Ko uporabnik strežnika Exchange Server 2007 pošlje prejemniku e-poštno sporočilo, se prikaže sporočilo o neuspeli dostavi »550 5.1.3«

S I M P T O M I

Uporabnik strežnika Microsoft Exchange Server 2007 poskuša poslati e-poštno sporočilo prejemniku, čigar naslov SMTP je podoben naslovu »uporabnik.@contoso.com« ali »uporabnik..priimek@contoso.com«. V takem primeru e-poštno sporočilo ni dostavljeno. Poleg tega uporabnik prejme to sporočilo o neuspeli dostavi:

#550 5.1.3 STOREDRV.Pošlji; neveljavni naslov #SMTP# prejemnika

Opomba Uporabnik prav tako ne more prejemati e-poštnih sporočil s te vrste naslova SMTP.

V Z R O K

Do te težave pride, ker takšni naslovi SMTP niso združljivi s protokolom RFC (Request for Comment).

R EŠ I T E V

Če želite odpraviti to težavo, namestite ta paket posodobitev:
2407025 Opisa paketa posodobitev 2 za Exchange Server 2007 s servisnim paketom SP3
Ko uporabite posodobitev, morate v konfiguracijsko datoteko »Edgetransport.exe.config« dodati nov vnos, da omogočite posodobitev v strežniku. Sledite tem navodilom:
  1. V strežniku, v katerem je nameščen Exchange 2007 in ki ima vlogo za prenos prek zvezdišča, odprite raziskovalca in poiščite konfiguracijsko datoteko »EdgeTransport.exe.config«. Datoteko najdete v podimeniku Bin imenika strežnika Exchange Server. Datoteka je na primer v mapi C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Ustvarite varnostno kopijo konfiguracijske datoteke »EdgeTransport.exe.config« in jo poimenujte kot »EdgeTransport.exe.config.old«.
  3. Odprite konfiguracijsko datoteko »EdgeTransport.exe.config« in nato v razdelek <appSettings> dodajte to vrstico:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Shranite datoteko.
  5. Znova zaženite storitev »Exchange Transport«.
Opombe
  • Ko uporabite posodobitev in dodate vnos v konfiguracijsko datoteko »Edgetransport.exe.config«, se oblika naslova pošiljatelja, ki ni združljiv s protokolom RFC, spremeni v "uporabnik."@contoso.com. Ta spremenjena oblika vam omogoča, da odgovorite na to vrsto e-poštnih sporočil.
  • Ta posodobitev vam ne omogoča pošiljanje novih e-poštnih sporočil na naslove, ki niso združljivi s protokolom RFC. Če jih želite pošiljati, morate lokalni del e-poštnega naslova vključiti v dvojne narekovaje (na primer "uporabnik."@contoso.com). Nekateri poštni strežniki morda ne bodo prepoznali, da je naslov SMTP "uporabnik."@contoso.com uporabnik.@contoso.com. V takem primeru lahko prejmete sporočilo o neuspeli dostavi.

S T A N J E

Microsoft je potrdil, da do te težave prihaja v Microsoftovih izdelkih, navedenih v razdelku »Velja za«.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če želite več informacij o protokolu RFC, obiščite to spletno mesto IETF:
Lastnosti

ID članka: 2282570 – Zadnji pregled: 18. maj 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije