2. poglavje: Spoznavanje osnov Pripovedovalca

V tem poglavju je razloženo krmarjenje s tipkovnico v Pripovedovalcu. To vključuje krmarjenje po zaslonu, iskanje in odpiranje aplikacij ter spreminjanje vsebine, ki jo Pripovedovalec bere. Prav tako so razložene osnovne podrobnosti prilagajanja hitrosti in glasnosti govora Pripovedovalca ter to, kako ustavite govor.

Osnovno krmarjenje s tipkovnico v sistemu Windows

Tabulatorka, kazalec in funkcijske tipke

V sistemu Windows se po aplikacijah in spletnih straneh pomikate s tabulatorko ali smernimi tipkami (imenovanimi tudi puščične tipke). Nekatere tipkovnice imajo nad tipkami s številkami na vrhu tipkovnice tudi funkcijske tipke. Funkcijske tipke se lahko uporabljajo za krmarjenje v nekaterih aplikacijah. Na nekaterih tipkovnicah so nekatere funkcijske tipke programirane za izvajanje dejanj, ki so povezana s strojno opremo, na primer prilagajanje glasnosti. Če je na vaši tipkovnici tipka Fn (funkcija), morate za uporabo funkcijske tipke za druga dejanja skupaj s funkcijsko tipko pritisniti tudi tipko Fn.

Tipka Caps Lock

Ko je Pripovedovalec vklopljen, pritisnite tipko Caps Lock (imenovana tudi tipka za Pripovedovalca) skupaj z drugimi tipkami za krmarjenje in interakcijo z elementi na zaslonu.

Tipko za Pripovedovalca lahko v nastavitvah Pripovedovalca tudi zaklenete, tako vam je ni treba pritiskati za vsak ukaz. Ko je Pripovedovalec vklopljen, v opravilni vrstici odprite nastavitve Pripovedovalca, izberite Splošno in nato izberite Zakleni tipko za Pripovedovalca, da je ni treba pritisniti za vsak ukaz (Caps Lock).

Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows

Sistem Windows in aplikacije za Windows imajo bližnjice na tipkovnici, ki jih lahko uporabljate skupaj z ukazi Pripovedovalca. Če želite na primer odpreti začetni meni, pritisnite tipko Windows , ali če želite na primer odpreti središče za opravila, pritisnite tipko Windows  + A.

Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici, ki jih lahko uporabljate v sistemu Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows.

Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici v aplikacijah sistema Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v aplikacijah.

Pogledi Pripovedovalca

Če želite uporabljati več kot le osnovne ukaze tipkovnice, kot so tabulatorka, kazalec in funkcijske tipke, uporabite poglede Pripovedovalca.

Pogledi Pripovedovalca omogočajo, da spremenite, kako Pripovedovalec krmari po aplikacijah in spletnih straneh, vključujejo pa te možnosti: elementi, znaki, besede, vrstice, odstavki, povezave, naslovi, tabele, oznake in predlogi.

Ko zaženete Pripovedovalca, je privzeti pogled nastavljen na elemente. Element je lahko karkoli, na primer gumb v aplikaciji ali povezava oziroma besedilo na spletni strani. Če se želite pomikati po elementih, pritisnite tipki Caps Lock + puščica levo ali tipki Caps Lock + puščica desno. Ko najdete element, ki ga želite aktivirati, pritisnite tipki Caps Lock + Enter. Če želite, da Pripovedovalec prebere trenutni element, pritisnite tipki Caps Lock + D. Če želite, da Pripovedovalec ponovi zadnjo izgovorjeno besedno zvezo, pritisnite tipki Caps Lock + V.

Če želite spremeniti poglede Pripovedovalca, pritisnite tipki Caps Lock + puščica navzgor ali tipki Caps Lock + puščica navzdol.


Predlogi

Predlogi so na voljo takrat, ko v nekaterih aplikacijah in delih sistema Windows v besedilno polje vnesete podatke. Ko na primer pritisnete tipko Windows in v iskalno polje vnesete besedilo, se med vnašanjem prikazujejo predlogi. Ko je predlog na voljo, Pripovedovalec to nakaže tako, da predvaja zvok in glasovno sporočilo.

Ko je predlog na voljo, s tipkama Caps Lock + puščica navzdol preklopite na pogled za predloge, nato se s tipkama Caps Lock + puščica levo ali tipkama Caps Lock + puščica desno premaknite do predloga, nato pa ga s tipkama Caps Lock + Enter izberite. Lahko pa se s puščico navzgor in puščico navzdol premikate med predlogi, s tipko Enter pa predlog izberete.

Oznake

Oznake so skupine elementov, ki so na voljo v nekaterih aplikacijah in na nekaterih spletnih straneh. V sistemu Windows 10 imata oznake tudi Trgovina Windows in aplikacija Vreme. Oznake imajo tudi nekatere funkcije sistema Windows, na primer začetni meni. Če želite preveriti, ali je oznaka na voljo, s tipkama Caps Lock + puščica navzgor preklopite na pogled za oznake, nato pa se s tipkama Caps Lock + puščica levo ali Caps Lock + puščica desno pomikajte med oznakami.

Pomikanje po aplikacijah in spletnih straneh

Iskanje in odpiranje aplikacij

Če želite v sistemu Windows 10 hitro najti aplikacijo, pritisnite tipko Windows  na tipkovnici, da odprete začetni meni in postavite fokus v iskalno polje. Vnesite ime aplikacije, ki jo iščete, in pritisnite tipko Enter, da jo odprete.

Preklapljanje med aplikacijami

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami v računalniku, pridržite tipko Alt in nato pritisnite tabulatorko. Pripovedovalec bo med preklapljanjem med odprtimi aplikacijami izgovarjal imena odprtih aplikacij. Ko najdete aplikacijo, ki jo želite uporabljati, spustite obe tipki.

Če želite kadarkoli vedeti, katera aplikacija ali del sistema Windows je v fokusu, pritisnite tipki Caps Lock + W, da Pripovedovalec prebere naslov in vsebino dela sistema Windows, ki je v fokusu.

Hitro raziskovanje vsebin z načinom za optično branje

Ko odprete aplikacijo ali spletno stran, lahko hiter pregled opravite z načinom za optično branje, ki je način za branje in krmarjenje v Pripovedovalcu. Če želite vklopiti način za optično branje, pritisnite tipki Caps Lock + preslednica. Nato se s spodnjimi ukazi pomikajte po poglavjih, oznakah ali povezavah.

 Pritisnite to tipko Če želite
 H ali Shift + H in Alt + puščica navzdol ali Alt + puščica navzgor Premakniti se na naslednji ali prejšnji naslov
 D ali Shift + D Premakniti se na naslednjo ali prejšnjo oznako
 K ali Shift + K in Alt + puščica desno ali Alt + puščica levo Premakniti se na naslednjo ali prejšnjo povezavo


Če želite vsebino prebrati podrobneje, se s puščično tipko navzgor ali puščično tipko navzdol pomaknite v prejšnjo ali naslednjo vrstico besedila. Lahko tudi pritisnete tipki Caps Lock + M in Pripovedovalec bo začel neprekinjeno brati od trenutne lokacije naprej.

Če želite več informacij o uporabi načina za optično branje, vključno s seznamom dodatnih ukazov, glejte 3. poglavje: Uporaba načina za optično branje.

Če želite več informacij o branju besedila, glejte 4. poglavje: Branje besedila.

Spreminjanje hitrosti in glasnosti govora

Glasnost in hitrost govora Pripovedovalca lahko spremenite. Če želite spremeniti glasnost Pripovedovalca, pritisnite tipki Caps Lock + Page Up, da povečate glasnost, ali tipki Caps Lock + Page Down, da zmanjšate glasnost.

Če želite spremeniti hitrost govora Pripovedovalca, pritisnite tipki Caps Lock + plus (+) in tipki Caps Lock + minus (-).

Ustavitev branja Pripovedovalca

Če želite ustaviti branje Pripovedovalca, pritisnite tipko Ctrl ali izberite drug ukaz.

Pošiljanje povratnih informacij

Vaše povratne informacije nam pomagajo izboljšati Pripovedovalca. Če želite poslati povratne informacije, pritisnite tipke Caps Lock + E + E (dvakrat pritisnite tipko E), da odprete komentarje o Pripovedovalcu. Pritisnite tipki Caps Lock + E in nam sporočite, da niste zadovoljni s tem, kar trenutno počnete. Prav tako lahko svoje komentarje pustite na spletnem mestu Microsoft Accessibility User Voice. Poleg tega se lahko za tehnično podporo za Pripovedovalca in druge Microsoft tehnologije za uporabnike s posebnimi potrebami obrnete na Microsoftov Answer Desk za osebe s posebnimi potrebami.


Naslednja tema: 3. poglavje: Uporaba načina za optično branje

Nazaj na kazalo

Lastnosti

ID članka: 22808 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije