila začnejo takoj, ko je mogoče. Ko načrtujete od končnega datuma projekta, se opravila začnejo čim pozneje. Če želite preveriti, kateri datum je nastavljen v datoteki, v meniju Projekt kliknite Informacije o projektu.
 4. Kaj je začetni datum projekta?

  Če je možnost »Pokaži sporočila o načrtovanju« vklopljena in vnesete opravilo, ki se začne pred začetnim datumom projekta, se prikaže opozorilo. Če želite, da se opravilo začne pred začetnim datumom projekta, ročno vnesite datum tega opravila. Če želite preveriti začetni datum projekta, v meniju Projekt kliknite Informacije o projektu.
 5. Ali ste vnesli odstotke dokončanja opravila?

  Če ste vnesli odstotke dokončanja opravila in se je opravilo že začelo, ni mogoče samodejno spremeniti začetnega datuma. Če želite, da se opravilo razporedi samodejno, nastavite odstotke dokončanja na nič. Sledite tem korakom:
  1. Izberite opravilo.
  2. V meniju Projekt kliknite Informacije o opravilu.
  3. Kliknite zavihek Splošno.
  4. V polje Odstotkov dokončano vnesite 0.
  5. Kliknite V redu.
 6. Ali ste opravilu dodelili dejanski začetni datum?

  Opravilu lahko dodelite dejanski začetni datum in pri tem ne vnesete odstotkov dokončanega. Opravilo ne bo samodejno razporejeno, razen če dejanski začetni datum nastavite na »Ni na voljo«. Če želite nastaviti dejanski začetni datum, v tabelo vstavite polje zanj. Sledite tem korakom:
  1. Izberite naslov poljubnega stolpca v tabeli.
  2. V meniju Vstavljanje kliknite Vstavi stolpec.
  3. Za Ime stolpca izberite Dejanski začetek in kliknite V redu.
 7. Ali ste opravilu dodelili še kakšno drugo vrsto omejitev razen »Čim prej« (ČIM PREJ)?

  Zaradi omejitve bo opravilo morda razporejeno glede na vrsto omejitve in nastavljeni datum. V programu Microsoft Project je opravilo z omejitvijo »Čim kasneje« (ČK) razporejeno kot opravilo »ČIM PREJ«, če je projekt načrtovan od končnega datuma. Če želite preveriti vrsto omejitve, sledite tem korakom:
  1. Dvokliknite številko ID opravila.
  2. Kliknite zavihek Dodatno.
 8. Ali obstajajo odnosi predhodnega ali naslednjega opravila?

  Vrsta odnosa določa, kdaj je opravilo lahko razporejeno. V programu Microsoft Project nastavitev Opravila bodo vedno upoštevala omejitvene datume preglasi povezave odnosov v opravilu. Če želite nastaviti to možnost, sledite tem korakom:
  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
  2. Kliknite zavihek Razporejanje.
  3. Potrdite polje Opravila bodo vedno upoštevala omejitvene datume.
  4. Kliknite V redu.
 9. Ali uporabljate samodejno izravnavanje obremenitve virov?

  Samodejno izravnavanje obremenitve virov opravilo zakasni, da se izogne sporom med viri. Posledica tega je prestavitev začetnega datuma. Če izberete možnost »Ročno«, opravila ne bodo samodejno zakasnjena. Če želite odstraniti zakasnitev opravila in izravnavanje obremenitve virov nastaviti na ročno, naredite to:
  • Če želite odstraniti zakasnitev, kliknite Počisti izravnavanje.
  • Če želite izravnavanje obremenitve virov nastaviti na ročno, v meniju Orodja kliknite Izravnavanje obremenitve virov in nato Ročno.
 10. Ali je v polju »Zakasnitev opravila« vnesena vrednost?

  Če je v polju za zakasnitev opravila vnesena vrednost, večja od nič, opravila ni mogoče razporediti na zgodnejši datum. Če želite počistiti polje zakasnitve, pojdite na 9. korak.
 11. Ali je opravilo podopravilo?

  Če ima opravilo povzetka (na poljubni ravni) predhodnika ali omejitev, podopravila ni mogoče razporediti na zgodnejši datum od opravila povzetka. Če želite preveriti, ali ima opravilo povzetka predhodnike ali omejitve, sledite tem korakom:
  1. Izberite opravilo.
  2. V meniju Projekt kliknite Informacije o opravilu.
 12. Ali je opravilu dodeljen vir?

  Koledar virov lahko vpliva na načrtovanje opravila, ki je dodeljeno viru, na opravilo z določenim trajanjem pa ne. V programu Microsoft Project lahko koledar virov vpliva na vse tri vrste opravil (nespremenljivo trajanje, nespremenljivo delo in nespremenljive enote). Odstranite vir, da vidite, ali ta vpliva na načrtovanje. Če se opravilo razporedi po pričakovanjih, ko odstranite vir, preverite koledar vira. To naredite tako:

  V meniju Orodja kliknite Spremeni delovni čas in nato na spustnem seznamu izberite ime vira.
 13. Ali poskušate opravilo razporediti v času izven delovnega?

  Če dan ni označen kot delovni dan, ne morete načrtovati začetka opravila na ta dan. Če želite preveriti koledar projekta, v meniju Orodja kliknite Spremeni delovni čas.
 14. Ali so opravilom povzetka dodeljeni odnosi predhodnega ali naslednjega opravila?

  Če so opravilu dodeljeni odnosi predhodnega in naslednjega opravila, lahko to vpliva na podopravila v opravilu povzetka in v povezanih opravilih povzetka.

  Vrsta odnosa določa, kdaj je opravilo lahko razporejeno. V programu Microsoft Project nastavitev Opravila bodo vedno upoštevala omejitvene datume preglasi povezave odnosov v opravilu. V starejših različicah Microsoft Projecta ni te možnosti. Če želite nastaviti to možnost, sledite tem korakom:
  1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
  2. Kliknite zavihek Razporejanje.
  3. Potrdite polje Opravila bodo vedno upoštevala omejitvene datume.
  4. Kliknite V redu.
Če ste izvedli vse preskuse in še vedno prihaja do težav pri razporejanju, poskusite ustvariti novo opravilo ali izbrisati problematično opravilo in ga znova ustvariti.


Če še vedno prihaja do težave, je datoteka morda poškodovana. Če ste datoteko ustvarili v programu Microsoft Project 4.1 ali starejši različici in je ta še vedno nameščena v računalniku, odprite datoteko in jo shranite v obliki zapisa MPX. Nato odprite datotek v različici Microsoft Project 2000 ali novejši.


Če želite več informacij o obliki zapisa MPX, glejte datoteko Mpxfile.wri. Datoteka Mpxfile.wri je po navadi v imeniku \Winproj.


Če nimate programa Microsoft Project 4.1 ali starejše različice, datoteke ne shranite v obliki zapisa MPX. Ta oblika zapisa ne podpira (ohranja) novih funkcij, ki so na voljo v različici Microsoft Project 2000 ali novejši. Če torej datoteko programa Microsoft Project 2000 ali novejše različice shranite v obliki zapisa MPX, izgubite nekatere funkcije, ko pretvorite datoteko.
Lastnosti

ID članka: 175457 – Zadnji pregled: 18. sep. 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije