Ko poskusite skriti stolpce v Excelu, se prikaže sporočilo o napaki: »Predmetov ni mogoče pomakniti z lista«

Za enak postopek v programu Microsoft Excel 97 glejte članek
170081 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).

Za enak postopek v programu Microsoft Excel 98, izdaja za računalnike Macintosh, glejte članek
178959 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).

S I M P T O M I

Če v Microsoft Excelu poskusite skriti stolpce podatkov, se lahko prikaže to sporočilo o napaki:
Predmetov ni mogoče pomakniti z lista.
Če želite ugotoviti enolično številko, povezano s prejetim sporočilom, pritisnite tipke CTRL+SHIFT+I. V spodnjem desnem kotu sporočila se prikaže ta številka:
100185

V Z R O K

Ta sporočilo o napaki se prikaže, če sta izpolnjena oba spodnja pogoja:
  • V kateri koli celici v stolpcu ustvarite predmet, na primer komentar celice.
  • Nato poskušate skriti stolpec, ki je levo od stolpca s predmetom, stolpec s predmetom in vse stolpce desno od stolpca s predmetom.
Do te težave na primer pride, če komentar celice postavite v celico IR1 in nato poskušate skriti stolpce IQ:IS (istočasno).

Opomba Do te težave pride z večino predmetov, ki jih je mogoče vstaviti na delovni list, vključno z, a ne omejeno na komentarje celic, grafe, risane oblike in slike. Posebej bodite pozorni na komentarje celic. Komentarji celic so privzeto, in za razliko od večine predmetov, skriti in jih morda ne boste opazili takoj.


Odvisno od mesta stolpca s predmetom pa se to sporočilo o napaki lahko prikaže tudi, če poskušate skriti stolpec s predmetom in vse stolpce desno od stolpca s predmetom.

R EŠ I T E V

Težavo lahko odpravite na enega od teh načinov.

1. način: Spremenite lastnost mesta predmeta na »Premakni in spremeni velikost s celico«

  1. Če je predmet komentar celice, izberite celico s komentarjem. Z desno tipko miške kliknite celico in nato kliknite Pokaži komentar ali Pokaži/skrij komentarje. Tako prikažete komentar.
  2. Kazalec miške premaknite na rob predmeta, dokler se kazalec ne spremeni v kazalec v obliki bele puščice s štirimi majhnimi črnimi puščicami na kazalcu. Kliknite predmet, da ga izberete.
  3. V Microsoft Office Excelu 2003 in prejšnjih različicah Excela v meniju Oblika kliknite <Ime predmeta>. V tem ukazu menija je <Ime predmeta> ime predmeta, kot je na primer »Komentar« ali »Samooblika«.

    V Microsoft Office Excelu 2007 na kartici Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika. Nato kliknite Oblikuj <ime predmeta>.
  4. V pogovornem oknu Oblika kliknite jeziček Lastnosti.
  5. Kliknite Premakni in spremeni velikost s celico in nato V redu.
  6. Če želite znova skriti komentar celice, z desno tipko miške kliknite celico in nato kliknite Skrij komentar.
Te korake izvedite za vsak predmet v stolpcu, na katerega vplivajo težave, opisane v razdelku »Vzrok«. Ko skrijete stolpce, se sporočilo o napaki ne prikaže.

2. način: Spremenite lastnost za vse predmete na aktivnem delovnem listu

Microsoft ponuja primere za programiranje le za ponazoritev, in sicer brez izrecnih ali naznačenih jamstev. To vključuje, a ni omejeno na naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali določen namen. V tem članku predvidevamo, da poznate programski jezik, ki je uporabljen za primer, in orodja za ustvarjanje procedur ter odpravljanje napak v njih. Microsoftovi inženirji za podporo vam lahko razložijo funkcionalnost posameznega postopka. Ne bodo pa spreminjali primerov, da bi zagotovili dodatno funkcionalnost ali sestavili procedure, s katerimi bi izpolnili vaše posebne zahteve.
Opomba Z zagonom spodnjega makra nastavite v 1. načinu opisano lastnost za vse predmete na aktivnem delovnem listu. Ker se zaradi te nastavitve spremeni velikost predmetov, kadar spremenite velikost s predmetom povezanih vrstic in stolpcev, lahko pride do nepričakovanih rezultatov, ko v primeru spreminjanja velikosti vrstic in stolpcev na delovnem listu prikažete predmete. Pred zagonom makra v svoji datoteki upoštevajte to težavo.

Če želite spremeniti lastnost vseh komentarjev na aktivnem delovnem listu, zaženite ta makro.
Sub Test()
Dim s As Shape
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub
Lastnosti

ID članka: 211769 – Zadnji pregled: 31. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije