Javni poziv za galerijo sistema Windows je končan

Vemo, da to ni najboljša novica, vendar je javni poziv za galerijo prilagoditev sistema Windows zdaj žal končan. To pomeni, da vaših čudovitih umetniških del oz. fotografij ne sprejemamo več. (In že jih pogrešamo.) Ste jih že poslali? Oglejte si pogosta vprašanja in pogoje uporabe.

Pogoji uporabe

 1. LICENCA. Če pošljete fotografijo, sliko ali umetniško delo (»slika«) družbi Microsoft, podeljujete družbi Microsoft (vključno z njenimi podružnicami in lastniško povezanimi podjetji) v celoti plačano trajno licenco za ves svet in brez tantiem za in v povezavi s storitvami in funkcijami za prilagajanje v izdelkih operacijskega sistema Windows (npr. temah in ozadjih sistema Windows) ter povezanimi spletnimi mesti družbe Microsoft, Galerijo prilagoditev sistema Windows ter trženjskim in oglaševalskim gradivom za takšne storitve in funkcije za prilagajanje: (a) za kopiranje, uporabo in ustvarjanje izpeljanih del na podlagi slike; (b) za javno predvajanje in prikaz kopij slike in izpeljanih del na podlagi slike; in (c) za distribucijo in licenciranje kopij slike in izpeljanih del na podlagi slike strankam družbe Microsoft za njihovo osebno uporabo (»licenca«). Brezpogojno se odrekate: uveljavljanju moralnih in podobnih pravic, ki jih morda imate v povezavi s sliko po vsem svetu; in vsem pravicam za pregled ali odobritev oblike, v kateri se bo uporabila slika, ter se strinjate s spremembami slike, vključno z dodajanjem ali brisanjem delov slike, ki bi sicer kršili moralne ali podobne pravice, če bi bili narejeni brez vašega soglasja.
 2. BREZ OBVEZNOSTI. Družba Microsoft ni dolžna uporabiti slike in lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga ali brez razloga preneha uporabljati sliko. Družba Microsoft ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi odločitve, da slike ne bo uporabila (ali jo bo prenehala uporabljati), in bo sama določila mesto, kjer se slika lahko uporablja.
 3. PRIPIS. Družbi Microsoft (vključno z njenimi podružnicami in lastniško povezanimi podjetji) podeljujete pravico za uporabo vašega imena, slike, podobnosti ali kombinacije teh, s katerimi vas je mogoče prepoznati kot osebo, ki je ustvarila sliko (skupno imenovani »pripis«). Če družba Microsoft, njene podružnice ali lastniško povezana podjetja uporabijo sliko, lahko ustvarijo pripis po lastni presoji in sami določijo umestitev, mesto prikaza, obliko zapisa ter trajanje prikaza in objave.
 4. BREZ DENARNEGA NADOMESTILA. Soglašate, da ne pričakujte nadomestila (denarnega ali drugega) za pravice, ki jih podelite družbi Microsoft ter njenim podružnicam in lastniško povezanim podjetjem v skladu s temi pogoji uporabe, ali uporabo slike (in fotografij ali vsebine v katerem koli pripisu).
 5. NENAMERNI PRIKAZ. Če družba Microsoft nenamerno prikaže, objavi ali predvaja sliko kot del izdelka ali spletnega mesta družbe Microsoft, ki ni vključen v licenco, ki je opredeljena v 1. razdelku zgoraj, boste poslali pisno obvestilo družbi Microsoft in družba Microsoft si bo na komercialno sprejemljiv način prizadevala odstraniti sliko s takšnega izdelka ali spletnega mesta družbe Microsoft. Strinjate se, da je to vaše edino pravno sredstvo za takšen nenameren prikaz slik.
 6. POMOČ. Na stroške družbe Microsoft boste izvedli in dostavili inštrumente in izvedli druga dejanja, ki jih bo v mejah razuma morda zahtevala družba Microsoft, da bi lahko v celoti izkoristila pravice, ki so ji podeljene v skladu s temi pogoji uporabe.
 7. OGLAŠEVANJE. Razen kot je navedeno v 1. in 3. odstavku, nobena stranka ne bo komunicirala z novinarji ali javnostjo v zvezi s to licenco in temi pogoji uporabe brez predhodnega soglasja druge stranke.
 8. JAMSTVA. Jamčite in se zavezujete, da: (a) ste lastnik avtorskih pravic za sliko; (b) imate polna pooblastila za podeljevanje pravic in licenc v skladu s temi pogoji uporabe; (c) distribucija in uporaba slike, kot je dovoljeno v skladu s temi pogoji uporabe, ne krši pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti in objavljanja ali druge lastninske pravice tretjih oseb ali zakonov v državi, v kateri je bila ustvarjena, in ne zahteva odobritve, pregleda ali plačila nadomestila komur koli; in (d) ste imeli vse pravice, ki so bile potrebne in ustrezne za katero koli osebo, prikazano na sliki, da ste lahko ustvarili sliko.
 9. ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI; IZKLJUČITVE; OMEJITVE. V skladu z 8. odstavkom nobena od strank ne daje jamstev (izrecnih, naznačenih ali drugih), vključno z naznačenimi jamstvi glede primernosti za prodajo, nekršitve pravic intelektualne lastnin, primernosti za določen namen ali pravnega naslova, povezanega z učinkovitostjo ali čimer koli drugim v skladu s temi pogoji uporabe. Nobena stranka ni v nobenem primeru odgovorna za kakršno koli posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo v povezavi s sliko, pripisom ali licenco, tudi če je bilo takšno škodo mogoče razumno predvideti. Skupna odgovornost družbe Microsoft ter njenih podružnic in lastniško povezanih podjetij v skladu s temi pogoji uporabe ne bo presegla 500 USD.
 10. PREKINITEV; UČINEK PREKINITVE. Katera koli stranka lahko kadar koli prekine licenco, če drugo stranko 60 dni vnaprej pisno obvesti o prekinitvi. Družba Microsoft bo po koncu 60-dnevnega obdobja umaknila sliko, takoj ko bo to komercialno mogoče. Razdelki 9, 10 in 11 ostanejo v veljavi po prekinitvi te licence. Da bi se izognili dvomu, velja, da pravice strank družbe Microsoft za sliko, ki je bila distribuirana tem strankam pred iztekom ali prekinitvijo te licence, ostanejo v veljavi po izteku ali prekinitvi te licence.
 11. OBVESTILO. Vsa obvestila v okviru teh pogojev uporabe bodo: (i) pisna; (ii) v angleščini (razen če se zahteva drugače); (iii) šteta kot predložena ob prejemu; (iv) poslana po e-pošti, dostavni službi, kurirju ali registrirani ali certificirani pošti (plačana poštnina, potrdilo o prejemu); (v) po e-pošti poslana na naslov winpgal@microsoft.com; po fizični pošti poslana na naslov »Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft« (službi za pravne zadeve bo po faksu poslana kopija na številko (425) 936-7329).
 12. PRISTOJNOST. Te pogoje uporabe ureja zakonodaja zvezne države Washington in stranke nepreklicno soglašajo z izključno pristojnostjo zveznih ali državnih sodišč v okrožju King.

Pogosta vprašanja

Tukaj najdete nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih morda imate o pošiljanju svojih umetniških del ali fotografij v galerijo sistema Windows.

 
Kaj se zgodi, če je moja slika izbrana?
Ali bom o tem obveščen?
Ali bom omenjen?
Ali ohranim avtorske pravice za svoje delo?
Ali boste spremenili sliko?
Kaj boste naredili z mojimi osebnimi podatki?
Če si pozneje premislim, lahko odstranim fotografijo ali umetniško delo iz galerije?

Lastnosti

ID članka: 17776 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 2

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)