Obnovitev sporočil v programu Outlook 2000, ki je nameščen z možnostjo za podjetja in delovne skupine, z orodjem za popravilo prejete pošte

Za enak postopek v programih Microsoft Outlook 2002 in Microsoft Office Outlook 2003 glejte članek 287497 .

Za enak postopek v programu Microsoft Outlook 2000 (IMO) glejte članek
197315 . (Besedilo je morda v angleščini)
Za enak postopek v programu Microsoft Outlook 98 (CW) glejte članek
181325 . (Besedilo je morda v angleščini)
Za enak postopek v programu Microsoft Outlook 98 (IMO) glejte članek
181523 . (Besedilo je morda v angleščini)
OPOMBA: Postopki v tem članku so veljavni le, če je nameščen program Outlook z možnostjo za podjetja ali delovne skupine. S to možnostjo lahko uporabljate storitve MAPI (Messaging Application Programming Interface). Če želite določiti vrsto namestitve, v meniju Pomoč kliknite O programu Microsoft Outlook. Če imate namestitev za podjetja ali delovne skupine, se prikaže oznaka »Podjetje ali delovna skupina«.

P O V Z E T E K

Včlanku je opisano, kako z orodjem za popravilo prejete pošte obnovite mape in elemente iz poškodovane datoteke osebnih map (.pst).  

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

OPOMBA: Spodaj navedeni primeri se nanašajo na uporabo orodja za popravilo prejete pošte v datoteki .pst. Enaki postopki veljajo za datoteko map brez povezave (.ost). Datoteko map brez povezave (.ost) najdete tako, da pod možnostjo Izberite datoteko, ki jo želite pregledati izberete Mape brez povezave (*.ost).

Orodje za popravilo prejete pošte (Scanpst.exe) je orodje, oblikovano za pomoč pri odpravljanju težav, povezanih z datotekami osebnih map (.pst). S tem orodjem lahko popravite tudi datoteke map brez povezave (.ost).

Orodje za popravilo prejete pošte je priloženo sistemu Microsoft Windows 95, na voljo pa je tudi na CD-jih za Microsoft Outlook 98 in Microsoft Office 2000. Orodje se namesti samodejno med namestitvijo. Pripomoček se namesti tudi z namestitvijo storitve sporočanja v sistemu Windows na CD-ju za Microsoft Windows 98. Te programe najdete v tej mapi:
<Pogon CD>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
V sistemu Windows 2000 najdete te programe v tej mapi:
<Pogon CD>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Videoposnetek: Popravljanje datotek osebnih map (.pst) programa OutlookZagon orodja za popravilo prejete pošte

 1. Kliknite Start in pokažite na Najdi ali Išči (odvisno od operacijskega sistema).
 2. V polje Poišči datoteke ali mape z imenom vnesite scanpst.exe.
 3. Vnesite pot in ime datoteke .pst ali kliknite Prebrskaj, če želite datoteko iskati z datotečnim sistemom.
 4. Kliknite Start.

Vloga orodja za popravilo prejete pošte

Ko zaženete orodje za popravilo prejete pošte v datoteki osebnih map (.pst), se zgodi to:
 • Orodje za popravilo prejete pošte analizira strukturo imenika z datoteko osebnih map (.pst) in glave elementa ter tako poskusi obnoviti vse mape in elemente.
 • Če orodje za popravilo prejete pošte obnovi datoteko osebnih map (.pst), pomeni, da je orodje našlo težave in odpravilo tiste, ki jih je lahko.
 • Orodje za popravilo prejete pošte poskuša pretvoriti vsako datoteko v datoteko osebnih map (.pst). (Če npr. preimenujete izvedljivo datoteko v »Nekaj.pst« (brez narekovajev), orodje datoteko spremeni v datoteko .pst, ki jo je mogoče vpeti).

Datoteka obnovljenih osebnih map

Ko zaženete orodje za popravilo prejete pošte, odprite Outlook s profilom, ki vsebuje datoteko osebnih map (.pst), ki ste jo poskušali popraviti. V meniju Pogled kliknite Seznam map, da vklopite pogled s seznamom map. Na seznamu map bi morale biti prikazane te obnovljene mape:

Obnovljene osebne mape

Koledar
Stiki
Izbrisani elementi
Prejeto
Dnevnik
Beležke
Odpošlji
Poslano
Opravila
Te obnovljene mape so običajno prazne, ker je to znova zgrajena datoteka .pst. Prikazana bi morala biti tudi mapa »Izgubljeno in najdeno« (brez narekovajev). V tej mapi so mape in elementi, ki jih je obnovilo orodje za popravilo prejete pošte. Elementov, ki jih ni v tej mapi, ni mogoče popraviti.

Obnavljanje popravljenih elementov

Elemente iz mape Izgubljeno in najdeno premaknite v novo datoteko osebnih map (.pst) v svojem profilu. Najprej v profilu ustvarite novo datoteko osebnih map (.pst) in na ustrezno mesto v njej povlecite vse obnovljene elemente iz mape Izgubljeno in najdeno.

