POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja programov v strežniku SQL Server

P O V Z E T E K

V tem članku je po korakih opisano odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja strežnika SQL Server. Odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja vključuje niz korakov, s katerimi osamite in določite vzrok upočasnitve delovanja programa. Med mogočimi vzroki so:
 • Blokiranje
 • Spori med sistemskimi viri
 • Težave z obliko programa
 • Določen niz poizvedb ali shranjenih procedur z dolgimi časi izvršitve.
V tem članku je opisano, kako določite vir težave z učinkovitostjo delovanja. Članek se sklicuje tudi na druge članke v Microsoftovi zbirki znanja, ki opisujejo podrobnosti določenih težav z učinkovitostjo delovanja, če želite dodatne informacije o odpravljanju težav.Nazaj na vrh

SQL Profiler


SQL Profiler je zmogljivo orodje za odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja v strežniku SQL Server 7.0 ali novejših različicah. SQL Profiler omogoča preprosto zajemanje vseh dogodkov v strežniku ob tipičnem zagonu in zagotavlja informacije o njih. Če SQL Profiler uporabite v povezavi z orodjem Microsoft Windows NT Performance Monitor in nekaterimi preprostimi poizvedbami, s katerimi prepoznate, ali je prišlo do blokade, pridobite informacije, s katerimi boste odpravili ogromno število težav z učinkovitostjo delovanja.

Nazaj na vrh

Kaj nadzirati

1. Nastavite SQL Profiler, tako da zajame sled. To naredite tako:
 1. Odprite SQL Profiler.
 2. V meniju Tools (Orodja) kliknite Options (Možnosti).
 3. Prepričajte se, ali ste izbrali možnosti All Event Classes (Vsi razredi dogodkov) in All Data Columns (Vsi stolpci s podatki).
 4. Kliknite OK (V redu).
 5. Ustvarite novo sled.
 6. V meniju File (Datoteka) pokažite na New (Novo) in kliknite Trace (Sledi).
 7. Na kartici General (Splošno) določite ime sledi in datoteko, v katero naj bodo zajeti podatki.
 8. Na kartici Events (Dogodki) sledi dodajte spodnje vrste dogodkov:

  NaslovDogodek, ki naj se dodaOpis
  CursorsCursorPrepareTa dogodek pomeni, da je bil kazalec v izjavi SQL pripravljen s programskim vmesnikom ODBC, OLEDB ali DB-Library.
  Error and WarningMissing Column StatisticsTa dogodek označuje statistiko stolpca, ki je bila morda uporabna, ker optimizator ni bil na voljo. V stolpcu Text (Besedilo) je prikazan seznam stolpcev z manjkajočo statistiko. Ta dogodek, v povezavi z dogodkom Misc: Auto-UpdateStats, pomeni, da je bila sprožena možnost Auto Create Statistics (Samodejno ustvarjanje statistike).
  Misc.AttentionTa dogodek pomeni, da je odjemalec poslal signal za opozorilo.
  Misc.Auto-UpdateStatsTa dogodek pomeni, da je bila sprožena možnost Auto Update Statistics (Samodejno posodabljanje statistike).
  Misc.Exec Prepared SQLTa dogodek pomeni, da je programski vmesnik ODBC, OLE DB ali DB-Library izvedel prej pripravljeno izjavo Transact-SQL ali izjave.
  Misc.Execution PlanTa dogodek pokaže drevo načrta izvedene izjave Transact-SQL.
  Misc.Prepare SQLTa dogodek pomeni, da je programski vmesnik ODBC, OLE DB ali DB-Library pripravil izjavo Transact-SQL ali izjave za uporabo.
  Misc.Unprepare SQLTa dogodek pomeni, da je programski vmesnik ODBC, OLE DB ali DB-Library preklical pripravljeno izjavo Transact-SQL ali izjave za uporabo.
  SessionsConnectTa dogodek pomeni, da je bila vzpostavljena nova povezava.
  SessionsDisconnectTa dogodek pomeni, da je odjemalec prekinil povezavo.
  SessionsExisting ConnectionTa dogodek pomeni, da je obstajala povezava, ko se je začelo sledenje programu SQL Profiler.
  Stored ProceduresSP: CompletedTa dogodek kaže, kdaj je shranjena procedura dokončala izvajanje.
  Stored ProceduresSP: RecompileTa dogodek pomeni, da je bila shranjena procedura med izvajanjem znova prevedena.
  Stored ProceduresSP: StartingTa dogodek kaže, kdaj je shranjena procedura začela izvajanje.
  Stored ProceduresSP: StmtCompletedTa dogodek kaže, kdaj je izjava v shranjeni proceduri dokončala izvajanje.
  TSQL:SQL:BatchCompletedTa dogodek pomeni, da je paket Transact-SQL dokončan. V stolpcu Text (Besedilo) je prikazana izvedena izjava.
  TSQL:SQL:StmtCompletedTa dogodek pomeni, da je izjava Transact-SQL dokončana. V stolpcu Text (Besedilo) je prikazana izvedena izjava.
  TSQL:RPC:CompletedTa dogodek pomeni, da je funkcija RPC (klic oddaljene procedure) dokončana.
 9. Če v programu prihaja do napak s časovno omejitvijo prejemanja, če se program preneha odzivati (se obesi) ali pride do drugih dogodkov, zaradi katerih se izjave s težavami nikoli ne dokončajo, vključite še te dogodke:

  TSQL:SQL:BatchStartingTa dogodek označuje začetek paketa Transact-SQL. V stolpcu Text (Besedilo) je prikazano izvajanje izjave.
  TSQL:SQL:StmtStartingTa dogodek označuje začetek izjave Transact-SQL. V stolpcu Text (Besedilo) je prikazano izvajanje izjave.
  TSQL:RPC:StartingTa dogodek označuje začetek klica oddaljene procedure (RPC).
  Stored ProceduresSP: StmtStartingTa dogodek kaže, kdaj izjava v shranjeni procedure začne izvajanje.


  S tem se boste prepričali, da lahko vidite izjavo, ki se je izvajala, ko je prišlo do časovne omejitve.
 10. Prepričajte se, da so na kartici Data Columns (Stolpci s podatki) vključeni ti stolpci:


  Za SQL Server 2000:

  Začetni čas

  Končni čas

  LoginSid

  SPID

  Razred dogodka

  TextData

  IntegerData

  BinaryData

  Trajanje

  CPE

  Reads

  Writes

  Ime programa

  Ime uporabnika sistema NT

  DBUserName


  Za SQL Server 7.0:

  Začetni čas

  Končni čas

  ID povezave

  SPID

  Razred dogodka

  Besedilo

  Podatki o celem številu

  Dvojiški podatki

  Trajanje

  CPE

  Reads

  Writes

  Ime programa

  Ime uporabnika sistema NT

  Ime uporabnika strežnika SQL

Če želite informacije o uporabi orodja SQL Profiler, glejte knjige v internetu za SQL Server 7.0 in SQL Server 2000.


2. Za zajemanje števcev sistema Windows NT in strežnika SQL Server uporabite orodje »Performance Monitor« (Nadzornik učinkovitosti delovanja). To naredite tako:
 1. Zaženite Windows NT Performance Monitor.
 2. V meniju View (Pogled) kliknite Log (Dnevnik).
 3. V meniju Options (Možnosti) kliknite Log (Dnevnik).
 4. Določite ime datoteke in mesto za beleženje števcev učinkovitosti delovanja. Ustrezno lahko prilagodite interval posodobitve.
 5. V meniju Edit (Urejanje) kliknite Add To Log (Dodaj v dnevnik).
 6. Dodajte vse predmete. Tako predmete sistema Windows NT kot tudi strežnika SQL Server.
 7. Če želite zagnati beleženje v dnevnik, v meniju Options (Možnosti) kliknite Log (Dnevnik) in kliknite gumb Start Log (Začni beleženje v dnevnik).

Če želite dodatne informacije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
150934 Kako ustvariti dnevnik orodja »Performance Monitor« (Nadzornik učinkovitosti delovanja) za odpravljanje težav s sistemom NT (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

3. Preverite blokade.

Če si želite ogledati, ali je prišlo do blokade, zaženite sistemsko shranjeno proceduro sp_who:
exec sp_who
Ta rezultat bo vključeval stolpec blk. Preglejte, ali je med rezultati kakšen neničeln vnos, ki kaže, da je prišlo do blokade. Kadar pride do upočasnjenega delovanja, v celotnem časovnem okviru občasno zaženite to proceduro.

Opomba Z zagonom sistemske shranjene procedure sp_who preverite, ali obstaja blokada. Po navadi s tem ne dobite dovolj informacij, da bi v celoti odpravili težavo z blokiranjem.
Če želite dodatne informacije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
251004 INFORMACIJE: Nadzorovanje blokiranja strežnika SQL Server 7.0 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Nazaj na vrh

Tipičen zagon programa

Najboljše bi bilo, če bi zajeli orodji SQL Profiler in Performance Monitor ter rezultate blokiranja v istem časovnem okviru. Časovni okvir naj zajema čas, ko se učinkovitost delovanja programa spremeni iz dobrega na slabo. S kombinacijo teh informacij boste laže pridobili jasnejšo sliko o tem, kje prihaja do upočasnitve učinkovitosti delovanja.

Nazaj na vrh

Razlaga rezultatov

 1. Preverite blokade.

  Če je stolpec blk v rezultatu sp_who neničeln, to pomeni, da je do blokiranja prišlo v vašem sistemu. Če se postopki medsebojno blokirajo, se lahko postopki, ki so blokirani, izvajajo dalj časa.
  Če želite dodatne informacije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  224453 INFORMACIJE: Razumevanje in odpravljanje težav z blokiranjem strežnikov SQL Server 7.0 in 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
 2. Preglejte rezultate orodja SQL Profiler.

  Če želite odpraviti težave z učinkovitostjo delovanja, je zelo pomembno, da pogledate podatke, pridobljene z orodjem SQL Profiler. Najpomembnejše je vedeti, da ni treba pogledati vsega, kar ste zajeli. Izberite, kaj boste pogledali. SQL Profiler zagotavlja zmogljivosti za učinkovit pregled zajetih podatkov. SQL Profiler na karticah Properties (Lastnosti) (v meniju File (Datoteka) kliknite Properties (Lastnosti)) omogoča, da omejite prikazane podatke, tako da odstranite stolpce s podatki ali dogodke, in sicer z združevanjem (razvrščanjem) po stolpcih s podatki in s filtri. Preiščete lahko celotno sled ali le določene vrednosti v nekaterih stolpcih (v meniju Edit (Urejanje) kliknite Find (Išči)). Podatke, zbrane z orodjem SQL Profiler, lahko shranite tudi v tabelo strežnika SQL (v meniju File (Datoteka) pokažite na Save As (Shrani kot), kliknite Trace Table (Sledi tabeli)), nato pa zanje zaženite poizvedbe SQL.

  Pazite, da filtriranje izvedete le v predhodno shranjeni sledilni datoteki. Če te korake izvedete v aktivni sledi, lahko izgubite podatke, ki ste jih zajeli od začetka sledenja. Najprej shranite aktivno sled v datoteko ali tabelo (v meniju File (Datoteka) kliknite Save As (Shrani kot)) in jo nato znova odprite (v meniju File (Datoteka) kliknite Open (Odpri)), preden nadaljujete. Kadar delate s shranjeno sledilno datoteko, s filtriranjem ne odstranite trajno filtrirane podatke, temveč jih filtriranje le ne prikaže. Za pomoč pri iskanju lahko po potrebi dodate in odstranite dogodke in stolpce s podatki.

  V prvem koraku pregledovanja sledilnih datotek orodja SQL Profiler v primerih, povezanih z učinkovitostjo delovanja, je treba določiti, kje v strežniku se pojavljajo različne vrste dogodkov.

  Združite sledi po razredih dogodkov:

  a. V meniju File (Datoteka) kliknite Properties (Lastnosti).

  b. Na kartici Data Columns (Stolpci s podatki) z gumbom »UP« (Gor) premaknite Event Class (Razred dogodka) pod naslov Groups (Skupine), z gumbom »DOWN« (Dol) pa odstranite vse druge stolpce pod naslovom Groups (Skupine).

  c. Kliknite OK (V redu).

  Združevanje po stolpcu razreda dogodkov kaže, katera vrsta dogodkov se pojavlja v strežniku SQL in kako pogosto. V tem stolpcu poiščite te dogodke:

  SP:RECOMPILE

  Ta dogodek pomeni, da je bila shranjena procedura med izvajanjem znova prevedena. Nekaj dogodkov prevajanja pomeni, da strežnik SQL rabi vire za navajanje poizvedb, namesto za njihovo izvajanje.


  Če želite dodatne informacije o odpravljanju težav z vnovičnim prevajanjem shranjenih procedur, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  243586 INFORMACIJE: Odpravljanje težav z vnovičnim prevajanjem shranjenih procedur (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)


  Opozorilo

  Signal za opozorilo pomeni, da je odjemalec preklical poizvedbo. To se po navadi zgodi iz dveh razlogov:

  Uporabnik je izrecno preklical poizvedbo ali končal program.

  – ali –

  Potekla je časovna omejitev poizvedbe.

  Če vidite signale za opozorila, se nekatere poizvedbe morda izvajajo počasi.

  Če želite dodatne informacije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  243589 POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težave s poizvedbami, ki se v strežniku SQL Server 7.0 ali novejši različici izvajajo počasi (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
  Da bi laže prepoznali poizvedbo, ki je prejela signal za opozorilo, znova preglejte sled, tako da ni razvrščena po nobenem stolpcu s podatki in jo filtriraje z ID-jem profila procesa (SPID), ki jo je prejela, (na kartici Filters (Filtri) nastavite SPID = x). Dogodek SQL:StmtStarting, SQL:BatchStarting ali SP:StmtStarting, ki je bil takoj pred signalom za opozorilo, je poizvedba, ki je prejela časovno omejitev ali prekinitev. V stolpcu Event Class (Razred dogodka) lahko poiščete signal za opozorilo, če ga želite preprosto najti (v meniju Edit (Urejanje) kliknite Find (Iskanje)).

  PREPARE SQL in EXEC PREPARED SQL

  Dogodek Prepare SQL pomeni, da so programski vmesniki ODBC, OLE DB ali DB-Library pripravili izjavo Transact-SQL ali izjave za uporabo. Dogodek Exec Prepared SQL pomeni, da je program uporabil obstoječo pripravljeno izjavo za zagon ukaza.

  Primerjate število pojavitev teh dveh dogodkov. Program naj bi pripravil izjavo SQL enkrat in jo nekajkrat zagnal. S tem optimizator prihrani strošek prevajanja novega načrta, vsakič ko je izjava izvedena. Zato bi moralo biti število dogodkov Exec Prepared SQL veliko višje od števila dogodkov Prepare SQL. Če je število dogodkov Prepare SQL približno enako številu dogodkov Exec Prepared SQL, program morda ne uporablja dobro modela priprave ali izvajanja. Najboljše je, če ne pripravite izjave, ki bo izvedena le enkrat. Če želite več informacij o tem, kako pripraviti izjave SQL, v elektronskih knjigah strežnika SQL Server 7.0 glejte teme »Priprava izjav SQL«.

  Če število dogodkov Exec Prepared SQL ni tri- do petkrat višje od števila dogodkov Prepare SQL, program morda ne uporablja učinkovito modela priprave ali izvedbe.
  Če želite dodatne informacije, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  243588 POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja začasnih poizvedb (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

  V strežniku SQL Server 2000 bodo odstranjeni pretirani odhodi in vrnitve na pripravo/izvedbo, tako da razmerje 3–5 ni tako omejujoče. Toda, pravilo, da poskusite in znova uporabite pripravljen načrt več kot enkrat, je lahko še vedno uporabno.

  Missing Column Statistics (Manjkajoča statistika stolpca)

  Ta dogodek pomeni, da statistične informacije, ki naj bi jih uporabil optimizator za ustvarjanje boljšega načrta poizvedbe, niso bile na voljo. To pomeni, da poizvedba nima uporabnih indeksov, in sicer v vsaj eni vključeni tabeli. Razen tega, da ni uporabnega indeksa, v strežniku SQL ni niti statističnih podatkov o vključenih stolpcih, da bi lahko sprejeli odločitev za načrt poizvedbe, ki temelji na obveščenosti. Rezultat tega je ne najboljše pripravljen načrt poizvedbe. Če vidite takšne dogodke, si oglejte poizvedbo in pripravljen načrt izvedbe ter si potem oglejte ta članek iz Microsoftove zbirke znanja, kjer najdete navodila po korakih za izboljšanje učinkovitosti delovanja te poizvedbe:
  243589 POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težav s poizvedbami, ki se v strežniku SQL Server 7.0 ali novejši različici izvajajo počasi (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

  Ko vidite dogodke Missing Column Statistics (Manjkajoča statistika stolpca), se najprej osredotočite na tiste, ki se pojavijo v povezavi z dolgo izvajajočimi se poizvedbami. Nekateri dogodki se v strežniku SQL lahko ustvarijo in rešijo samodejno, in sicer s samodejno statistiko, zato morda posredovanje uporabnika ni potrebno. Zato je najbolje, če se najprej osredotočite na poizvedbe, ki trajajo dolgo, kakor je prikazano pozneje v tem članku, in zabeležite ustrezne dogodke Missing Column Statistics (Manjkajoča statistika stolpca).

  Če ne najdete takšnih razredov dogodka, v drugem koraku določite, kje se porablja čas.


  Rezultate sledenja združite po trajanju:

  a. V meniju File (Datoteka) kliknite Properties (Lastnosti).

  Na kartici Data Columns (Stolpec s podatki) z gumbom »UP« (Gor) premaknite Duration (Trajanje) pod naslov Groups (Skupine), z gumbom »DOWN« (Dol) pa pod tem naslovom odstranite vse druge stolpce.

  c. Na kartici Events (Dogodki) odstranite vse skupine, razen TSQL in Stored Procedures (Shranjene procedure).

  d. Kliknite OK (V redu).

  Z združevanjem rezultatov po trajanju lahko preprosto vidite, katere izjave SQL, paketi ali procedure se izvajajo najpočasneje. Zelo pomembno je, da ne gledate le časa, ko je prišlo do težave, temveč da tudi utemeljite, kdaj je dobro primerjati učinkovitost delovanja. Filtrirate lahko z začetnim časom, tako da razbijete sled v razdelke, ko je bila učinkovitost delovanja dobra in v ločene razdelke, ko je bilo učinkovitost delovanja slaba. Poiščite poizvedbe z najdaljšim časom trajanja, kadar je učinkovitost delovanja dobra. Najverjetneje so te razlog težav. Če je skupna učinkovitost delovanja sistema slabša, lahko celo dobre poizvedbe kažejo daljši čas trajanja, ker čakajo na sistemske vire.

  Če vidite majhno število poizvedb z dolgim časom trajanja, glejte ta članek iz Microsoftove zbirke znanja:
  243589 POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težav s poizvedbami, ki se v strežniku SQL Server 7.0 ali novejši različici izvajajo počasi (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
  Če vidite, da je trajanje posameznih poizvedb kratko, a jih je nekaj, in če je vrednost števca SQL Compilations/sec v rezultatih orodja »Performance Monitor« (ki bo opisan v nadaljevanju) visoka, glejte ta članek iz Microsoftove zbirke znanja:
  243588 POMOČ IN NASVETI: Odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja začasnih poizvedb (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
  Preglejte preostale stolpce s podatki:

  Dodaten vpogled v naravo težave z učinkovitostjo delovanja lahko dobite tako, da si v podatkih za sledenje ogledate druge stolpce s podatki. Razmislite o tem:

  Če je vrednost uporabe centralne procesne enote visoka, jih združite po centralni procesni enoti in si oglejte, katere poizvedbe so največji uporabniki časa centralne procesne enote. V stolpcu Text (Besedilo) iščite »hash« (razprševanje) ali »merge« (spajanje) in ugotovite, kateri načrt izvajanja poizvedbe uporablja te vrste stika. Ti dve vrsti bolj obremenjujeta centralno procesno enoto ali pomnilnik kot vgnezdeno zankanje, ki je na splošno bolj obremenjujoča za VI.

  Če je ozko grlo VI, jih razvrstite v skupine po branju in pisanju. Oglejte si polja Application Name (Ime programa), NT User Name (Ime uporabnika sistema NT) in SQL User Name (Ime uporabnika strežnikaSQL) in osamite vir, zaradi katerega poizvedba traja dolgo.


  Stolpec s celoštevilskimi podatki za dogodek z obravnavo izjeme bo pokazal vse napake, ki so bile vrnjene odjemalcu. Besedilo sporočila o napaki najdete, tako da v elektronskih knjigah za SQL Server 7.0 poiščete številke.

  S poljem Connection ID (ID povezave) se lahko prepričate, da gledate iste določenega nekega odjemalca. ID profila storitve tega ne zagotavlja, saj je uporabnik lahko brez povezave, medtem ko ima drug uporabnik vzpostavljeno povezavo in je prejel isti ID profila storitve.


  Prednost teh polj je odvisna od primera do primera, vendar jih je treba pregledati, če očitna polja, omenjena prej v tem članku, ne zagotavljajo odgovora.
 3. Preglejte rezultate, pridobljene z orodjem »Performance Monitor«.


  »Performance Monitor« pokaže ozka grla celotnega sistema. Morda strežnik SQL Server in program delujeta po pričakovanjih, a je zmogljivost računalnika premajhna, ima premalo zmogljiv pomnilnik ali druge vire. Tudi nekateri števci lahko kažejo na težave, povezane z načinom delovanja programa in strežnika SQL Server. Najmanj, kar lahko naredite, je, da preverite te števce:

 • Predmet: Proces

  Števec: Procesor

  Primerek: SQL Server

 • Predmet: Procesor

  Števec: %Processor Time

  Primerek: Preverite vsak primerek procesorja.

 • Predmet: Fizični disk

  Števec: Povpr. Dolžina čakalne vrste na disku

  Primerek: Preverite vsak primerek na fizičnem disku.

 • Predmet: SQL Server:SQL Statistics

  Števec: SQL Compilations/sec
Poiščite trend v časovnem okviru od trenutka, ko se je učinkovitost delovanja začela spreminjati z dobrega na slabše: Kaj se je najprej povečalo? Je to povezano s centralno procesno enoto računalnika ali z VI diska? S temi informacijami in rezultati, dobljenimi z orodjem Profiler, omenjenimi prej v tem članku, lahko zožite področja, kjer je prišlo do težave. Težave z visokimi vrednostmi za centralno procesno enoto lahko kažejo na to, da je visoko število shranjenih procedur prevajanja, prevajanj začasnih poizvedb ali da so obremenjujoči stiki razprševanja ali spajanja. Če želite opredeliti prave smernice za odpravo teh težav, je treba slediti navodilom iz članka, na katerega se sklicujemo prej v tem članku. Visoke vrednosti za dolžine čakalnih vrst na disku lahko pomenijo, da je treba zagotoviti več sistemskega pomnilnika ali izboljšan diskovni podsistem.

Nazaj na vrh
Lastnosti

ID članka: 224587 – Zadnji pregled: 29. dec. 2007 – Revizija: 1

Povratne informacije