Windows 7» napaka 0x00000015 «, ko prekličete operacijo optičnega bralnika.


Znaki


Ko prekličete postopek skeniranja dokumenta ali slike, se lahko prikaže sporočilo o napaki:

Operacije ni bilo mogoče dokončati (napaka 0x00000015). Naprava ni pripravljena.

Razlog


Microsoft je potrdil, da je to napako mogoče varno prezreti.

Rešitev


Kliknite v redu.  To napako lahko varno prezrete.