Nastavitev avtoritativnega časovnega strežnika v operacijskem sistemu Windows 2000

Pomembno V tem članku so informacije o spreminjanju registra. Preden spremenite register, ustvarite varnostno kopijo. Pozanimajte se, kako obnoviti register, če nastane težava. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju, obnovi in urejanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows
Članek o enakem postopku v operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: 314054 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano, kako v operacijskem sistemu Microsoft Windows Server 2000 nastavite časovno storitev sistema Windows. Časovno storitev je mogoče uporabiti kot sistemsko uro ali kot zunanji časovni vir. Priporočamo uporabo sistemske ure.

Uvod

V operacijski sistem Windows je vključena časovna storitev W32Time, ki jo zahteva protokol za preverjanje pristnosti Kerberos. Časovna storitev sistema Windows mora zagotoviti, da vsi računalnikih v podjetju, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows 2000 ali novejše različice, uporabljajo isti čas. Da bi zagotovila ustrezno skupno uporabo časa, časovna storitev sistema Windows uporablja hierarhično razmerje, ki nadzira overitelja in ne dovoli zank.

Računalniki, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows, privzeto uporabljajo to hierarhijo:
 • Vsi odjemalski namizni računalniki imenujejo krmilnik domene, ki preverja pristnost kot dohodnega časovnega partnerja.
 • Vsi članski strežniki uporabljajo isti postopek kot odjemalski namizni računalniki.
 • Krmilniki domene lahko imenujejo glavne operacije primarnega krmilnika domene kot svojega dohodnega časovnega partnerja, vendar pa lahko uporabljajo nadrejeni krmilnik domene na podlagi oštevilčevanja slojev.
 • Vse glavne operacije primarnega krmilnika domene uporabljajo hierarhijo domen v izboru njihovega dohodnega časovnega partnerja.
Po tej hierarhiji glavne operacije primarnega krmilnika domene na korenu gozda postanejo avtoritativne za podjetje. Močno priporočamo, da nastavite avtoritativni časovni strežnik tako, da zbira čas iz vira strojne opreme. Kadar avtoritativni časovni strežnik nastavite na sinhroniziranje z internetnim časovnim virom, se ne izvaja nobeno preverjanje pristnosti. Poleg tega priporočamo tudi, da zmanjšate nastavite popravljanja časa za strežnike in samostojne odjemalce. Ta priporočila zagotavljajo večjo natančnost in varnost za domene.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Nastavitev časovne storitve sistema Windows, da uporablja sistemsko uro

Opozorilo Če z urejevalnikom registra ali na kateri drug način nepravilno spremenite register, se lahko zgodijo resne težave. Zaradi teh težav boste morda morali znova namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more zagotoviti odprave teh težav. Register spreminjate na lastno odgovornost.

Močno priporočamo, da avtoritativni časovni strežnik nastavite tako, da zbira čas iz vira strojne opreme. Kadar avtoritativni časovni strežnik nastavite na sinhroniziranje z internetnim časovnim virom, se ne izvaja nobeno preverjanje pristnosti. Če želite časovno storitev sistema Windows nastaviti tako, da uporablja sistemsko uro, sledite tem korakom:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje vnesite regedit in kliknite OK (V redu).
 2. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite ReliableTimeSource in nato kliknite Modify (Spremeni).
 4. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite 1 in klikniteOK (V redu).
 5. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite LocalNTP in kliknite Modify (Spremeni).
 7. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite 1 in klikniteOK (V redu).
 8. Zaprite urejevalnik registra.
 9. V ukazni poziv vnesite naslednji ukaz, da znova zaženete časovno storitev sistema Windows, in pritisnite tipko ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Zaženite naslednji ukaz v vseh računalnikih, razen v časovnem strežniku, da čas v lokalnem računalniku uskladite s časovnim strežnikom:

  w32tm -s
Opomba Časovnega strežnika ne smete nastaviti tako, da se bo sinhroniziral sam s sabo. Če časovni strežnik nastavite tako, da se sinhronizira sam s sabo, računalnik v dnevnik programa zbaleži naslednje dogodke:Če želite več informacij o ukazu w32tm, v ukazni poziv vnesite naslednji ukaz:

w32tm /?

Nastavitev časovne storitve sistema Windows tako, da uporablja zunanji časovni vir

Skrbniki lahko nastavijo časovno storitev programa Windows v glavnih operacijah primarnega krmilnika domene na korenu gozda, tako da zunanji časovni strežnik SNTP (Simple Network Time Protocol) prepoznajo kot avtoritativni. Kot zunanji časovni strežnik SNTP lahko na primer uporabite Microsoftov časovni strežnik (time.windows.com). Če želite časovno storitev programa Windows nastaviti tako, da uporablja zunanji časovni strežnik SNTP, sledite tem korakom:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje vnesite regedit in kliknite OK (V redu).
 2. Sledite tem korakom, da spremenite vrsto strežnika na NTP:
  1. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite TYPE in nato kliknite Modify (Spremeni).
  3. V pogovornem oknu Edit Value (Urejanje vrednosti), vnesite NTP v polje Value data (Podatki vrednosti) in kliknite OK (V redu).
 3. Sledite tem korakom, da nastavite strežnik kot zanesljiv časovni vir:
  1. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite ReliableTimeSource in nato kliknite Modify (Spremeni).
  2. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite 1 in klikniteOK (V redu).
 4. Sledite tem korakom, da nastavite strežnikov LocalNTP na 1:
  1. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite LocalNTP in kliknite Modify (Spremeni).
  2. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite 1 in klikniteOK (V redu).
 5. Sledite tem korakom, da določite časovne vire:
  1. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite NtpServer in nato kliknite Modify (Spremeni).
  2. V pogovornem oknu Edit Value (Urejanje vrednosti) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite Peers in kliknite OK (V redu).

   Opomba Peers je mestodržec za seznam naprav, ločenih s presledkom, na katerem računalnik pridobi časovne žige. Vsako ime DNS, ki je navedeno na seznamu, mora biti enolično.
 6. Nastavitev popravljanja – čas nastavite samo za operacijski sistem Windows 2000 s servisnim paketom SP4. Če želite to narediti, sledite tem korakom:
  1. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite MaxAllowedClockErrInSecs in nato kliknite Modify (Spremeni).
  3. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite TimeInSeconds iin kliknite OK (V redu).

   Opomba TimeInSeconds je mestodržec za največjo dovoljeno razliko v številu sekund med lokalno uro in časom, prejetim od strežnika NTP, da bi bil lahko obravnavan kot nove veljaven čas.

 7. Sledite tem korakom, da nastavite interval klicanja:
  1. Poiščite in kliknite ta registrski podključ:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V desnem podoknu z desno tipko miške kliknite Period in nato kliknite Modify (Spremeni).
  3. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value data (Podatki vrednosti) vnesite 24 in klikniteOK (V redu).
 8. V meniju File (Datoteka) kliknite Exit (Izhod), da zaprete urejevalnik registra.
 9. V ukazni poziv vnesite naslednji ukaz, da znova zaženete časovno storitev programa Windows, nato pa pritisnite tipko ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Zaženite naslednji ukaz v vseh računalnikih, razen v časovnem strežniku, da čas v lokalnem računalniku uskladite s časovnim strežnikom:
  w32tm -s

Strežnik SNTP kot privzeto uporablja vrata 123 protokola UDP (User Datagram Protocol). Če ta vrata niso odprta za internet, strežnika ne morete sinhronizirati z internetnimi strežniki SNTP. Računalnik, ki je nastavljen tako, da je zanesljivi časovni vir, je prepoznan koz koren časovne storitve sistema Windows. Koren časovne storitve je avtoritativni strežnik za domeno in je po navadi nastavljen tako, da pridobiva čas iz zunanjega strežnika NTP ali naprave. Časovni strežnik lahko nastavite kot zanesljivi časovni vir, da optimirate način prenosa časa prek hierarhije domene. Če je krmilnik domene nastavljen na zanesljivi časovni vir, storitev Net Logon ob prijavi v omrežje objavi ta krmilnik domene kot zanesljiv časovni vir. Ko drugi krmilniki domen iščejo časovni vir, s katerim bi se lahko sinhronizirali, najprej izberejo zanesljivi vir, če je ta na voljo.

Registrski ključ HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period nadzira, kako pogosto časovna storitev sistema Windows izvede sinhronizacijo. Če želite določiti vrednost, morate izbrati eno od posebnih vrednosti na spodnjem seznamu:
 • 65531, "DailySpecialSkew" – nastavi sinhronizacijo na vsakih 45 minut, dokler sinhronizacija ne uspe enkrat, nato pa izvede sinhronizacijo enkrat dnevno.
 • 65532, "SpecialSkew" – nastavi sinhronizacijo na vsakih 45 minut, dokler ni uspešna trikrat, nato pa izvede sinhronizacijo vsakih 8 ur. To je privzeta nastavitev.
 • 65533, "Weekly" – nastavi sinhronizacijo na enkrat tedensko.
 • 65534, "Tridaily" – nastavi sinhronizacijo na vsake tri dni.
 • 65535, "BiDaily" – nastavi sinhronizacijo na vsak drugi dan.
 • 0 – za NT5DS se sinhronizacija izvede vsakih 45 minut, dokler ni uspešna trikrat, nato pa s izvede vsakih 8 ur. Za NTP se sinhronizacija izvede vsakih 8 ur.
 • freqfreq v tem primeru predstavlja število, kolikokrat naj se časovna storitev programa Windows sinhronizira. Če želite uporabiti vrednost, ki ni navedena zgoraj, morate uporabiti to možnost.

S K L I C I

Če želite več informacij o časovni storitvi sistema Windows, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:

884776 Uskladitev časovne storitve sistema Windows z velikim časovnim odmikom (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
816042 Nastavitev avtoritativnega časovnega strežnika v operacijskem sistemu Windows Server 2003 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
314054 Nastavitev avtoritativnega časovnega strežnika v operacijskem sistemu Windows XP (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)


Če želite več informacij o časovni storitvi sistema Windows v gozdu operacijskega sistema Windows Server 2003, obiščite to spletno mesto:
Lastnosti

ID članka: 216734 – Zadnji pregled: 26. okt. 2007 – Revizija: 1

Povratne informacije