Ustvarjanje nove datoteke osebnih map (.pst) v profilu

 1. Odprite Outlook s profilom, ki vsebuje obnovljene datoteke osebnih map (.pst).
 2. V meniju Datoteka kliknite Upravljanje podatkovnih datotek.
 3. Kliknite Dodaj, da odprete pogovorno okno Nova Outlookova podatkovna datoteka.
 4. V polju Vrste shranjevanja izberite Datoteka osebnih map (.pst) in kliknite V redu.
 5. V pogovornem oknu Ustvari ali odpri Outlookovo podatkovno datoteko kliknite imenik in ime nove datoteke osebnih map (.pst) in nato Odpri.
 6. Kliknite V redu.
V profilu bi morala biti nova datoteka osebnih map (.pst). Povlecite obnovljene elemente iz mape Izgubljeno in najdeno v novo datoteko osebnih map (.pst). Ko premaknete vse elemente, boste morda iz profila želeli odstraniti datoteko obnovljenih osebnih map (.pst), vključno z mapo Izgubljeno in najdeno.

Obnavljanje elementov iz datoteke z varnostno kopijo osebnih map (.pst)

OPOMBA: Če pred zagonom orodja za popravilo prejete pošte ne morete odpreti izvirne datoteke osebnih map (.pst), spodnji postopki morda ne bodo delovali. Če lahko odprete izvirno datoteko osebnih map (.pst), boste s spodnjimi postopki verjetno lahko obnovili dodatne elemente iz poškodovane datoteke osebnih map (.pst).


Ko zaženete orodje za popravilo prejete pošte, je izbrana možnost ustvarjanja varnostne kopije izvirne datoteke osebnih map (.pst). S to možnostjo se na trdem disku ustvari datoteka <ime datoteke>.bak, ki je kopija izvirne datoteke <ime datoteke>.pst z drugo pripono. Datoteka .bak je v imeniku, kjer je izvirna datoteka osebnih map (.pst).

Morda boste iz datoteke .bak lahko obnovili elemente, ki jih orodje za popravilo prejete pošte ni moglo. Ustvarite kopijo datoteke .bak in ji dajte novo ime s pripono .pst, npr. »Novo_ime.pst« (brez narekovajev).

Odprite Outlook s profilom, v katerem je nova datoteka osebnih map (.pst), ki ste jo ustvarili v 4. koraku razdelka »Obnavljanje popravljenih elementov« v tem članku, in poskusite uvoziti datoteko »Novo_ime.pst« s čarovnikom za uvoz in izvoz. Naredite to:
 1. V meniju Datoteka kliknite Uvoz in izvoz.
 2. Kliknite Uvozi iz drugega programa ali datoteke in nato Naprej.
 3. Kliknite Datoteka osebnih map (.pst) in nato kliknite Naprej.
 4. Pod možnostjo Datoteka za uvoz vnesite datoteko Novo_ime.pst. Pod Možnosti kliknite Ne uvozi dvojnikov in nato Naprej.
 5. Pod možnostjo Izberi mapo za uvoz iz izberite datoteko osebnih map (.pst) in kliknite Vključi podmape. Nato izberite Uvozi mape v isto mapo v, kliknite novo datoteko osebnih map (.pst), ki ste jo ustvarili v 4. koraku razdelka »Obnavljanje popravljenih elementov« v tem članku, in kliknite Dokončaj.
OPOMBA: Varnostna kopija datoteke je bila izvirna poškodovana datoteka, zato morda ne boste mogli obnoviti ničesar, razen tistega, kar je obnovljeno v mapi Izgubljeno in najdeno. Če datoteke Novo_ime.pst ne morete uvoziti v Outlook, ste izgubili podatke, ki jih ni v mapi Izgubljeno in najdeno.

Obnavljanje osebne mape velikosti 2 GB (.pst)

Največja dovoljena velikost osebne mape (.pst) je dva gigabajta. Kadar se velikost osebne mape (.pst) približa tej omejitvi, shranjevanje ali pridobivanje elementov pogosto ni mogoče. Enaka omejitev velikosti velja za mape brez povezave (.ost).

Microsoftov pripomoček poskuša obnoviti shranjene elemente v osebni mapi (.pst), tako da zmanjša njihovo velikost pod kritično mejo. Uporaba tega pripomočka lahko povzroči izgubo nekaterih podatkov, vendar se tako obnovi kar največ podatkov.

Če želite več informacij o omejitvah velikosti datotek PST in orodju za obrezovanje datotek PST/OST, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
296088 Orodje za obrezovanje prevelikih datotek PST in OST
Lastnosti

ID članka: 197316 – Zadnji pregled: 22. mar. 2013 – Revizija: 1

Povratne informacije