Tiskalniki, ki uporabljajo vrata, ki se ne začnejo z COM, LPT ali USB, niso preusmerjeni v seji oddaljenega namizja ali terminalskih storitev

S I M P T O M I

Kadar iz računalnika, v katerem ni nameščen operacijski sistem Windows Server 2003, za vzpostavitev povezave z drugim računalnikom, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows, uporabljate povezavo z oddaljenim namizjem ali odjemalca terminalskih storitev, lokalni tiskalnik morda ni preusmerjen. Zato lokalni tiskalniki v seji oddaljenega namizja ali seji terminalskih storitev niso na voljo.

Če je na primer v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows XP, nameščen večnamenski tiskalnik, ki uporablja vrata DOT4, ta tiskalnik morda v seji oddaljenega namizja ne bo preusmerjen v računalnik, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows 2000 ali Windows Server 2003.

V Z R O K

Do te težave pride, ker se tiskalniška vrata ne začnejo s COM, LTP ali USB. Imena tiskalniških vrat, ki se ne začnejo s COM, LPT ali USB, so kot privzeto preusmerjena le v operacijskem sistemu Windows Server 2003. Večnamenske tiskalne naprave morda privzeto ne bodo preusmerjene, razen če v lokalnem računalniku uporabljate operacijski sistem Windows Server 2003, ker ne uporabljajo vrat DOT4.

R EŠ I T E V

Če želite v računalniku, v katerem ni nameščen operacijski sistem Windows Server 2003, odpraviti to težavo, v odjemalskem računalniku vsilite, naj bodo vsa vrata (vključno z DOT4) filtrirana za preusmeritev. Če želite to narediti, ključu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR dodajte vrednost DWORD, imenovano FilterQueue, in nastavite njegove vrednosti na FFFFFFFF.


Sledite tem korakom in zaprite urejevalnik registra.
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje vnesite regedit in kliknite OK (V redu).
 2. V registru poiščite in kliknite ta ključ:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. V meniju Edit (Urejanje) pokažite na New (Novo) in kliknite DWORD Value (Vrednost DWORD).
 4. Vnesite FilterQueueType in pritisnite tipko ENTER.
 5. V meniju Edit (Urejanje) kliknite Modify (Spremeni).
 6. Vnesite FFFFFFFF in kliknite OK (V redu).
S tem v odjemalcu omogočite preusmeritev vseh vrat.

Če se želite v odjemalskem računalniku z večnamensko tiskalno napravo tej težavi izogniti, spremenite vrata, ki jih večnamenska tiskalna naprava uporablja, iz vrat DOT4 v vrata LPT.

Če želite v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows XP, nastaviti, da bo večnamenska tiskalna naprava uporabljala vrata LPT, sledite tem korakom:
 1. Na nadzorni plošči odprite pogovorno okno Tiskalniki in faksi.
 2. Z desno tipko miške kliknite lokalni tiskalnik, ki ni preusmerjen, in nato kliknite Lastnosti.
 3. Kliknite jeziček Vrata, kliknite vrata LPT in nato še Uporabi.

  Tiskalnik bi zdaj moral biti prikazan zraven teh vrat.
 4. Zaprite pogovorno okno z lastnostmi tiskalnika in znova vzpostavite povezavo z uporabo oddaljenega namizja.
Pomembno Kadar večnamenska tiskalna naprava namesto vrat DOT4 uporablja standardna vrata LPT, izgubi večnamenske zmožnosti, kot je na primer optično branje, faksiranje in kopiranje. Če želite znova omogočiti večnamenske zmožnosti, mora tiskalna naprava uporabljati vrata DOT4.

S T A N J E

To ni napaka, ampak predvideno delovanje.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če si želite ogledati ime vrat za tiskalnik ali ugotoviti, ali naprava uporablja vrata DOT4, si oglejte lastnosti tega tiskalnika in nato kliknite jeziček Vrata(ali Podrobnosti).
Lastnosti

ID članka: 302361 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije