Opis funkcije za zaščito datotek programa Windows (WFP)

P O V Z E T E K

V tem članku je opisana funkcija za zaščito datotek program Windows (WFP).

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Ta funkcija prepreči programom, da bi zamenjali nujne sistemske datoteke programa Windows. Programi ne smejo prepisati teh datotek, ker jih uporabljajo operacijski sistem in drugi programi. Z zaščito teh datotek preprečite težave s programi in operacijskim sistemom.

Zaščita datotek programa Windows (WFP) zaščiti datoteke, ki so nameščene kot del operacijskega sistema Windows (na primer datoteke s priponami .dll, .exe, .ocx in .sys in nekatere pisave True Type). WFP uporablja podpise datotek in datoteke kataloga, ki so ustvarjene s podpisovanjem kode, da preveri, ali je Microsoftova različica zaščitenih sistemskih datotek pravilna. Zamenjava zaščitenih sistemskih datotek je podprta le prek teh mehanizmov:
 • Namestitev servisnega paketa za sistem Windows z uporabo datoteke Update.exe
 • Namestitev sprotnih popravkov z uporabo datoteke Hotfix.exe ali Update.exe
 • Nadgradnja operacijskega sistema z uporabo datoteke Winnt32.exe
 • Windows Update
Če program zamenja zaščitene datoteke na drug način, zaščita datotek programa Windows (WFP) obnovi izvirne datoteke. Windows Installer se pri namestitvi nujnih sistemskih datotek sklicuje na funkcijo WFP in jo pokliče z zahtevo za namestitev ali zamenjavo zaščitene datoteke in ne namesti ali zamenja same zaščitene datoteke.

Delovanje funkcije za zaščito datotek programa Windows (WFP)

Funkcija za zaščito datotek programa Windows (WFP) ponuja zaščito za sistemske datoteke z uporabo dveh mehanizmov. Prvi mehanizem se zažene v ozadju. Ta zaščita se sproži, ko funkcija za zaščito datotek programa Windows (WFP) prejme obvestilo o spremembi imenika za datoteko v zaščitenem imeniku. Ko funkcija WFP prejme to obvestilo, ugotovi, katera datoteka je bila spremenjena. Če je datoteka zaščitena, funkcija WFP poišče podpis datoteke v datoteki kataloga, da bi ugotovila, ali je različica nove datoteke pravilna. Če različica datoteke ni pravilna, funkcija WFP zamenja novo datoteko z datoteko iz mape predpomnilnika (če je v mapi predpomnilnika) ali iz vira namestitve. WFP poišče pravilno datoteko na teh mestih v tem vrstnem redu:
 1. Mapa predpomnilnika (privzeto je to mapa %systemroot%\system32\dllcache).
 2. Pot omrežne namestitve, če ste operacijski sistem namestili z omrežno namestitvijo.
 3. CD-ROM s sistemom Windows, če ste operacijski sistem namestili s CD-ROM-a.
Če funkcija WFP najde datoteko v mapi predpomnilnika ali če je vir namestitve najden samodejno, funkcija WFP tiho zamenja datoteko. Če funkcija WFP ne more samodejno poiskati datoteke na nobenem od teh mest, se prikaže to sporočilo o napaki, kjer ime_datoteke predstavlja ime datoteke, ki je bila zamenjana, izdelek pa izdajo sistema Windows, ki jo uporabljate.
 • Windows File Protection (Zaščita datotek programa Windows)
  Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. Insert your product CD-ROM now. (Datoteke, ki so potrebne za pravilno delovanje programa Windows, so bile zamenjane z nepravilnimi različicami. Da bi ohranil stabilnost sistema, mora Windows obnoviti prvotne različice teh datotek. Vstavite CD-ROM izdelek.)
 • Windows File Protection (Zaščita datotek programa Windows)
  Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. The network location from which these files should be copied, \\server\share, is not available. Contact your system administrator or insert product CD-ROM now. (Datoteke, ki so potrebne za pravilno delovanje programa Windows, so bile zamenjane z nepravilnimi različicami. Da bi ohranil stabilnost sistema, mora Windows obnoviti prvotne različice teh datotek. Omrežno mesto, s katerega bi morale biti te datoteke kopirane, \\strežnik\omrežno_mesto, ni na voljo. Obrnite se na skrbnika sistema ali vstavite CD-ROM izdelek.)
Opomba Če skrbnik ni prijavljen, funkcija WFP ne more prikazati nobenega od teh pogovornih oken. V tem primeru funkcija WFP prikaže pogovorno okno takrat, ko se skrbnik prijavi. WFP lahko počaka do prijave skrbnika v teh primerih:
 • V registru manjka vnos SFCShowProgress ali pa je nastavljen na 1, strežnik pa je nastavljen tako, da zažene pregled po vsakem zagonu računalnika. V tem primeru funkcija WFP počaka na prijavo v konzolo. Zato se strežnik za klic oddaljene procedure ne zažene toliko časa, dokler se ne izvede pregled. Računalnik medtem ni zaščiten.

  Opomba Še vedno je mogoče preslikati omrežne pogone, uporabljati sistemske datoteke in se s terminalskimi storitvami prijaviti v strežnik. WFP ne obravnava teh operacij kot prijave v konzolo in čaka nedoločen čas.
 • WFP mora obnoviti datoteko iz omrežnega sredstva. Do tega lahko pride, če datoteke ni v mapi Dllcache ali če je datoteka poškodovana. V tem primeru funkcija WFP morda nima pravilnih poverilnic za dostop do omrežnega sredstva z namestitvenega medija, ki temelji na omrežju.
Drugi zaščitni mehanizem, ki ga ponuja funkcija za zaščito datotek programa Windows (WFP), je preverjevalnik sistemskih datotek (Sfc.exe). Na koncu namestitve vrste GUI preverjevalnik sistemskih datotek pregleda vse zaščitene datoteke, da bi se prepričal, da jih programi, ki so bili nameščeni med nespremljano namestitvijo, niso spremenili. Preverjevalnik sistemskih datotek preveri tudi vse kataložne datoteke, s katerimi funkcija WFP sledi pravilnim različicam datotek. Če ena od kataložnih datotek manjka ali je poškodovana, funkcija WFP preimenuje prizadeto kataložno datoteko in pridobi predpomnjeno različico te datoteke iz mape predpomnilnika. Če je predpomnjena kopija kataložne datoteke na voljo v mapi predpomnilnika, funkcija WFP zahteva ustrezen medij, da bi pridobila novo kopijo kataložne datoteke.

Preverjevalnik sistemskih datotek omogoča skrbniku, da pregleda vse zaščitene datoteke in tako preveri njihove različice. Preverjevalnik sistemskih datotek preveri tudi mapo predpomnilnika in jo znova dopolni (ta mapa je privzeto shranjena v %SystemRoot%\System32\Dllcache). Če je mapa predpomnilnika poškodovana ali je ni mogoče več uporabiti, lahko popravite vsebino mape z ukazom sfc /scanonce ali sfc /scanboot v ukaznem pozivu.

Vrednost SfcScan v tem registrskem ključu ima tri možne nastavitve:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Nastavitve za vrednost SfcScan so:
 • 0x0 = ne preglej zaščitenih datotek po vnovičnem zagonu. (Privzeta vrednost)
 • 0x1 = preglej vse zaščitene datoteke po vsakem vnovičnem zagonu (nastavite, če zaženete ukaz sfc /scanboot).
 • 0x2 = preglej vse zaščitene datoteke enkrat po vnovičnem zagonu (nastavite, če zaženete ukaz sfc /scanonce).
Privzeto so vse sistemske datoteke shranjene v mapi predpomnilnika; privzeta velikost predpomnilnika je 400 MB. Zaradi omejitev velikosti diska priporočamo, da v mapi predpomnilnika ne hranite predpomnjenih različic vseh sistemskih datotek. Če želite spremeniti velikost predpomnilnika, spremenite nastavitev vrednosti SFCQuota v tem registrskem ključu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
WFP shrani preverjene različice datotek v mapo Dllcache na trdem disku. Število predpomnjenih datotek določa nastavitev vrednosti SFCQuota (privzeta velikost je 0xFFFFFFFF ali 400 MB). Skrbnik lahko po potrebi poveča ali zmanjša nastavitev vrednosti SFCQuota. Če nastavite vrednost SFCQuota na 0xFFFFFFFF, funkcija WFP predpomni vse zaščitene sistemske datoteke (približno 2.700 datotek).

