Uporaba orodja Regsvr32 in sporočila o napakah za orodje Regsvr32

Velja za: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Business N 64-bit Edition Več

Če ste uporabnik izdelkov Small Business, lahko najdete dodatne vire za odpravljanje napak in vire znanja na spletnem mestu Support for Small Business.
Če sporočilo o napaki, ki se prikazuje, ni opisano v tem članku, lahko podrobne razlage sporočil o napakah, priporočena dejanja in dodatne vire za podporo pridobite s spletnega mesta središča za dogodke in sporočila o napakah.

P O V Z E T E K


Kontrolnike OLE, kot so knjižnice z dinamičnimi povezavami (DLL) ali kontrolniki ActiveX (OCX), morate registrirati. Ko registrirate kontrolnik OLE, posodobite register sistema Windows z mestom in zmogljivostjo datoteke, tako da program pravilno deluje.

Če želite odpraviti določene težave v sistemu Windows, programu Microsoft Internet Explorer ali drugih programih, lahko z orodjem Regsvr32 (Regsvr32.exe) registrirate kontrolnike OLE oz. prekličete registracijo.

V tem članku iz Microsoftove zbirke znanja morate na primer z orodjem Regsvr32.exe preklicati registracijo kontrolnika Wuv3is.dll, preden ga lahko znova namestite s spletnega mesta Windows Update:
241122 Napaka v programu, ko kliknete posodobitve za izdelek (Besedilo je morda v angleščini)
Če registracija kontrolnika ne uspe oz. potrebujete informacije o odpravljanju težav pri neuspešni registraciji kontrolnikov OLE za razvijalce, si oglejte ta članek iz Microsoftove zbirke znanja: 
140346 Možni vzroki za neuspešno registracijo kontrolnika OLE (Besedilo je morda v angleščini)

D O D A T N E I N F O R M A C I J E


Orodje Regsvr32.exe je vključeno v Microsoft Internet Explorer 3.0 ali novejše različice, Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) ali novejše različice in Windows NT 4.0 s servisnim paketom SP5 ali novejše različice. Orodje Regsvr32.exe je nameščeno v mapi »System« (Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95) ali v mapi »System32« (Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows 7). 

Opomba V 64-bitni različici operacijskega sistema Windows sta dve različici datoteke Regsv32.exe:
 • 64-bitna različica je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bitna različica je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Uporaba orodja Regsvr32.exe

Za orodje RegSvr32.exe so na voljo te možnosti v ukazni vrstici:

Click here to show/hide solution
 
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:ukaznavrstica]] imedll

/u – Preklic registracije strežnika

/i – Pokliče funkcijo DllInstall in ji posreduje izbirno [ukaznovrstico]; če se uporabi z /u, pokliče funkcijo dll uninstall
/n – ne kliči funkcije DllRegisterServer; to možnost morate uporabiti z /i

/s – Tiho; brez prikazovanja polj s sporočili (dodano v sistemih Windows XP in Windows Vista)
Ko uporabite orodje Regsvr32.exe, ta poskusi naložiti komponento in poklicati njeno funkcijo DLLSelfRegister. Če poskus uspe, orodje Regsvr32.exe prikaže pogovorno okno, v katerem je to navedeno. Če poskus ne uspe, Regsvr32.exe vrne sporočilo o napaki. V njem je lahko koda napake Win32. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

193625 Kode napak WinInet (od 12001 do 12156) (Besedilo je morda v angleščini)
Če želite na primer ročno registrirati kontrolnik ActiveX »Primer.ocx«, v ukazni poziv vnesite ta ukaz:

c:\regsvr32.exe primer.ocx

Sporočila o napakah za orodje Regsvr32.exe v sistemu Windows Vista in novejših različicah

Na spodnjem seznamu so sporočila o napakah za orodje RegSvr32 in možni vzroki:

Click here to show/hide solution
 
 • Ukaz »"%1"« ni veljaven. Preverite uporabo ukaza in poskusite znova.
 • V ukazno vrstico za regsvr32.exe je bila posredovana neveljavna kombinacija možnosti.
 • Ta ukaz je veljaven le, če je odprt projekt kontrolnika ActiveX za Microsoft Visual Studio OLE.
 • Visual Studio je priklical Regsvr32.exe, vendar moduli niso bili določeni v ukazni vrstici.
 • Če želite registrirati modul, morate navesti dvojiško ime.
 • Orodje Regsvr32.exe je bilo priklicano brez določenih modulov v ukazni vrstici.
 • Ukaz »OleInitialize« se ni zagnal. V računalniku morda primanjkuje pomnilnika. Zaprite vse odprte programe in poskusite znova.
 • Regsvr32 mora inicializirati knjižnico COM, preden lahko pokliče potrebne funkcije knjižnice COM, in jo ustaviti, preden se orodje zaustavi. Ta sporočila o napakah se prikažejo, če poskus inicializiranja ali ustavljanja knjižnice COM ne uspe.
 • Modul »"%1"« se ni naložil.\n\n Preverite, ali je dvojiška datoteka shranjena na navedeni poti, oz. poiščite in odpravite težave z dvojiško datoteko ali odvisnimi datotekami .DLL.\n\n%2.
 • Pri nalaganju modula, ki je bil naveden v ukazni vrstici, je prišlo do napake. Besedilo napake se prikaže kot del sporočila.
 • Modul »"%1"« se je naložil, vendar vhodne točke %2 ni bilo mogoče najti.\n\nPreverite, ali je »"%1"« veljavna datoteka DLL ali OCX, in nato poskusite znova
 • Orodje Regsvr32.exe ni našlo zahtevane vhodne točke v modulu, ki je naveden v ukazni vrstici. Do tega lahko pride, če vhodne točke niso pravilno izvožene iz modula ali če modul ni datoteka .DLL ali .OCX.
 • Modul »"%1"« je bil naložen, vendar klicanje %2 ni uspelo s kodo napake %3.\n\nČe želite več informacij o tej težavi, uporabite kodo napake kot izraz za iskanje v spletu.
 • Ko orodje regsvr32.exe prikliče vhodno točko v modulu, ki je naveden v ukazni vrstici, pride do napake. Koda napake se prikaže kot del sporočila.
 • Modul »"%1"« morda ni združljiv z različico sistema Windows, ki jo uporabljate. Preverite, ali je modul združljiv z različico x86 (32-bitna) ali x64 (64-bitna) orodja regsvr32.exe.
 • Do te napake lahko pride, če na primer zaženete regsvr32.exe v računalniku z arhitekturo x86, modul, ki je naveden v ukazni vrstici, pa je 64-bitni modul.

Sporočila o napakah za orodje Regsvr32.exe v različicah sistema Windows, ki so starejše od sistema Windows Vista

Na spodnjem seznamu so sporočila o napakah za orodje RegSvr32 in možni vzroki:

Click here to show/hide solution
 
 • Neprepoznana zastavica: /neveljavna_zastavica
 • Vnesli ste neveljavno kombinacijo zastavic ali stikal (glejte razdelek »Uporaba orodja Regsvr32.exe« v tem članku).
 • Ni določenega imena DLL.
 • Niste vključili imena datoteke .dll (glejte razdelek »Uporaba orodja Regsvr32.exe« v tem članku).
 • Ime_Dll se je naložila, vendar ni bilo mogoče najti vhodne točke DllRegisterServer ali DllUnregisterServer.
 • Določeno ime Dll ni datoteka .dll ali .ocx. To sporočilo o napaki se prikaže, če na primer vnesete regsvr32 wjview.exe.
 • Ime_Dll ni izvedljiva datoteka in za to vrsto datoteke ni registriranega pomočnika za registriranje.
 • Določeno ime Dll ni izvedljiva datoteka (.exe, .dll ali .ocx). To sporočilo o napaki se prikaže, če na primer vnesete regsvr32 autoexec.bat.
 • Ime_Dll se je naložila, vendar ni bilo mogoče najti vhodne točke DllRegisterServer ali DllUnregisterServer.
 • Določeno ime ll morda ni izvoženo ali pa je v pomnilniku poškodovana različica določenega imena Dll. Poskusite zaznati in odstraniti datoteko z orodjem Pview.
 • Ime_Dll se ne more samodejno registrirati ali pa je v pomnilniku poškodovana različica.
 • To sporočilo se prikaže, če vnesete na primer regsvr32 icwdial.dll, ker se datoteka Icwdial.dll ne more samodejno registrirati. Če sumite, da je v pomnilniku poškodovana različica datoteke ImeDll, poskusite znova zagnati računalnik ali pa znova ekstrahirajte izvirno različico datoteke. Če uporabljate Windows NT, boste morda morali uporabiti orodje Kill ali Pview iz kompleta Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Več informacij najdete v članku iz Microsoftove zbirke znanja 197155: Kako prekiniti osirotele procese (Besedilo je morda v angleščini)
 • Funkcija OleInitialize ni uspela (ali Funkcija OleUninitialize ni uspela)
 • Regsvr32 mora inicializirati knjižnico COM, preden lahko pokliče potrebne funkcije knjižnice COM, in jo ustaviti, preden se orodje zaustavi. Ta sporočila o napakah se prikažejo, če poskus inicializiranja ali ustavljanja knjižnice COM ne uspe. Datoteka Ole32.dll je lahko na primer poškodovana ali pa gre za napačno različico.
 • Klic LoadLibrary(»Ime_Dll«) ni uspel. GetlastError vrne 0x00000485
 • Iz Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). To pomeni »Ene od datotek s knjižicami, ki so potrebne za zagon tega programa, ni mogoče najti.«. To sporočilo o napaki se prikaže, če vnesete na primer regsvr32 manjka.dll, če datoteke Manjka.dll ni mogoče najti.
 • Klic LoadLibrary(»Ime_Dll«) ni uspel. GetLastError vrne 0x00000002
 • Iz Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). To pomeni »Sistem ne najde navedene datoteke.«. Z drugimi besedami, ni bilo mogoče najti odvisne knjižnice DLL. To sporočilo o napaki se prikaže, če vnesete na primer regsvr32 icwdial.dll, pri tem pa manjka Tapi32.dll (odvisnost).
 • Klic LoadLibrary(»dskmaint.dll«) ni uspel. GetLastError vrne 0x000001f
 • Iz Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). To pomeni »Naprava, priključena na računalnik, ne deluje.«. To se lahko zgodi, če poskusite registrirati datoteko .dll Win16. To sporočilo o napaki se prikaže, če vnesete na primerregsvr32 dskmaint.dll.
 • Klic DllRegisterServer (ali DllUnregisterServer)in Ime_Dll ni uspel. Povratna koda je bila: niz
 • V datoteki Winerror.h poiščite niz, ki je naveden v sporočilu.