Uporaba kontrolnikov obrazcev na delovnem listu v programu Excel

Če ste uporabnik izdelkov Small Business, lahko najdete dodatne vire za odpravljanje napak in vire znanja na spletnem mestu Support for Small Business.

P O V Z E T E K

V programu Microsoft Excel je na voljo več kontrolnikov za liste s pogovornim oknom, ki so uporabni pri izbiranju elementov s seznama. Primeri kontrolnikov so polja s seznami, kombinirana polja, pomikalniki in drsni trakovi.

Če želite več informacij o kontrolnikih v programu Excel, glejte Pregled obrazcev, kontrolnikov obrazcev in kontrolnikov ActiveX na delovnem listu.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

V spodnjih načinih je prikazana uporaba polj s seznami, kombiniranih polj, pomikalnikov in drsnih trakov. Primeri uporabljajo isti seznam, povezavo celice in funkcijo Index.

Omogočanje zavihka Razvijalec

Če želite uporabiti kontrolnike obrazcev v programu Excel 2010, morate omogočiti zavihek Razvijalec. Sledite tem korakom:
 1. Kliknite Datoteka in nato Možnosti.

 2. V levem podoknu kliknite Prilagajanje traku.

 3. Izberite potrditveno polje Razvijalec pod možnostjo Glavni zavihki na desni strani in nato kliknite V redu.
Če želite uporabljati kontrolnike obrazcev v programu Excel 2007, morate omogočiti zavihek Razvijalec. Sledite tem korakom:
 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« in nato Excelove možnosti.

 2. Na kartici Priljubljeno izberite potrditveno polje V traku prikaži zavihek »Razvijalec« in nato kliknite V redu.

Nastavljanje seznama, povezave celice in indeksa

 1. Na nov delovni list vnesite te elemente v obsegu H1:H20:

  H1 : Rolerji
  H2 : Videorekorder
  H3 : Miza
  H4 : Skodelica za kavo
  H5 : Avto
  H6 : Pralni stroj
  H7 : Lansirnik raket
  H8 : Kolo
  H9 : Telefon
  H10: Sveča
  H11: Čokolada
  H12: Zvočniki
  H13: Obleka
  H14: Odeja
  H15: Sušilni stroj
  H16: Kitara
  H17: Sušilni stroj
  H18: Komplet orodij
  H19: Videorekorder
  H20: Trdi disk
 2. V celico A1 vnesite to formulo:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Primer polja s seznamom

 1. Če želite dodati polje s seznamom v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, v skupini Kontrolniki kliknite Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazcev kliknite Polje s seznamom (kontrolnik obrazca).  Če želite dodati polje s seznamom v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Polje s seznamom. Če orodna vrstica Obrazci ni prikazana, v meniju Pogled pokažite na Orodne vrstice in nato kliknite Obrazci.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot polja s seznamom, nato pa povlecite polje s seznamom do mesta za spodnji desni kot polja s seznamom. V tem primeru ustvarite polje s seznamom, ki zajema celice B2:E10.
 3. V skupini Kontrolniki kliknite Lastnosti.

 4. V okno Oblikovanje predmeta vnesite spodnji ukaz in kliknite V redu.
  1. Če želite določiti obseg za seznam, v polje Vhodni obseg vnesite H1:H20.
  2. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.


   Opomba Formula INDEX() uporablja vrednost v celici G1, da vrne pravilni element seznama.
  3. Pod možnostjo Vrsta izbora preverite, ali je možnost Enojen izbrana.


   Opomba Možnosti Večkraten in Razširjen sta uporabni le, kadar uporabljate proceduro programa Microsoft Visual Basic for Applications, da vrnete vrednosti seznama. Če potrdite polje 3D-senčenje, polju s seznamom dodate tridimenzionalni videz.

 5. V polju s seznamom bi moral biti prikazan seznam elementov. Če želite uporabiti polje s seznamom, kliknite katero koli celico, tako da polje s seznamom ni izbrano. Če kliknete element na seznamu, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje mesto elementa, ki ste ga izbrali na seznamu. Formula INDEX v celici A1 uporabi to številko, da prikaže ime elementa.

Primer kombiniranega polja

 1. Če želite dodati kombinirano polje v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Kombinirano polje.  Če želite dodati kombinirano polje v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Kombinirano polje.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot kombiniranega polja, nato pa povlecite kombinirano polje do mesta za spodnji desni kot kombiniranega polja. V tem primeru ustvarite kombinirano polje, ki zajema celice B2:E2.

 3. Z desno tipko miške kliknite kombinirano polje in nato kliknite Oblikuj kontrolnik.

 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:
  1. Če želite določiti obseg za seznam, v polje Vhodni obseg vnesite H1:H20.
  2. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.


   Opomba Formula INDEX uporablja vrednost v celici G1, da vrne pravilni element seznama.
  3. V polje Spustne črte vnesite 10. S tem vnosom določite, koliko elementov je prikazanih, preden je za ogled drugih elementov treba uporabiti drsni trak.


   Opomba Potrditveno polje 3D-senčenje je izbirno. Spustnemu ali kombiniranemu polju doda tridimenzionalni videz.

 5. Na spustnem ali kombiniranem polju bi moral biti prikazan seznam elementov. Če želite uporabiti spustno ali kombinirano polje, kliknite katero koli celico, tako da predmet ni izbran. Ko kliknete element v spustnem ali kombiniranem polju, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje mesto izbranega elementa na seznamu. Formula INDEX v celici A1 uporabi to številko, da prikaže ime elementa.

Primer pomikalnika

 1. Če želite dodati pomikalnik v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Pomikalnik.  Če želite dodati pomikalnik v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Pomikalnik.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot pomikalnika, nato pa povlecite pomikalnik do mesta za spodnji desni kot pomikalnika. V tem primeru ustvarite pomikalnik, ki zajema celice B2: B3.
 3. Z desno tipko miške kliknite pomikalnik in nato Oblikuj kontrolnik.

 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:

  1. V polje Trenutna vrednost vnesite 1.


   Ta vrednost zažene pomikalnik, tako da formula INDEX kaže na prvi element na seznamu.
  2. V polje Minimalna vrednost vnesite 1.


   Ta vrednost omeji zgornji del pomikalnika na prvi element na seznamu.
  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite 20.


   To število določa največje dovoljeno število vnosov na seznamu.
  4. V polje Povečanje vnesite 1.


   Ta vrednost nadzira, za koliko pomikalnik poveča trenutno vrednost.
  5. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.

 5. Kliknite katero koli celico, tako da pomikalnik ni izbran. Ko kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor ali navzdol, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje trenutno vrednost pomikalnika s povečanjem pomikalnika ali brez njega. To število nato posodobi formulo INDEX v celici A1, tako da prikazuje naslednji ali prejšnji element.


  Vrednost pomikalnika se ne spremeni, če je trenutna vrednost 1 in kliknete kontrolnik za pomikanje navzdol ali če je trenutna vrednost 20 in kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor.

Primer drsnega traku

 1. Če želite dodati drsni trak v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Drsni trak.  Če želite dodati drsni trak v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Drsni trak.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot drsnega traka, nato pa povlecite drsni trak do mesta za spodnji desni kot drsnega traka. V tem primeru ustvarite drsni trak, ki zajema celice B2:B6 v višini in je širok približno četrtino stolpca.

 3. Z desno tipko miške kliknite drsni trak in nato kliknite Oblikuj kontrolnik.

 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:
  1. V polje Trenutna vrednost vnesite 1.


   Ta vrednost zažene drsni trak, tako da formula INDEX kaže na prvi element na seznamu.
  2. V polje Minimalna vrednost vnesite 1.


   Ta vrednost omeji zgornji del drsnega traku na prvi element na seznamu.
  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite 20. To število določa največje dovoljeno število vnosov na seznamu.
  4. V polje Povečanje vnesite 1.


   Ta vrednost nadzira, za koliko števil kontrolnik drsnega traku poveča trenutno vrednost.
  5. V polje Sprememba strani vnesite 5. Ta vrednost nadzira, za koliko se poveča trenutna vrednost, če kliknete znotraj drsnega traka na kateri koli strani drsnega traku.
  6. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.
   Opomba Potrditveno polje 3D-senčenje je izbirno. Drsnemu traku doda tridimenzionalni videz.
 5. Kliknite katero koli celico, tako da drsni trak ni izbran. Ko kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor ali navzdol na drsnem traku, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje trenutno vrednost drsnega traku s povečanjem drsnega traku ali brez njega. To število uporablja formula INDEX v celici A1, da prikaže naslednji ali prejšnji element trenutnega elementa. Če želite spremeniti vrednost, lahko tudi povlečete drsni trak ali kliknete drsni trak na kateri koli strani drsnega traku, da ga povečate za 5 (vrednost Sprememba strani). Drsni trak se ne spremeni, če je trenutna vrednost 1 in če kliknete kontrolnik za pomikanje navzdol ali če je trenutna vrednost 20 in če kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor.
Lastnosti

ID članka: 291073 – Zadnji pregled: 22. okt. 2012 – Revizija: 1

Povratne informacije