Sporočilo o napaki: 403.6 - Forbidden: IP address rejected (403.6 – Prepovedano: naslov IP je zavrnjen)

Priporočljivo je, da vsi uporabniki nadgradijo storitve IIS (Internet Information Services), ki se izvajajo v sistemu Microsoft Windows Server 2008, na različico 7.0. Storitve IIS 7.0 zagotavljajo bistveno večjo varnost spletne infrastrukture. Če želite dodatne informacije o temah, povezanih z varnostjo storitev IIS, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:Če želite več informacij o storitvah IIS različice 7.0, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:

S I M P T O M I

Ko vzpostavljate povezavo z internetnimi informacijskimi storitvami prek spletnega brskalnika, boste morda prejeli to sporočilo o napaki:
HTTP 403.6 - Forbidden: IP address rejected (HTTP 403.6 – Prepovedano: naslov IP je zavrnjen)

V Z R O K

Vsak odjemalec ima enoličen naslov IP. Če strežnik določi seznam naslovov IP, ki jim ni dovoljen dostop do mesta, in je vaš naslov IP na tem seznamu, boste prejeli sporočilo o napaki.

To je funkcija, ki določenim uporabnikom dovoli ali prepove dostop do spletnega mesta, imenika ali datoteke.

R EŠ I T E V

Če želite odpraviti to težavo, sledite tem korakom:
  1. Z upraviteljem internetnih storitev (Microsoftova konzola za upravljanje) odprite snap-in internetnega informacijskega strežnika (IIS) in izberite spletno mesto, ki sporoča napako 403.6. Z desno tipko miške kliknite spletno mesto, navidezni imenik ali datoteko, kjer se pojavlja napaka. Kliknite Properties (Lastnosti), če želite prikazati stran z lastnostmi tega elementa.
  2. Izberite ustrezno stran z lastnostmi Directory Security (Varnost imenikov) ali File Security (Varnost datotek). Pod možnostjo IP Address and Domain Name Restrictions (Omejitve naslova IP in imena domene) kliknite Edit (Uredi).
  3. Če je v pogovornem oknu IP Address and Domain Name Restrictions (Omejitve naslova IP in imena domene) izbrana možnost Denied Access (Nedovoljen dostop), na seznam z izjemami dodajte naslov IP, ID omrežja ali domeno računalnika, ki zahteva dostop.

    Če je v pogovornem oknu IP Address and Domain Name Restrictions (Omejitve naslova IP in imena domene) izbrana možnost Granted Access (Dovoljen dostop), s seznama z izjemami odstranite naslov IP, ID omrežja ali domeno računalnika, ki zahteva dostop.
Pomembno
  • Ko nastavite varnostne lastnosti za določeno spletno mesto, samodejno nastavite iste varnostne lastnosti tudi za imenike in datoteke, ki pripadajo temu mestu, razen če so bile varnostne nastavitve posameznih imenikov in datotek že prej nastavljene.
  • Ko poskusite nastaviti varnostne nastavitve za spletno mesto, vas bo spletni strežnik pozval za dovoljenje, da ponastavi lastnosti posameznih imenikov in datotek. Če dovolite ponastavitev teh lastnosti, bodo prejšnje varnostne nastavitve zamenjane z novimi. Enako velja, ko nastavite varnostne nastavitve za imenik, v katerem so podimeniki ali datoteke z vnaprej nastavljenimi varnostnimi nastavitvami.
Opombe
  • Privzeto je do nekaterih mest dovoljen samo dostop z naslova IP 127.0.0.1, ki ustreza imenu računalnika localhost in je drugačen naslov/ime kot NetBIOS, ali s polnega imena domene (FQDN) spletnega strežnika. Če želite dostopati do mesta, ki je omejeno na localhost, morate biti v konzoli računalnika s to omejitvijo.
  • Za računalnike, ki do vašega strežnika dostopajo prek proxy strežnikov, bo videti, da imajo naslov IP proxy strežnika.
  • Omejevanje po imenu domene ni priporočeno, ker zmanjšuje učinkovitost delovanja spletnega strežnika, tako da spletni strežnik prisili, da izvede obratno iskanje DNS-ja za vsako povezavo z mestom. Poleg tega, da obratno iskanje poveča obremenjenost spletnega strežnika, lahko povzroči tudi nepričakovane zavrnitve.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če se je dokumentacija izdelka namestila skupaj s storitvami IIS, bo ena teh povezav na voljo pri ogledu v strežniku IIS:
Dokumentacija za IIS 5.0
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../htm/core/iigdasc.htm

Dokumentacija strežnika IIS 4.0
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/igdasc.htm

Če želite več informacij, kliknite te številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:

172218 Vrstni red razreševanja Microsoftovega imena gostitelja TCP/IP (Besedilo je morda v angleščini)
163391 Odpravljanje težav pri komunikaciji s strežnikom v internetu z omrežno povezavo na klic v sistemu Windows 2000, Windows NT 4.0 ali Windows NT (Besedilo je morda v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 248043 – Zadnji pregled: 28. feb. 2013 – Revizija: 1

Microsoft Internet Information Services 6.0

Povratne informacije