Priporočena zasebna konfiguracija »Heartbeat« (signal obveščanja o izvajanju programa) za gručo strežnika

P O V Z E T E K

Komunikacija med vozlišči gruče strežnikov je ključnega pomena za nemoteno delovanje gruče. Zato morate optimalno konfigurirati omrežja, ki jih uporabljate za komunikacijo gruč, in slediti vsem zahtevam na seznamu združljive strojne opreme. Če se želite izogniti kritični točki odpovedi, morate za omrežno konfiguracijo povezati vozlišča gruče v dva ali več neodvisnih omrežij. Uporaba dveh lokalnih povezav (LAN) je običajna. (Microsoftova podpora za izdelke ne podpira konfiguracije gruče z vozlišči, ki so povezana samo v eno omrežje.)

Če se želite izogniti kritični točki odpovedi, morate med vozlišči gruče konfigurirati vsaj dve omrežji gruče za podporo komunikacije signala obveščanja o izvajanju programa. Za storitev gruče konfigurirajte vlogi teh omrežij kot »Internal Cluster Communications Only« (Samo notranje komunikacije gruče) ali »All Communications« (Vse komunikacije). Tipično je eno od omrežij zasebna povezava, namenjena notranji komunikaciji gruče.

Poleg tega mora biti posamezno omrežje gruče neodvisno od vseh drugih omrežij gruče. To pomeni, da dve omrežji gruče ne smeta imeti skupne komponente, ki lahko povzroči istočasno prenehanje delovanja. Uporaba omrežne kartice z več vrati za priključitev vozlišča v dve omrežji gruče v večini primerov ne zadosti zahtevi, ker vrata niso neodvisna.

Če želite odpraviti možne težave s komunikacijo, odstranite ves nepotreben promet omrežja z omrežne kartice, ki je nastavljena na Internal Cluster communications only (Samo notranje komunikacije gruče) (za to kartico se lahko uporabi tudi izraz kartica s signalom za obveščanja o izvajanju programa ali zasebna kartica). Komunikacija za združevanje v gruče poteka s pomočjo klicev za oddaljeni postopek (RPC) v vtičnico IP s paketi UDP (uporabniški datagramski protokol). Postopek je opisan v tem članku:
 • Odstrani funkcijo NetBIOS iz povezave.
 • Nastavi pravilni prednostni vrstni red za komunikacijo gruče.
 • Nastavi pravilni vrstni red za vezi s kartico.
 • Določi pravilno hitrost in način omrežne kartice.
 • Pravilno nastavi protokol TCP/IP.
 • Onemogočite funkcijo Media Sense (samo v Windows 2000).

Opomba Informacije v tem članku ni mogoče uporabiti za gruče z nadomestnim načinom delovanja v sistemu Windows Server 2008 ali Windows Server 2008 R2. Za priporočeno konfiguracijo omrežja za novejše različice funkcije Failover Cluster (gruča z nadomestnim načinom delovanja) v okoljih brez CSV si preberite članek http://technet.microsoft.com/sl-si/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Primer, kjer nastavitve, navedene v tem članku, verjetno povzročijo negativno vedenje v sistemu Windows Server 2008 ali Windows Server 2008 R2, velja za okolje CSV. Priporočljive nastavitve za CSV najdete na http://technet.microsoft.com/sl-si/library/ff182358(WS.10).aspx.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Priporočena konfiguracija za zasebno kartico v sistemih Windows 2000 in Windows 2003

 1. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve, kliknite Nadzorna plošča in dvokliknite ikono Omrežne povezave.
 2. V meniju Napredno kliknite Napredne nastavitve.
 3. V polju Povezave preverite, ali so vezi v tem vrstnem redu, in kliknite gumb V redu:
  • Zunanje javno omrežje
  • Notranje zasebno omrežje (Heartbeat)
  • [Povezave oddaljenega dostopa]
 4. Z desno tipko miške kliknite omrežno povezavo za kartico za signal obveščanja o izvajanju programa in nato kliknite Lastnosti.

  Opomba Po želji lahko to povezavo preimenujete (na primer »Zasebno«).
 5. Naredite nekaj od tega:
  • Če strežnik uporablja kvorumsko sredstvo, ki ni vrste »Majority Node Set (MNS)«, izberite internet Protocol (TCP/IP) in nato še enkrat kliknite, da počistite vse druge možnosti.
  • Če strežnik uporablja kvorumsko sredstvo MNS, izberite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetni protokol TCP/IP) in vsaj še en omrežni protokol za skupno rabo datotek ter nato še enkrat kliknite, da počistite vse druge možnosti.

