Mape »Documents and Settings« ni mogoče premakniti ali preimenovati

Pomembno V tem članku so informacije o spreminjanju registra. Preden spremenite register, ustvarite varnostno kopijo. Pozanimajte se, kako obnoviti register, če nastane težava. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju, obnovi in urejanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

S I M P T O M I

Če poskusite premakniti ali preimenovati mapo »Documents and Settings« v programu Windows, se prikaže naslednje sporočilo o napaki:
»Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed.« (Mapa »Documents and Settings« je sistemska mapa programa Windows, ki je potrebna za njegovo pravilno delovanje. Mape ni mogoče premakniti ali preimenovati.)

V Z R O K

To ni napaka, ampak predvideno delovanje.

R EŠ I T E V

Če želite med namestitvijo določiti drugo mapo za »Documents and Settings«, sledite tem korakom:
 1. Z ukazom »Winnt.exe« ali »Winnt32.exe« uporabite stikalo /UNATTEND, v datoteko »Unattend.txt« pa vstavite naslednji vnos, kjer z:\imemape predstavlja pot in ime mape, kamor želite:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\imemape
 2. namestiti program Windows. Računalnik uporabi pot, ki jo vnesete v datoteko »Unattend.txt«, namesto privzete mape »Documents and Settings«.
Če želite več informacij o nespremljani namestitvi operacijskega sistema Windows 2000, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

183245 Spremembe v ukazni vrstici »Unattended Winnt[32].exe« programa Windows 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

OPOMBA: V naslednjem odseku so informacije o konfiguraciji, ki je Microsoft ne podpira. Navedene so le v informativne namene; Microsoft ne daje nobenih zagotovil, da bo ta konfiguracija delovala pravilno.


OPOZORILO: Microsoft odsvetuje preimenovanje sistemskih map. Preimenovanje sistemskih map lahko privede do uničujočih sistemskih napak ali do nestabilnosti računalnika. Če uporabite ta postopek, pred začetkom ustvarite varnostno kopijo sistema.


Če želite preimenovati mapo »Documents and Settings«, uporabite ustrezni način.

Za posamezne uporabnike

Opozorilo Če z urejevalnikom registra ali na kateri drugi način nepravilno spremenite register, lahko nastanejo resne težave. Zaradi teh težav boste morda morali znova namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more zagotoviti dpravo teh težav. Register spreminjate na lastno odgovornost.
OPOMBA: Ta način ne premakne ključnih komponent programa Windows. Uporabite ga le, če želite premakniti podatke, ki se nanašajo na posamezne uporabnike.


Če želite za nekega uporabnika določiti drugo mapo za mapo »Documents and Settings« po namestitvi programa Windows, sledite tem korakom:
 1. Poiščite pot uporabnikovega profila. Za iskanje poti profila sta na voljo dva načina. Uporabite lahko nastavitev uporabniške poti ali uporabniški SID. Priporočen je način »uporabniški SID«.
  • Način »uporabniški SID«
   1. SID pridobite z orodjem GETSID v kompletu Windows Server Resource Kit. Uporabite sintakso, podobno naslednjemu primeru:
    GETSID \\SERVER1 Uporabniškoime \\SERVER1 Uporabniškoime
   2. Ko pridobite SID, z orodjem »Regedit.exe« ali »Regedt32.exe« izberite uporabniški SID v naslednjem registrskem ključu:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Nastavitev uporabniške poti
   1. V računalnik se prijavite kot uporabnik in v ukazni poziv vnesite SET. Zabeležite nastavitev za USERPROFILE in zaprite okno ukaznega poziva.
   2. V računalnik se prijavite kot skrbnik.
   3. Z urejevalnikom registra dodajte nastavitev za USERPROFILE v naslednji registrski ključ:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kliknite registrski ključ in v meniju Edit (Urejanje) kliknite Find (Najdi).
   5. V polje Find (Najdi) vnesite vrednost nastavitve za USERPROFILE in kliknite Find Next (Naslednji).
 2. Če želite, da se v registrskem ključu »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList« uporabi želena pot, spremenite vrednost »ProfileImagePath«.
 3. Zaprite urejevalnik registra in se prijavite kot uporabnik. V ukazni poziv vnesite SET, da preverite, ali se je pot spremenila.

Cela mapa

OPOMBA: Ta način premakne ključne komponente programa Windows. Uporabite ga le v primeru, če morate preimenovati ali premakniti mapo »Documents and Settings«, vendar ne morete uporabiti datoteke »Unattend.txt«, da bi ime mape spremenili med namestitvijo.


Če želite določiti drugo mapo za celotno mapo »Documents and Settings« s ključnimi komponentami sistema, sledite tem korakom:
 1. V računalnik se prijavite kot skrbnik.
 2. Ustvarite novo mapo.
 3. Odprite trenutno mapo »Documents and Settings«.
 4. V meniju Tools (Orodja) kliknite Folder Options (Možnosti mape) in nato še jeziček View (Pogled).
 5. V odseku Advanced settings (Dodatne nastavitve) kliknite Show hidden files and folders (Prikaži skrite datoteke in mape) in počistite potrditveni polji Hide file extensions for known file types (Skrij pripone za znane vrste datotek) in Hide protected operating system files (Skrij zaščitene datoteke operacijskega sistema).
 6. Kliknite OK (V redu).
 7. Kliknite in povlecite vse mape, razen mape trenutno prijavljenih uporabnikov, da jih kopirate v novo mapo.
 8. Na nadzorni plošči dvokliknite System (Sistem) in kliknite jeziček User Profiles (Profili uporabnikov).
 9. Kopirajte profil trenutnega uporabnika v novo mapo.
 10. Kliknite OK (V redu), zaprite nadzorno ploščo in se odjavite in znova prijavite v računalnik kot skrbnik.
 11. V urejevalniku registra v meniju Edit (Urejanje) kliknite Find (Najdi).
 12. Vnesite documents and settings in kliknite Find (Najdi).
 13. Zamenjajte podatke vrednosti ali preimenujte vrednost ali registrski ključ v novo pot za vsak posamezen registrski ključ, v katerem je izvirna pot.OPOMBA: To spremembo morate opraviti za vsak primer v registru, drugače se lahko zgodi, da se računalnik ne bo več zagnal. Nujno je, da posodobite vse registrske ključe in vrednosti z novo potjo.

 14. Znova zaženite računalnik.
 15. Sedaj lahko varno odstranite izvirno mapo »Documents and Settings«.
Opomba Če želite v registru poiskati mapo »Documents and Settings«, boste vrednost niza našli v naslednjem podključu: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Ta vrednost niza je \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Te vrednosti niza ne spremenite. Ko končate z iskanjem mape »Documents and Settings« poiščite še kratko ime datoteke »Docume~1«. Spremenite pot za te rezultate.
Lastnosti

ID članka: 236621 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije