Obnovitev elementov, ki so bili trajno izbrisani iz Outlooka

Pomembno Članek vsebuje informacije o spreminjanju registra. Preden se lotite opravila, register varnostno kopirajte in preberite navodila za njegovo obnovo, če bi prišlo do težav. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju, obnovi in urejanju registra, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano, kako obnovite trajno izbrisane elemente v Outlooku. Če na primer elementov pred brisanjem ne premaknete v mapo »Izbrisano«, so trajno izbrisani.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Opozorilo Če urejevalnika registra ne uporabite pravilno, lahko nastanejo resne težave, zaradi katerih boste morali znova namestiti operacijski sistem. Microsoft ne more jamčiti za odpravo vseh težav, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe urejevalnika registra. Urejevalnik registra uporabljate na svojo odgovornost.
Ko iz mape v nabiralniku izbrišete elemente, jih program najprej prenese v mapo »Izbrisano«. Te elemente nato lahko izbrišete iz mape »Izbrisano«. Ta funkcija preprečuje, da bi element nehote izbrisali. Ko iz mape »Izbrisano« izbrišete elemente, jih še vedno lahko obnovite, če ste računalnik, ki uporablja strežnik Exchange Server 5.5 nastavili tako, da zadrži izbrisane elemente. Če želite preveriti, ali ste strežnik nastavili na ta način, v predmetu strežnika odprite lastnosti javne in zasebne shrambe podatkov o predmetih.


Če želite več informacij o tem, kako nastavite strežnik, da zadrži izbrisane elemente, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
246283 Nastavitev časa za zadrževanje izbrisanih e-poštnih sporočil v strežniku Exchange Server 5.5 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Elemente lahko tudi trajno izbrišete, ne da bi jih najprej premaknili v mapo »Izbrisano«. Ta postopek se imenuje trajno brisanje in se razlikuje od začasnega brisanja.

Sporočila trajno izbrišete v naslednjih primerih:
 • v Microsoft Outlooku s tipkama SHIFT+DELETE izbrišete sporočilo;
 • uporabljate odjemalca protokola IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) ali drugo vrsto odjemalca, ki pri brisanju najprej ne prenese elementa v mapo »Izbrisano«.
Funkcija »Obnovi izbrisane elemente« je privzeto omogočena samo za mapo »Izbrisano« v uporabnikovih zasebnih mapah, zato trajno izbrisanih elementov ni mogoče obnoviti. Če želite funkcijo »Obnovi izbrisane elemente« omogočiti tudi za druge mape (na primer mape »Poslano«, »Osnutki«, »Odpošlji« in »Prejeto«), spremenite register na ta način:
 1. Zaženite urejevalnik registra (Regedt32.exe).
 2. V registru poiščite in kliknite naslednji ključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. V meniju Urejanje kliknite Dodaj vrednost in dodajte naslednjo vrednost registra
  Ime vrednosti: DumpsterAlwaysOn
  Vrsta podatkov: DWORD
  Vrednost: 1
 4. Zaprite urejevalnik registra.
Register lahko spremenite v skrbniškem računalniku ali uporabnikovem računalniku. Ko spremenite register, zaženite Outlook in v meniju Orodja kliknite Obnovi izbrisane elemente. Odpre se seznam elementov, ki so bili trajno izbrisani med časom zadrževanja, ki je nastavljen v strežniku.

Če ste skrbnik, lahko to funkcijo nastavite za vse uporabnikove delovne postaje. To naredite tako, da v računalniku spremenite register za vse uporabnikove delovne postaje in nato odprete uporabnikov nabiralnik kot dodaten nabiralnik. Nato iz e-poštnih map v uporabnikovem nabiralniku lahko obnovite izbrisane elemente.

Opomba Če ste skrbnik in želite odpreti drug uporabnikov nabiralnik, da bi obnovili elemente iz uporabnikovih zasebnih map, mora vaš račun v operacijskem sistemu Windows NT imeti uporabniška dovoljenja za ta predmet v uporabnikovem nabiralniku. Ta uporabnikov nabiralnik pa morate dodati tudi v svoj profil:
 1. Odprite nadzorno ploščo in dvokliknite Pošta.
 2. Odprite lastnosti storitev in dvokliknite Microsoft Exchange Server.
 3. Kliknite jeziček Dodatno in nato kliknite Dodaj, da svojemu profilu dodate nabiralnik.

Funkcija za obnovitev izbrisanih elementov v programih Outlook 98, Outlook 2000 in Outlook 2002

V programu Outlook 98 je funkcija za obnovitev izbrisanih elementov na voljo samo za e-poštne mape (na primer mape »Izbrisano«, »Osnutki«, »Odpošlji« in »Poslano«). Zato elementov, ki so trajno izbrisani iz map, v katerih ni shranjena e-pošta (na primer mapi »Stiki« in »Opombe«) ni mogoče obnoviti. V programih Outlook 200 in Outlook 2002 pa je funkcija za obnovitev izbrisanih elementov na voljo za vse mape, če register spremenite na zgoraj opisani način. Nato lahko iz map, v katerih ni shranjena e-pošta, obnovite trajno izbrisane elemente.

Če želite več informacij, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
228934 Razumevanje delovanja funkcije za obnovitev izbrisanih elementov (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
175263 Ko je funkcija za obnovitev izbrisanih elementov omogočena, odjemalci ne morejo obnoviti elementov (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
188637 XADM: Kako določiti velikost obnovljenih elementov v shrambi podatkov (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
178630 Kako v Outlooku s strežnikom Exchange Server 5.5 ali Exchange 2000 Server obnoviti elemente, ki niso bili najprej preneseni v mapo »Izbrisano« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 246153 – Zadnji pregled: 2. jun. 2006 – Revizija: 1

Povratne informacije