Mapa predpomnilnika morda ne vsebuje kopij vseh zaščitenih datotek ne glede na vrednost SFCQuota v teh dveh primerih:
 1. Na disku ni dovolj nezasedenega prostora.

  V operacijskem sistemu Windows XP funkcija WFP preneha dopolnjevati mapo Dllcache, ko je na trdem disku na voljo manj prostora, kot znaša vrednost: 600 MB + največja velikost ostranjevalne datoteke.
  V operacijskem sistemu Windows 2000 funkcija WFP preneha dopolnjevati mapo Dllcache, ko je na trdem disku na voljo manj kot 600 MB nezasedenega prostora.
 2. Omrežna namestitev.

  Če operacijski sistem Windows 2000 ali Windows XP namestite prek omrežja, datoteke v imeniku i386\lang niso dopolnjene v mapi Dllcache.
Poleg tega so zaščiteni vsi pogoni v datoteki Driver.cab, vendar niso dopolnjeni v mapi Dllcache. WFP lahko obnovi te datoteke iz datoteke Driver.cab neposredno, ne da bi od uporabnika zahteval izvirni medij. Če pa zaženete ukaz sfc /scannow, dopolnite datoteke iz datoteke Driver.cab v mapo Dllcache.

Če funkcija WFP zazna spremembo v datoteki, te datoteke pa ni v mapi predpomnilnika, WFP pregleda različico spremenjene datoteke, ki jo operacijski sistem trenutno uporablja. Če je različica datoteke, ki jo trenutno uporabljate, prava, WFP kopira to različico datoteke v mapo predpomnilnika. Če različica datoteke, ki jo trenutno uporabljate, ni prava ali če datoteka ni predpomnjena v mapi predpomnilnika, WFP poskuša poiskati vir namestitve. Če WFP ne more najti vira namestitve, pozove skrbnika, naj vstavi ustrezen medij, da bi lahko zamenjal datoteko ali predpomnjeno različico datoteke.

Vrednost SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ) v tem registrskem ključu določa mesto mape Dllcache.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Privzeti podatki vrednosti za vrednost SFCDllCacheDir so %SystemRoot%\System32. Vrednost SFCDllCacheDir je lahko lokalna pot. Vrednost SFCDllCacheDir ni privzeto navedena v registrskem ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Če želite spremeniti mesto predpomnilnika, morate dodati to vrednost.

Pri zagonu sistema Windows funkcija WFP sinhronizira (kopira) nastavitve WFP-ja iz tega registrskega ključa
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
v ta registrski ključ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Če je vrednost SfcScan, SFCQuota ali SFCDllCacheDir torej prisotna v podključu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection, ima ta vrednost prednost pred istimi vrednostmi v podključu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
Če želite več informacij o funkciji za zaščito datotek programa Windows (WFP), kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

222473 Nastavitve registra za zaščito datotek programa Windows (WFP) (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite več informacij o orodju za preverjanje sistemskih datotek v operacijskih sistemih Windows XP in Windows Server 2003, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

310747 Opis orodja za preverjanje sistemskih datotek v operacijskih sistemih Windows XP in Windows Server 2003 (Sfc.exe)

Če želite več informacij o orodju za preverjanje sistemskih datotek v operacijskem sistemu Windows 2000, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

222471 Opis orodja za preverjanje sistemskih datotek (Sfc.exe) v operacijskem sistemu Windows 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite več informacij o funkciji za zaščito datotek programa Windows (WFP), obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite več informacij o programu Windows Installer in funkciji za zaščito datotek programa Windows (WFP), obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
Lastnosti

ID članka: 222193 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije