5. poglavje: Uporaba Pripovedovalca z dotikom

V tem poglavju so navedene podrobnosti o uporabi Pripovedovalca z dotikom v podprtih namiznih računalnikih s sistemom Windows in opisane nekatere osnovne poteze na dotik v sistemu Windows.

Zagon in zapiranje Pripovedovalca

Če želite zagnati Pripovedovalca v napravi s sistemom Windows, ki nima tipkovnice, skupaj pritisnite gumb za začetni zaslon in gumb za povišanje glasnosti na napravi. Če želite Pripovedovalca zapreti, znova pritisnite ta dva gumba.

Poteze na dotik

Pripovedovalca lahko v svoji napravi upravljate s potezami.

Če želite raziskovati in poslušati elemente na zaslonu, z enim prstom vlecite po zaslonu. Ko zaslišite element, ki ga želite uporabiti, dvotapnite zaslon z enim prstom, da ga aktivirate. Če se želite pomikati po elementih na zaslonu, z enim prstom povlecite v levo ali desno.

Če se želite pomikati po znakih, besedah, vrsticah ali povezavah, povlecite navzgor ali navzdol, da spremenite pogled Pripovedovalca. Če želite na primer slišati črkovanje elementa, povlecite navzgor tolikokrat, da Pripovedovalec reče »znaki«. Nato povlecite levo ali desno za pomikanje po tem elementu črko za črko.

Spodaj so pomembne poteze za lažji začetek:

  • Če želite spreminjati poglede Pripovedovalca, z enim prstom povlecite navzgor ali navzdol.
  • Če se želite pomikati, z dvema prstoma povlecite navzgor, navzdol, levo ali desno.
  • Če želite prikazati priročne menije, dvotapnite z dvema prstoma.
  • Če želite spremeniti gostobesednost, enkrat tapnite s tremi prsti.
  • Če želite neprekinjeno brati od trenutnega položaja, podrsnite navzdol s tremi prsti.
  • Če se želite s tabulatorko premikati naprej ali nazaj, povlecite levo ali desno s tremi prsti.
  • Če želite prikazati seznam ukazov Pripovedovalca, trotapnite s štirimi prsti.

Za celoten seznam potez na dotik glejte Dodatek B: Ukazi na tipkovnici in poteze na dotik za Pripovedovalca.

Dodatne poteze na dotik za Windows

Spodnje poteze so na voljo tudi v sistemu Windows 10:

  • Če želite odpreti središče za opravila, podrsnite z desne strani zaslona.
  • Če želite odpreti pregled opravil za preklapljanje med aplikacijami in več namizji, podrsnite z leve strani zaslona.

Tipkanje z dotikom

V območju za urejanje, kot je besedilno polje, se v spodnjem delu zaslona prikaže zaslonska tipkovnica, Pripovedovalec pa predvaja zvok, ki pomeni, da se je prikazala zaslonska tipkovnica. Če želite vnesti besedilo, dvotapnite znake, ki jih želite vnesti.

Če želite besedilo vnašati hitreje, spremenite nastavitev Pripovedovalca tako, da se znaki vnesejo, takoj ko dvignete prst z znaka. Če želite vklopiti to možnost, izberite gumb za začetni meni , izberite Nastavitve , izberite Središče za dostopnost, nato pa izberite Pripovedovalec. To nastavitev vklopite s stikalom pod možnostjo Aktiviraj tipke na zaslonski tipkovnici ob dvigu prsta s tipkovnice.


Naslednja tema: 6. poglavje: Prilagajanje Pripovedovalca

Nazaj na kazalo

Lastnosti

ID članka: 22812 – Zadnji pregled: 14. sep. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)