Sporočilo o napaki: Access Forbidden: Too Many Users Are Connected 403.9 (Dostop je prepovedan: povezanih je preveč uporabnikov 403.9)

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

S I M P T O M I

Ko se povežete s spletnim mestom internetnih informacijskih storitev (IIS) 5.0, se lahko prikaže to sporočilo o napaki:

Access Forbidden: Too many users are connected (Dostop je prepovedan: povezanih je preveč uporabnikov)

V Z R O K

Napaka se prikaže, ko število uporabnikov, ki so povezani s strežnikom, preseže omejitev povezav, ki jo je nastavil skrbnik spletnega strežnika.

R EŠ I T E V

Če želite odpraviti to težavo, naj skrbnik spremeni nastavitve omejitve povezav za spletno mesto.
  1. Odprite upravitelja internetnih storitev.
  2. Z desno tipko miške kliknite spletno mesto in izberite Properties (Lastnosti).
  3. Na strani z lastnostmi spletnega mesta izberite Connections (Povezave).
  4. Izberite Unlimited (Neomejeno) ali povečajte število pod možnostjo Limited To: (Omejeno na).
Lastnosti

ID članka: 248074 – Zadnji pregled: 5. nov. 2006 – Revizija: 1

Povratne informacije