Onemogočanje samodejnega predpomnjenja strežnika proxy v Internet Explorerju

P O V Z E T E K

Ko v Internet Explorerju vklopite uporabo skripta za samodejno konfiguracijo strežnika proxy, bo v predpomnilnik programa shranjen tisti strežnik proxy, ki ga vrne klic FindProxyForURL. Mehanizem predpomnjenja (samodejni predpomnilnik rezultatov proxy) deluje glede na gostitelja (ne URL). Na tak način preprečite, da bi za dostop do istega spletnega strežnika uporabljali različne strežnike proxy. Sledi primer opisanega delovanja:

 • Določite spletni strežnik z imenom »Spletnistreznik« in dvema navideznima mapama: »/prijava« in »/poskus«.
 • Ustvarite naslednjo datoteko .pac:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://spletnistreznik/prijava") return "DIRECT";
  else return "PROXY mojproxy:80";
  }
 • Nastavite Internet Explorer tako, da bo uporabljal to datoteko .pac.
 • Zaženite Internet Explorer in vnesite naslednji spletni naslov:
  http://spletnistreznik/prijava
  Internet Explorer bo naložil datoteko .pac in pravilno vzpostavil neposredno povezavo.
 • Ko se prikaže stran za prijavo, vnesite http://spletnistreznik/poskus. Če uporabljate nadzornik omrežja, lahko opazite, da za dostop do naslova »http://spletnistreznik/poskus« še vedno uporablja neposredno povezavo namesto strežnika »mojproxy«.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Samodejnih predpomnilnik rezultatov proxy je dodatek za hitrejše delovanje v različici Internet Explorer 5.5. in novejših različicah. Cilj predpomnilnika je zmanjšati količino obdelanih podatkov v skriptu za samodejno konfiguracijo strežnika proxy. Ko se povežete na spletno mesto, se brskalnik na podlagi funkcije FindProxyForURL odloči, ali naj uporabi strežnik proxy in katerega naj uporabi. Internet Explorer 5.5. in novejše različice najprej preverijo, ali je v samodejnem predpomnilniku rezultatov proxy že shranjen strežnik proxy iz prejšnjih povezav na tega gostitelja. Če takega primera ni, gre najverjetneje za prvi poskus povezave na ta gostitelj v trenutni seji, zato se izvede običajno zaznavanje strežnika proxy. Internet Explorer 5.5 in novejše različice pri odločanju, ali naj uporabijo strežnik proxy in katerega naj uporabijo, upoštevajo naslednje:
 • Če je vklopljena funkcija Samodejno zaznaj nastavitve, bo Internet Explorer poskušal iz lokalnega omrežja (LAN) prenesti datoteko Wpad.dat in jo uporabiti kot skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy. Če skript vrne strežnik proxy in Internet Explorer prek njega uspešno vzpostavi povezavo, se v samodejni predpomnilnik rezultatov proxy shranita gostitelj in ime uporabljenega strežnika proxy.
 • Če je funkcija Uporabi skript za samodejno konfiguracijo izklopljena, bo Internet Explorer prenesel in obdelal skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy. Če skript vrne strežnik proxy in Internet Explorer prek njega uspešno vzpostavi povezavo, se v samodejni predpomnilnik rezultatov proxy shranita gostitelj in ime uporabljenega strežnika proxy.
 • Če je nastavljen statični strežnik proxy, bo Internet Explorer poiskal ime strežnika proxy v registru.
Če Internet Explorer uporablja skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy, bo vzpostavil povezavo s tem strežnikom le, če bo skript pokazal, da mora biti uporabljen strežnik proxy. Če povezava prek strežnika proxy ne uspe, bo njegovo ime dodano na seznam neuspešnih strežnikov proxy, ki jih program naslednjih 30 minut ne bo uporabil. Če skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy vsebuje vrnitveno kodo PROXY s seznamom strežnikov proxy, bo preizkusil vsakega na seznamu, dokler ne pride do konca seznama ali dokler ne vzpostavi povezave. Če je skript prišel do konca seznama in pri tem ni vzpostavil povezave, bo v Internet Explorerju prikazano sporočilo o napaki »Strani ni mogoče prikazati«.

Če se povezava vzpostavi prek strežnika proxy, se ime gostitelja spletnega mesta in ime strežnika proxy zapišeta v predpomnilnik. Ko bo Internet Explorer naslednjič v isti seji poskušal dostopati do tega gostitelja, bo imel na voljo podatke o tem, kateri strežnik proxy lahko uporabi. Tako bo poskušal tudi vse nadaljnje povezave z gostiteljem vzpostaviti prek strežnika proxy, ki ga je že uporabil. Če se zgodi, da strežnik proxy, ki je v predpomnilniku, v isti seji ni več na voljo, se skript za samodejno konfiguracijo strežnika proxy ne bo vnovič obdelal, zato bo Internet Explorer prikazal sporočilo o napaki »Strani ni mogoče prikazati«.

Če želite, lahko onemogočite samodejno predpomnjenje rezultatov proxy in tako preprečite tovrstne težave. V tem primeru bo odjemalec moral obdelati vsako zahtevo »GET«, ki jo pošlje Internet Explorer. To lahko povzroči počasnejše delovanje Internet Explorerja, odvisno od skripta za samodejno konfiguracijo strežnika proxy in njegove velikosti. Če želite onemogočiti samodejno predpomnjenje rezultatov proxy, naredite nekaj od tega:

Opomba Izklop funkcije samodejnega predpomnjenja strežnikov proxy lahko vpliva na hitrost Internet Explorerja.

1. način: Spreminjanje registra

Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno sledite navodilom. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)


Samodejno predpomnjenje rezultatov proxy onemogočite z naslednjim registrskim ključem:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Vrednost: EnableAutoproxyResultCache
Vrsta: REG_DWORD
Podatki o vrednosti: 0 = onemogoči predpomnjenje; 1 (ali brez ključa) = omogoči samodejno predpomnjenje strežnikov proxy (privzeto)
Če registrskega ključa ni, ga lahko ustvarite z naslednjo registrsko datoteko:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

2. način: Nastavitev pravilnika skupine

 1. Kliknite Start in Zaženi, vnesite gpedit.msc in kliknite V redu.
 2. V urejevalniku pravilnika skupine dvokliknite vnos Uporabniška konfiguracija\Skrbniške predloge\Komponente sistema Windows\Internet Explorer.
 3. Double-click Disable caching of Auto-Proxy scripts.
 4. Kliknite Omogoči in nato V redu.
Ta registrski ključ boste morda morali uporabiti, če se povezujete prek strežnika proxy, ki zaščitene in nezaščitene zahteve obravnava v istem strežniku. Tak primer je proxy-strežnik SQUID. Internet Explorer navadno predpomni podatke o vratih, zato strežnik morda ne bo poslal zaščitene zahteve skozi pravilna vrata, ko bo poskušal poslati zaščitene in nezaščitene odzive na isti strežnik skozi različna vrata.
Če želite več informacij o dodajanju neuspešnih strežnikov proxy na seznam, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

320507 Internet Explorer neuspešnih strežnikov proxy ne preizkusi 30 minut po neuspelem poizkusu. (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 271361 – Zadnji pregled: 29. apr. 2010 – Revizija: 1

Povratne informacije