Seznam kod napak in sporočil o napakah za postopke namestitvenega programa za Windows

Članek o enakem postopku v sistemih Microsoft Office 2000 in Office XP: 290158 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).

P O V Z E T E K

V članku je seznam kod napak in besedilo sporočil o napakah, ki se lahko pojavijo, ko je namestitveni program za Windows (Msiexec.exe) poklican, da izvede splošni proces.

OPOMBA: Informacije o kodah napak v tem članku vam lahko pomagajo diagnosticirati namestitev, vendar pa se lahko za več težav prikaže samo eno sporočilo o napaki. Zato so informacije v tem članku samo prvi korak do odpravljanja mogočega vzroka težave. Če želite več informacij o odpravljanju težav, glejte razdelek »Viri« na koncu tega članka.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Tukaj je nekaj primerov procesov namestitvenega programa za Windows:
  • Nameščanje Microsoftovega namestitvenega programa za Windows (Instmsi.exe v sistemu Microsoft Windows 95 ali poznejšem in Instmsiw.exe v sistemu Microsoft Windows NT 4.0)
  • Nameščanje sistema Microsoft Office
  • Uporaba posodobitve za namestitveni program za Windows (paket)
Kode napak v spodnji tabeli so lahko »Izhodne kode« ali »Povratne kode«. Uporabljate jih lahko za lovljenje ravni napak v paketni datoteki MS-DOS ali s strežnikom Microsoft Systems Management Server (SMS), če želite ugotoviti končni rezultat procesa.

OPOMBA: Kode napake ne boste videli v dnevniški datoteki namestitvenega programa za Windows, ki jo ustvari namestitveni program sistema Office, razen če ustvarite podrobno dnevniško datoteko. Na koncu podrobne dnevniške datoteke je prikazana koda napake, podobna tej:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603 (GlavnaNitMehanizma vrača 1603)
Če želite več informacij o ustvarjanju podrobne dnevniške datoteke, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

237957 Uporaba dnevniške datoteke namestitvenega programa sistema Office 2000 za odpravljanje težav z namestitvenim programom za Office (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Koda napake Vrednost Opis
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
FAILURE 1601 Do storitve namestitvenega programa za Windows Installer ni bilo mogoče
dostopati. Obrnite se na osebje za podporo,
če želite preveriti, ali je storitev namestitvenega programa za Windows
pravilno registrirana.
ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 Uporabnik je preklical namestitev.
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Med namestitvijo je prišlo do usodne napake.
ERROR_INSTALL_SUSPEND 1604 Namestitev se je ustavila, ni dokončana.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT 1605 To dejanje je veljavno samo za izdelke, ki
so trenutno nameščeni.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE 1606 ID funkcije ni registriran.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607 ID komponente ni registriran.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY 1608 Neznana lastnost.
ERROR_INVALID_HANDLE_
STATE 1609 Koda za dostop je v neveljavnem stanju.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 Podatki konfiguracije za ta izdelek so
poškodovani. Obrnite se na osebje za podporo.
ERROR_INDEX_ABSENT 1611 Kvalifikator komponente ni prisoten.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
ABSENT 1612 Vir namestitve tega izdelka
ni na voljo. Preverite, ali vir
obstaja in ali lahko dostopate do njega.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
VERSION 1613 Tega namestitvenega paketa ne more
namestiti storitev namestitvenega programa sistema Windows
. Namestiti morate servisni paket za Windows,
ki vsebuje novejšo različico
storitve namestitvenega programa za Windows.
ERROR_PRODUCT_
UNINSTALLED 1614 Izdelek je odstranjen.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX 1615 Skladnja poizvedbe SQL ni veljavna ali ni podprta.
ERROR_INVALID_FIELD 1616 Polje zapisa ne obstaja.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
RUNNING 1618 Druga namestitev se že
izvaja. Dokončajte tisto namestitev,
preden nadaljujete to.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1619 Tega namestitvenega paketa ni bilo mogoče
odpreti. Preverite, ali paket obstaja in
da lahko dostopate do njega, ali se obrnite na
prodajalca programa in preverite, ali je to
veljaven paket storitve Windows Installer.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
INVALID 1620 Tega namestitvenega paketa ni bilo mogoče
odpreti. Obrnite se na prodajalca programa in
se prepričajte, da je to veljaven
paket storitve Windows Installer.
ERROR_INSTALL_UI_
FAILURE 1621 Prišlo je do napake pri zagonu
uporabniškega vmesnika storitve Windows Installer. Obrnite se na
osebje za podporo.
ERROR_INSTALL_LOG_
FAILURE 1622 Napaka pri odpiranju dnevniške datoteke namestitve.
Prepričajte se, da navedeno
mesto dnevniške datoteke obstaja in da je nanj mogoče zapisovati.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
UNSUPPORTED 1623 Tega jezika v tem namestitvenem paketu
sistem ne podpira.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
REJECTED 1625 To namestitev prepoveduje
pravilnik sistema. Obrnite se na skrbnika sistema.
ERROR_FUNCTION_NOT_
CALLED 1626 Funkcije ni bilo mogoče izvesti.
ERROR_FUNCTION_FAILED 1627 Funkcija ni uspela med izvajanjem.
ERROR_INVALID_TABLE 1628 Navedena je bila neveljavna ali neznana tabela.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629 Navedeni podatki niso pravilne vrste.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE 1630 Podatki te vrste niso podprti.
ERROR_CREATE_FAILED 1631 Storitev Windows Installer se ni uspela
zagnati. Obrnite se na osebje za podporo.
ERROR_INSTALL_TEMP_
UNWRITABLE 1632 Začasna mapa je polna ali
ni dostopna. Prepričajte se, da začasna mapa
obstaja in ali lahko vanjo zapisujete.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
UNSUPPORTED 1633 Ta namestitveni paket ni podprt
na tej platformi. Obrnite se na
prodajalca programa.
ERROR_INSTALL_NOTUSED 1634 Komponenta se v tem računalniku ne uporablja.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
FAILURE 1624 Napaka pri uporabi sprememb. Prepričajte se, da so
navedene poti do sprememb veljavne.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1635 Tega paketa s popravkom ni mogoče odpreti.
Preverite, ali paket s popravkom obstaja in
da lahko dostopate do njega, ali se obrnite
prodajalca programa in preverite, ali je to
veljaven paket s popravkom za Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
INVALID 1636 Tega paketa s popravkom ni mogoče odpreti.
Obrnite se na prodajalca programa in preverite,
ali je to veljaven paket s popravkom
za storitev Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
UNSUPPORTED 1637 Storitev Windows Installer ne more obdelati
tega paketa s popravkom. Namestiti morate
servisni paket za Windows, ki
vsebuje novejšo različico
storitve Windows Installer.
ERROR_PRODUCT_VERSION 1638 Še ena različica tega izdelka je že
nameščena. Namestitev te različice
se ne more nadaljevati. Če želite konfigurirati ali odstraniti
obstoječo različico izdelka, uporabite možnost
»Dodaj/Odstrani programe« na nadzorni plošči.
ERROR_INVALID_COMMAND_
LINE 1639 Neveljaven argument v ukazni vrstici. Preverite
SDK storitve Windows Installer, če želite podrobno pomoč za
ukazno vrstico.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
REQUIRED 3010 Za dokončanje namestitve je zahtevan vnovičen
zagon. Sem niso vključene namestitve,
kjer se zažene dejanje ForceReboot. Ta
napaka ne bo na voljo do
naslednje različice namestitvenega programa.

S K L I C I

Ta članek je uporabljajte le kot splošno referenco za napake. Če želite več informacij o tem, kako odpraviti določene težave v namestitvenem programu za Office, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
228658 Ob zagonu namestitve sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1303. Namestitveni program nima zadostnih dovoljenj za dostopanje do tega imenika« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228592 Sporočilo o napaki: Napaka 1316: zagon namestitvenega programa za skrbniško namestitev (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217666 Ob namestitvi sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1327. Neveljaven pogon: C:\« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236427 Ob zagonu namestitve za Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1402. Ni bilo mogoče odpreti ključa« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228655 Ob namestitvi sistema Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1704. Namestitev za <izdelek sistema Office> je trenutno ustavljena« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
237294 Ob zagonu namestitvenega programa za Office 2000 prejmete sporočilo o napaki »Napaka 1904. Modula <pot & ime datoteke> ni bilo mogoče registrirati« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217648 Med namestitvijo prejmete sporočilo: »Opozorilo 1909. Ni bilo mogoče ustvariti bližnjice« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217662 Napaka 1925, ko zaženete namestitveni program s stikalom /J (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
240335 Prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2336«, ki ga povzroči morebitna poškodba datotek, ko namestite Office 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
217714 Namestitveni program se preneha odzivati in ko namestite Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2336« ali »Notranja napaka 2755« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
228668 Ko odstranite program Lotus Notes in nato namestite Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2343« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
235662 Ko zaženete namestitveni program za Office 2000, prejmete sporočili o napaki »Notranja napaka 2344« in »Namestitveni program se je zaradi napake prehitro končal« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236437 Ko zaženete namestitveni program za Office 2000, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2351« ali »Notranja napaka 2355« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
220780 Ko namestite Office 2000 ali si ogledate dnevniško datoteko namestitvenega programa za starejšo namestitev Officea, prejmete sporočilo o napaki »Notranja napaka 2755« ali »Koda izjeme: C0000005 ACCESS_VIOLATION« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
221374 Notranja napaka 2893 pri navajanju dolgega imena podjetja (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
236053 Notranja napaka 2894 med namestitvijo Officea ali programa Works (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
230879 Sporočilo o napaki dnevniške datoteke vedno vsebuje napako »Notranja napaka 2898: Če želite pomoč, se obrnite na podporo izdelkom« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če želite splošne informacije o odpravljanju napak v Officeu, kliknite spodnje številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
238259 Office se med namestitvijo ustavi: Koraki za odpravljanje težav v sistemu Windows 95 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
245226 Odpravljanje težav z namestitvijo Officea 2000 s CD-ja (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
200116 Odpravljanje težav s programi Officea v sistemu Windows NT 4.0 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
218853 Odpravljanje napak Officeove knjižnice Kernel32.dll v sistemu Windows 98 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
218873 Odpravljanje napak knjižnice Kernel32.dll v Officeu 2000 v sistemu Windows 95 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
238012 Office 2000 se neha odzivati med namestitvijo v sistemu Windows 98 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
237957 Uporaba dnevniške datoteke namestitvenega programa sistema Office 2000 za odpravljanje težav z namestitvenim programom za Office (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
200375 Namestitev sistema Windows 95 v novo mapo za odpravljanje težav z Officeom (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 229683 – Zadnji pregled: 5. nov. 2006 – Revizija: 1

Povratne informacije