Sporočilo o napaki »Datoteka je odprta« pri uporabi programa Windows Media Player

S I M P T O M I

Ko vnesete ime datoteke, ki jo želite predvajati s programom Windows Media Player, boste morda prejeli enega ali več teh sporočil o napakah:

Ni mogoče odpreti datoteke (Napaka=80040216)
Ni mogoče odpreti datoteke 'http://Imestrežnika/Pot/Imedatoteke.asf'. Prepričajte se, da sta pot in ime datoteke pravilna, in poskusite znova.(Napaka=80070002)
Ni mogoče odpreti datoteke '\\Strežnik\Imenik\Imedatoteke'. Prepričajte se, da sta pot in ime datoteke pravilna, in poskusite znova. (Napaka=80070035)
Ni mogoče odpreti datoteke '\\Strežnik\Imedatoteke.' Prepričajte se, da sta pot in ime datoteke pravilna, in poskusite znova. (Napaka=80070043)
Ni mogoče odpreti datoteke 'protokol://strežnik/imenik/imedatoteke'. Prepričajte se, da sta pot in ime datoteke pravilna, in poskusite znova. (Napaka=80070005)
Navedena pot ni veljavna (Napaka=800700A1)
Strežnika ali proxyja ni bilo mogoče najti (Napaka=800C0005)
Protokol ni znan in vnesen ni bil noben drug protokol, ki ga je mogoče priklopiti in ki se ujema. (Napaka=800C000D)
Navedena vrsta pretoka ni prepoznana. (Napaka=C00D07E2)
Sistem ne najde navedene datoteke. (Napaka=C00D001A)
Nimate dostopa do mesta ali datoteke. (Napaka 80070005)

V Z R O K

Windows Media Player ne najde navedenega imena datoteke. Najverjetneje je napačno zapisano ali pa je pot do datoteke nepravilna. Pot do datoteke lahko ustvarite na veliko različnih načinov; uporabljeni način je odvisen od tega, kako poskušate dostopati do večpredstavnostne vsebine. Spodaj so primeri pravilne skladnje za pogosto uporabljene načine pridobivanja dostopa do večpredstavnostnih datotek.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Predvajanje večpredstavnostne datoteke v računalniku

ČrkaPogona:\ImeImenika\ImeDatoteke

ČrkaPogona je črka diska, na katerem je večpredstavnostna datoteka (po navadi C:\). Imenik je katera koli mapa, v kateri je večpredstavnostna datoteka. Med imenom imenika in dvopičjem za črko pogona je vedno poševnica nazaj. Ime datoteke je ime večpredstavnostne datoteke. ImePogona in ImeDatoteke sta zahtevana dela poti. ImeImenika ni obvezno, odvisno od tega, kje je shranjena večpredstavnostna vsebina.


Predvajanje večpredstavnostne datoteke iz svetovnega spleta

Protokol://ImeDomene/ImeImenika/ImeDatoteke

Protokol je niz formatov in postopkov, ki računalnikom omogoča, da izmenjujejo informacije. Med protokole, ki jih uporablja Windows Media Player, sodita HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in MMS (Microsoft Media Server). ImeImenika ni obvezno, odvisno od tega, kje na spletnem mestu so večpredstavnostne datoteke. ImeDatoteke je ime večpredstavnostne datoteke. Za protokolom so dvopičje in dve poševnici; poševnico uporabite tudi med vsakim imenom mape in datoteke. Protokol, ImeDomene in ImeDatoteke so zahtevani deli poti. ImeImenika ni obvezno, odvisno od tega, kje je shranjena večpredstavnostna vsebina.


Predvajanje večpredstavnostne datoteke iz lokalnega omrežja

\\ImeStrežnika\ImeOmrežnegaSredstva\ImeDatoteke

ImeStrežnika je ime računalnika v lokalnem omrežju, kjer je večpredstavnostna datoteka. ImeOmrežnegaSredstva je mapa v skupni rabi v strežniku, kjer je shranjena večpredstavnostna datoteka. ImeDatoteke je ime večpredstavnostne datoteke. Pred Imenom strežnika stojita dve poševnici nazaj, med imeni map in imeni datotek pa ena poševnica naprej. ImeStrežnika, ImeOmrežnegaSredstva in ImeDatoteke so zahtevani deli poti.


Predvajanje večpredstavnostne datoteke iz omrežja z uporabo protokola

Protokol://ImeStrežnika/ImeOmrežnegaSredstva/ImeDatoteke

Protokol je niz formatov in postopkov, ki računalnikom omogoča, da izmenjujejo informacije. Med protokole, ki jih uporablja Windows Media Player, sodita HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in MMS (Microsoft Media Server). ImeStrežnika je ime računalnika v omrežju, kjer je večpredstavnostna datoteka. ImeOmrežnegaSredstva je ime mape v skupni rabi v strežniku, kjer je shranjena večpredstavnostna datoteka. ImeDatoteke je ime večpredstavnostne datoteke. Za protokolom so dvopičje in dve poševnici; poševnico uporabite tudi med vsakim imenom mape in datoteke. Protokol, ImeStrežnika, ImeOmrežnegaSredstva in ImeDatoteke so zahtevani deli poti.

Rešitev

Preverite, ali je ime datoteke pravilno zapisano in da je pot do datoteke prava, ter poskusite znova. Če se je sporočilo o napaki prikazalo, ko ste kliknili povezavo na spletni strani, se obrnite na ponudnika vsebine in ga prosite za posodobljeno povezavo.Sporočilo o napaki se lahko prikaže tudi, če predvajate datoteko .asx in je ta povezana s potjo, ki ne obstaja (morda zaradi preurejene vsebine na gostiteljskem mestu). Pot do datoteke .asx je pravilna; težava je v tem, da pot, ki je vgrajena znotraj datoteke .asx, ni več pravilna. Te težave ni mogoče odpraviti tako, da znova vnesete pot v datoteko .asx.
Lastnosti

ID članka: 234292 – Zadnji pregled: 14. maj 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije