Opis datoteke Svchost.exe v operacijskem sistemu Windows 2000

Članek o enakem postopku v operacijskem sistemu Microsoft Windows XP: 314056 .

P O V Z E T E K

Svchost.exe je ime splošnega gostitelja storitev, ki se izvajajo prek knjižnic z dinamičnimi povezavami (DLL-ji). Datoteko Svchost.exe najdete v mapi %SystemRoot%\System32. Ob zagonu datoteka Svchost.exe preveri del registra, v katerem so storitve. Tako ustvari seznam storitev, ki jih mora naložiti. Istočasno je lahko zagnanih več datotek Svchost.exe. Vsaka seja Svchost.exe lahko vsebuje skupine storitev, tako da se lahko posamezne storitve zaženejo glede nato, kako in kje je zagnana datoteka Svchost.exe. To omogoča boljši nadzor ter iskanje in odpravljanje napak.

Skupine Svchost.exe so določene v tem registrskem ključu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Vsaka vrednost v tem ključu predstavlja ločeno skupino Svchost in se pri ogledu dejavnih postopkov prikaže kot posamezen primer. Vsaka vrednost je vrednost tipa REG_MULTI_SZ in vsebuje storitve, ki se izvajajo v tej skupini Svchost. Vsaka skupina Svchost lahko vsebuje eno ali več imen_storitev, ki so ekstrahirana iz tega registrskega ključa, katerega ključ parametrov vsebuje vrednost ServiceDLL:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če si želite ogledati seznam storitev, ki se izvajajo v procesu Svchost:

  1. Iz mape Support\Tools (Podpora\Orodja) na namestitvenem CD-ju operacijskega sistema Windows 2000 ekstrahirajte pripomoček Tlist.exe iz datoteke Support.cab.
  2. V meniju Start kliknite Zaženi in vnesite cmd.
  3. Spremenite mapo na mesto, od koder ste ekstrahirali pripomoček Tlist.exe.
  4. Vnesite tlist -s.
Tlist.exe prikaže seznam dejavnih procesov. Stikalo -s prikaže seznam dejavnih storitev v posameznem procesu. Če želite več informacij o postopku, vnesite tlist pid.

Spodnji primer rezultatov Tlist prikazuje dva primerka zagnane datoteke Svchost.exe:

0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Title:

180 winlogon.exe Title: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schedule
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Title: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Title: Program Manager
1032 OSA.EXE Title: Reminder
1300 cmd.exe Title: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Title: WMS Idle
1264 rundll32.exe Title:
1000 mmc.exe Title: Device Manager
1144 tlist.exe
Nastavitev registra za dve skupini za ta primer je taka:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Lastnosti

ID članka: 250320 – Zadnji pregled: 14. sep. 2006 – Revizija: 1

Povratne informacije