Dodatek B: Ukazi na tipkovnici in poteze na dotik za Pripovedovalca

V tem dodatku so navedeni vsi ukazi na tipkovnici in poteze na dotik, ki jih Pripovedovalec podpira v posodobitvi sistema Windows 10 ob obletnici.

Če si želite ogledati seznam vseh drugih bližnjic na tipkovnici v sistemu Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows.

Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici v aplikacijah sistema Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v aplikacijah.

Ukazi na tipkovnici za Pripovedovalca

Pritisnite to tipkoČe želite
Tipka Windows   + EnterOdpreti ali zapreti Pripovedovalca
Caps Lock + EscZapreti Pripovedovalca
Caps Lock + MZačeti z branjem
CtrlZaustaviti branje
Caps Lock + preslednicaZagnati način za optično branje
Caps Lock + puščica desnoPomakniti se na naslednji element
Caps Lock + puščica levoPomakniti se na prejšnji element
Caps Lock + puščica navzgor ali navzdolSpremeniti pogled
Caps Lock + F1Prikazati seznam ukazov Pripovedovalca
Caps Lock + F2Prikazati ukaze za trenutni element
Caps Lock + EnterIzvesti primarno dejanje
Caps Lock + Shift + EnterOdpreti način za iskanje
Caps Lock + ASpremeniti gostobesedni način
Caps Lock + Ctrl + plus (+)Povečati gostobesednost
Caps Lock + Ctrl + minus (-)Zmanjšati gostobesednost
Caps Lock + Alt + plus (+) ali minus (-)Spremeniti način za ločila
Caps Lock + Y
Premakniti se na začetek besedila
Caps Lock + ZZakleniti tipko za Pripovedovalca (Caps Lock), tako da vam je ni treba pritisniti za vsako bližnjico na tipkovnici
Caps Lock + XNastaviti Pripovedovalca, da prezre naslednjo bližnjico na tipkovnici, ki jo uporabite
Caps Lock + F12Izklopiti ali vklopiti branje pritiskov tipk
Caps Lock + VPonoviti besedno zvezo
Caps Lock + Page Up ali Page DownPovečati ali zmanjšati glasnost glasu
Caps Lock + plus (+) ali minus (-)Povečati ali zmanjšati hitrost glasu
Caps Lock + D
Prebrati element
Caps Lock + FPrebrati dodatne informacije o elementu
Caps Lock + SČrkovati element
Caps Lock + WPrebrati besedilo v oknu
Caps Lock + RPrebrati vse elemente v vsebovanem območju
Caps Lock + Num LockVklopiti ali izklopiti način miške
Caps Lock + QPremakniti se na zadnji element v vsebovanem območju
Caps Lock + GPremakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec
Caps Lock + TPremakniti kazalec Pripovedovalca na kazalec miške
Caps Lock + tilda (~)Nastaviti fokus na element
Caps Lock + BackspacePremakniti se za en element nazaj
Caps Lock + InsertSkočiti na povezan element
Caps Lock + F10Prebrati glavo trenutne vrstice
Caps Lock + F9Prebrati glavo trenutnega stolpca
Caps Lock + F8Prebrati trenutno vrstico
Caps Lock + F7Prebrati trenutni stolpec
Caps Lock + F5Prebrati lokacijo trenutne vrstice in stolpca
Caps Lock + F6Skočiti na celico v tabeli
Caps Lock + Shift + F6Skočiti na vsebino celice
Caps Lock + F3Skočiti na naslednjo celico v trenutni vrstici
Caps Lock + Shift + F3Skočiti na prejšnji celico v trenutni vrstici
Caps Lock + F4Skočiti na naslednjo celico v trenutnem stolpcu
Caps Lock + Shift + F4Skočiti na prejšnjo celico v trenutnem stolpcu
Caps Lock + oglati zaklepaj (])Prebrati besedilo od začetka do kazalca
Caps Lock + nič (0)Prebrati atribute besedila
Caps Lock + HPrebrati dokument
Caps Lock + Ctrl + UPrebrati trenutno stran
Caps Lock + UPrebrati naslednjo stran
Caps Lock + Shift + UPrebrati prejšnjo stran
Caps Lock + Ctrl + IPrebrati trenutni odstavek
Caps Lock + IPrebrati naslednji odstavek
Caps Lock + Shift + IPrebrati prejšnji odstavek
Caps Lock + Ctrl + OPrebrati trenutno vrstico
Caps Lock + OPrebrati naslednjo vrstico
Caps Lock + Shift + OPrebrati prejšnjo vrstico
Caps Lock + Ctrl + PPrebrati trenutno besedo
Caps Lock + PPrebrati naslednjo besedo
Caps Lock + Shift + PPrebrati prejšnjo besedo
Caps Lock + Ctrl + oglati oklepaj ([)Prebrati trenutni znak
Caps Lock + oglati oklepaj ([)Prebrati naslednji znak
Caps Lock + Shift + oglati oklepaj ([)Prebrati prejšnji znak
Caps Lock + YPremakniti se na začetek besedila
Caps Lock + BPremakniti se na konec besedila
Caps Lock + JSkočiti na naslednji naslov
Caps Lock + Shift + JSkočiti na prejšnji naslov
Caps Lock + KSkočiti na naslednjo tabelo
Caps Lock + Shift + KSkočiti na prejšnjo tabelo
Caps Lock + LSkočiti na naslednjo povezavo
Caps Lock + Shift + LSkočiti na prejšnjo povezavo
Caps Lock + C    
Prebrati trenutni datum in uro
Hiter dvojni pritisk tipke Caps LockVklopiti ali izklopiti funkcijo Caps Lock
Caps Lock + EPodati negativne povratne informacije
Caps Lock + Shift + EPodati pozitivne povratne informacije
Hiter dvojni tap tipk Caps Lock + EOdpreti pogovorno okno za povratne informacije
Caps Lock + Ctrl + puščica navzgorPomakniti se na nadrejeni element (le če aplikacija zagotavlja strukturno krmarjenje)
Caps Lock + Ctrl + puščica desnoPomakniti se na naslednji sorodni element (le če aplikacija zagotavlja strukturno krmarjenje)
Caps Lock + Ctrl + puščica levoPomakniti se na prejšnji sorodni element (le če aplikacija zagotavlja strukturno krmarjenje)
Caps Lock + Ctrl + puščica navzdolPomakniti se na prvi podrejeni element (le če aplikacija zagotavlja strukturno krmarjenje)
Caps Lock + N
Premakniti se na glavno oznako


Ukazi na tipkovnici v načinu za optično branje

Pritisnite to tipkoČe želite
Puščica navzgor in puščica navzdolPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo vrstico besedila v aplikaciji ali na spletni strani
Puščica desno in puščica levoPremakniti se na naslednji ali prejšnji znak v aplikaciji ali na spletni strani
PreslednicaAktivirati element, ki ga želite uporabiti, na primer gumb ali besedilno polje
EnterČe je to podprto, izvesti sekundarno dejanje na elementu
Ctrl + puščica levo in Ctrl + puščica desnoPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo besedo
Ctrl + puščica navzgor in Ctrl + puščica navzdolPremakniti se na naslednji ali prejšnji odstavek
H ali Shift + H in Alt + puščica navzdol ali Alt + puščica navzgorPremakniti se na naslednji ali prejšnji naslov
T ali Shift + TPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo tabelo
P ali Shift + PPremakniti se na naslednji ali prejšnji odstavek
K ali Shift + K in Alt + puščica desno ali Alt + puščica levoPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo povezavo
D ali Shift + DPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo oznako
Ctrl + Alt + puščica desno ali puščica levoPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo celico v vrstici
Ctrl + Alt + puščica navzgor ali puščica navzdolPremakniti se na naslednjo ali prejšnjo celico v stolpcu
Caps Lock + F5Objaviti lokacijo v tabeli
Caps Lock + F9Objaviti glavo stolpca
Caps Lock + F10 Objaviti glavo vrstice
Caps Lock + F7Prebrati trenutni stolpec tabele od začetka do konca
Caps Lock + F8Prebrati trenutno vrstico tabele od začetka do konca


Poteze na dotik za Pripovedovalca

Uporabite to potezo Če želite
Dotaknite se ali povlecite z enim prstomPrebrati besedilo, ki je pod vašim prstom
Dvotapnite ali pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstomAktivirati primarno dejanje
Trotapnite ali pridržite z enim prstom in nato dvotapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstomAktivirati sekundarno dejanje
Pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z dvema prstomaZačeti vleči ali uporabiti dodatne možnosti tipk
Povlecite v levo ali desno z enim prstomPremakniti se na naslednji ali prejšnji element
Povlecite navzgor ali navzdol z enim prstomSpremeniti pogled
Enkrat tapnite z dvema prstomaUstaviti branje Pripovedovalca
Enkrat tapnite s tremi prstiSpremeniti gostobesedni način
Enkrat tapnite s štirimi prstiPrikazati ukaze Pripovedovalca za trenutni element
Dvotapnite z dvema prstomaPrikazati priročni meni
Dvotapnite s tremi prstiPrebrati atribute besedila
Dvotapnite s štirimi prstiOdpreti način za iskanje
Trikrat tapnite s štirimi prstiPrikazati vse ukaze Pripovedovalca
Podrsnite v levo,desno, navzgor ali navzdol z dvema prstomaDrseti
Podrsnite levo ali desno s tremi prstiPremakniti se s tabulatorko naprej ali nazaj
Podrsnite navzgor s tremi prstiPrebrati trenutno okno
Podrsnite navzdol s tremi prstiZačeti branje besedila, ki ga je mogoče raziskovati
Podrsnite navzgor ali navzdol s štirimi prstiVklopiti ali izklopiti semantično povečavo, kjer je podprta
Podrsnite levo ali desno s štirimi prstiPremakniti kazalec Pripovedovalca na začetek ali konec enote


Naslednja tema: Dodatek C: Glasovi za pretvorbo besedila v govor

Nazaj na kazalo

Lastnosti

ID članka: 22806 – Zadnji pregled: 6. okt. 2016 – Revizija: 4

Povratne informacije