   Opomba Če strežnik uporablja kvorumsko sredstvo MNS, morate imeti vsaj še eno omrežje z možnostmi za skupno rabo datotek za delovanje kvorumskega sredstva MNS. Zato vam priporočamo, da imate več omrežij v gruči z omogočeno skupno rabo datotek, da se izognete kritični točki odpovedi kvorumskih sredstev.
 6. Če imate omrežno kartico za prenos pri več hitrostih in lahko določite hitrost in dupleksni način za kartico, ju določite ročno.

  Z omrežnimi karticami, pri katerih lahko ročno določite hitrost in dupleksni način, jih določite za vsa vozlišča in v skladu s specifikacijami proizvajalca. Pri omrežnih karticah, ki ne podpirajo ročnih nastavitev, sledite specifikacijam proizvajalca.

  Količina informacij, ki potujejo skozi omrežje za signal obveščanja o izvajanju programa, ni velika, vendar pa je zakasnitev ključnega pomena za komunikacijo. Za zanesljivo komunikacijo lahko poskrbite, če imate enake nastavitve hitrosti in dupleksnega načina.

  Če niste prepričani glede hitrosti, ki jo podpira vaša kartica in naprave za povezovanje, ali priporočenih nastavitev proizvajalca, Microsoft priporoča, da za vse naprave nastavite hitrost 10 MB/s in način poldupleks. Ta konfiguracija nudi zadostno pasovno širino in zanesljivo komunikacijo.
  Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  174812 Učinki uporabe nastavitve samodejnega zaznavanja v omrežni kartici gruče (Besedilo je morda v angleščini)
  Opomba: Microsoft ne priporoča uporabe kartic, ki so odporne proti napakam, ali načina delovanja v skupini za signal obveščanja o izvajanju programa. Če se zahteva redundanca za povezavo za signal obveščanja o izvajanju programa, uporabite več omrežnih kartic, nastavljenih na »Internal Communication Only« (Samo notranja komunikacija), in v konfiguraciji gruče določite njihovo prioriteto omrežja. Pri težavah, ki se pojavljajo pri starejših omrežnih karticah z več vrati, preverite, ali imate najnovejšo različico strojne programske opreme in gonilnika.

  Za informacije o združljivosti gruče strežnikov se obrnite na proizvajalca omrežne kartice.Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  254101 Omrežne kartice, ki delujejo v skupini, in združevanje strežnikov v gruče (Besedilo je morda v angleščini)
 7. Kliknite Internet Protocol (TCP/IP) in nato še Lastnosti.
 8. Na zavihku Splošno preverite, ali ste izbrali statični IP naslov, ki ni v istem podomrežju ali omrežju kot katera od javnih omrežnih kartic. Primer dobrih naslovov IP za uporabo za zasebne kartice je 10.10.10.10 za vozlišče 1 in 10.10.10.11 za vozlišče 2 in za masko podomrežja 255.0.0.0. Če javno omrežje uporablja omrežje 10.x.x.x in masko podomrežja 255.0.0.0, uporabite drug naslov IP za zasebno omrežje in podomrežje.Če želite več informacij o veljavnem nastavljanju naslova IP za zasebno omrežje, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  142863 Veljavno nastavljanje naslova IP za zasebno omrežje (Besedilo je morda v angleščini)
 9. Prepričajte se, da v polju Default Gateway (Privzeti prehod) ni nobene vrednosti.
 10. Prav tako se prepričajte, da niso nastavljene nobene vrednosti v polju Uporabi te naslove strežnikov DNS.

  Opomba Če so vozlišča gruče tudi strežniki DNS, je v polju Uporabi te naslove strežnikov DNS prikazano »127.0.0.1« (polje ni prazno); kar je sprejemljivo.
 11. Kliknite Napredno.
 12. Prepričajte se, da na zavihku DNS niso določene nobene vrednosti. Preverite, ali sta potrditveni polji Registriraj naslove te povezave v DNS in Uporabi pripono DNS te povezave v registraciji DNS počiščeni.
 13. Ko zaprete pogovorno okno, se lahko prikaže ta poziv. Če se prikaže ta poziv, kliknite Da:
  Primarni naslov WINS za to povezavo je prazen. Ali želite nadaljevati?
 14. Če uporabljate kabel prehoda za vašo zasebno povezavo za signal obveščanja o izvajanju programa, onemogočite funkcijo za uničenje sklada TCP/IP v funkciji Media Sense.

  Opomba Ne sledite tem navodilom v gruči sistema Windows Server 2003.

  Če želite, da funkcijo za uničenje sklada TCP/IP v funkciji Media Sense onemogočimo namesto vas, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težav«. Če želite onemogočiti funkcijo za uničenje sklada TCP/IP v funkciji Media Sense, nadaljujte z razdelkom »Težavo bom odpravil sam«.

  Samodejno odpravljanje težave


  Za samodejno onemogočenje funkcije za uničenje sklada TCP/IP v funkciji Media Sense, kliknite povezavo Odpravi težavo. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom tega čarovnika.
  Opomba
  Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini, vendar samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows.

  Opomba Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do težave, lahko samodejni popravek shranite na pomnilniški ključek ali CD in ga zaženete v računalniku, v katerem je prišlo do težave.

  Nadaljujte z naslednjim korakom.

  Težavo bom odpravil sam

  Če želite onemogočiti funkcijo za uničenje sklada protokola TCP/IP v funkciji Media Sense, dodajte te vrednosti registra v vsako vozlišče:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Ime vrednosti: DisableDHCPMediaSense
  Podatkovni tip: REG_DWORD
  Podatki: 1
  Če želite več informacij o tej temi, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  254651 Vloga omrežja gruče se spremeni samodejno (Besedilo je morda v angleščini)
 15. Dokončajte prejšnje korake v vseh drugih vozliščih gruče.
 16. Zaženite skrbnika gruče.
 17. Kliknite ime gruče v korenu skrbnika. V meniju File (Datoteka) kliknite Properties (Lastnosti).
 18. Na zavihku Network Priority (Prioriteta omrežja) mora biti zasebno omrežje na vrhu seznama. Če temu ni tako, uporabite gumb Move Up (Pomakni navzgor) za povečanje prioritete.
 19. Kliknite zasebno omrežje in nato Properties (Lastnosti).
 20. Potrdite polje Enable this network for cluster use (Omogoči omrežje za gručo).
 21. Kliknite Internal cluster communications only (private Network) (Samo notranje komunikacije gruče (zasebno omrežje)).
Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

281662 Vozlišča gruče sistema Windows 2000 in Windows Server 2003 kot krmilniki domene (Besedilo je morda v angleščini)

Priporočena konfiguracija za zasebna kartica v sistemu Windows NT 4.0

 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Nastavitve), kliknite Control Panel (Nadzorna plošča) in dvokliknite ikono Network (Omrežje).
 2. Na zavihku Protocols (Protokoli) kliknite TCP/IP Protocol (Protokol TCP/IP) in nato Properties (Lastnosti).
 3. V polju Adapter (Kartica) kliknite zasebno kartico.
 4. Na zavihku IP Address (Naslov IP) preverite, ali ste izbrali statični IP naslov, ki ni v istem podomrežju ali omrežju kot katera od javnih omrežnih kartic. Primer dobrih naslovov IP za uporabo za zasebne kartice je 10.10.10.10 za vozlišče 1 in 10.10.10.11 za vozlišče 2 in za masko podomrežja 255.0.0.0.
 5. Prepričajte se, da v polju Default Gateway (Privzeti prehod) ni nobene vrednosti.
 6. V polju Adapter (Kartica) na zavihku WINS Address (Naslov WINS) kliknite kartico za signal obveščanja o izvajanju programa.
 7. Preverite, da vrednosti niso določene za strežnik WINS.
 8. Ko zaprete pogovorno okno, se lahko prikaže ta poziv. Če se prikaže ta poziv, kliknite Da:
  Vsaj ena kartica ima prazen naslov WINS. Ali želite nadaljevati?
 9. Na zavihku Routing (Usmerjanje) počistite potrditveno polje Enable IP Forwarding (Omogoči posredovanje naslova IP).
 10. Kliknite OK (V redu).
 11. Če imate omrežno kartico za prenos pri več hitrostih z možnostjo določanja hitrosti in dupleksnega načina, ju določite ročno.

  Pri omrežnih karticah, pri katerih lahko ročno določite hitrost in dupleksni način, določite enake nastavitve za vsa vozlišča in v skladu s specifikacijami proizvajalca. Pri omrežnih karticah, ki ne podpirajo ročnih nastavitev, sledite specifikacijam proizvajalca.


  Količina informacij, ki potujejo skozi omrežje za signal obveščanja o izvajanju programa, ni velika, vendar pa je zakasnitev ključnega pomena za komunikacijo. Za zanesljivo komunikacijo lahko poskrbite, če imate enake nastavitve hitrosti in dupleksnega načina.

  Če ne poznate hitrosti, ki jo podpirajo vaša kartica in naprave za povezovanje, Microsoft priporoča, da nastavite vse naprave na 10 MB/s in poldupleks. Ta konfiguracija nudi zadostno pasovno širino in zanesljivo komunikacijo.Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  174812 Učinki uporabe nastavitve samodejnega zaznavanja v omrežni kartici gruče (Besedilo je morda v angleščini)
  Opomba Microsoft ne priporoča uporabe kartic, ki so odporne proti napakam, ali načina delovanja v skupini za signal obveščanja o izvajanju programa. Če se zahteva redundanca za povezavo za signal obveščanja o izvajanju programa, uporabite več omrežnih kartic, nastavljenih na »Internal Communication Only« (Samo notranja komunikacija), in v konfiguraciji gruče določite njihovo prioriteto omrežja. Pri težavah, ki se pojavljajo pri starejših omrežnih karticah z več vrati, preverite, ali imate najnovejšo različico strojne programske opreme in gonilnika.

  Za informacije o združljivosti gruče strežnikov se obrnite na proizvajalca omrežne kartice.Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  254101 Omrežne kartice, ki delujejo v skupini, in združevanje strežnikov v gruče (Besedilo je morda v angleščini)
 12. Na zavihku Bindings (Vezave) v polju Show Bindings for (Pokažite vezi za) kliknite All Adapters (Vse kartice).
 13. Kliknite znak plus (+) zraven kartice za zasebno povezavo.
 14. Kliknite WINS Client (TCP/IP) (Odjemalec WINS (TCP/IP)) in nato kliknite Disable (Onemogoči).Opomba Za kartico signala obveščanja o izvajanju programa ne smete omogočiti drugih protokolov kot TCP/IP. Preverite, ali so vsi drugi onemogočeni (tudi elementi, kot je Nadzornik omrežja).
 15. V polju Show Bindings For (Pokaži vezi za) kliknite All Protocols (Vsi protokoli).
 16. Kliknite znak plus (+) zraven možnosti TCP/IP Protocol.
 17. Preverite, ali je kartica javnega omrežja prva vezava (na vrhu seznama vezav). Če želite to narediti, kliknite kartico zasebnega omrežja in uporabite gumb Move Down (Pomakni navzdol). Če imate več kartic javnega omrežja, poskrbite, da je kartica signala obveščanja o izvajanju programa na seznamu navedena zadnja.
  Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  193890 Priporočena konfiguracija WINS za Microsoft Cluster Server (Besedilo je morda v angleščini)
 18. Kliknite V redu, če želite dokončati prilagajanje omrežnih lastnosti in sprejeti spremembe.
 19. Če želite uveljaviti spremembe, vnovično zaženite vozlišče.
 20. Dokončajte prejšnje korake v vseh drugih vozliščih gruče.
 21. Zaženite skrbnika gruče.
 22. Kliknite ime gruče v korenu skrbnika. V meniju File (Datoteka) kliknite Properties (Lastnosti).
 23. Na zavihku Network Priority (Prioriteta omrežja) mora biti zasebno omrežje na vrhu seznama. Če temu ni tako, uporabite gumb Move Up (Pomakni navzgor) za povečanje prioritete.
 24. Kliknite zasebno omrežje in nato Properties (Lastnosti).
 25. Potrdite polje Enable this network for cluster use (Omogoči omrežje za gručo).
 26. Kliknite Internal cluster communications only (private Network) (Samo notranje komunikacije gruče (zasebno omrežje)).
Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

281662 Vozlišča gruče Windows 2000 kot kontrolniki domene (Besedilo je morda v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 258750 – Zadnji pregled: 25. maj 2012 – Revizija: 1

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

Povratne informacije