Odpravljanje težav z domačimi omrežji v operacijskem sistemu Windows XP

P O V Z E T E K

V članku je razloženo, kako odpravite težave, do katerih lahko pride v domačih omrežjih v operacijskem sistemu Microsoft Windows XP. Naučite se izvajati ta opravila za odpravljanje težav:
 • Uporaba orodja za odpravljanje težav z omrežjem doma in v majhnih pisarnah.
 • Kako ugotovite strukturo omrežja (topologija).
 • Kako odpravite težave z osnovno povezljivostjo ali skupno rabo datotek in tiskalnika.

UVOD

V članku je opisano, kako odpravite težave v domačem omrežju v operacijskem sistemu Microsoft Windows XP. Če želite odpraviti težavo z domačim omrežjem, najprej uporabite orodje za odpravljanje težav z omrežjem doma in v majhnih pisarnah v operacijskem sistemu Windows XP (Home and Small Office Networking Troubleshooter), ki je na voljo v središču za pomoč in podporo. To naredite tako:
 1. Kliknite Start in nato Pomoč in podpora.
 2. Pod možnostjo Izberite temo pomoči kliknite Omrežje in splet.
 3. Pod možnostjo Omrežje in splet kliknite Odpravljanje težav z omrežjem in spletom in nato Orodje za odpravljanje težav z omrežjem doma in v majhnih pisarnah.
Odgovorite na vprašanja v orodju, saj vas ta lahko vodijo do rešitve. Če orodje ne odpravi težave, sledite korakom za odpravljanje težave, ki so opisani v tem članku.

Nazaj na vrh

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Kakšna je struktura omrežja

Preden začnete odpravljati težave z domačim omrežjem, ugotovite, kakšna je topologija omrežja. Topologija omrežja pomeni, kako je omrežje strukturirano. Obstaja nekaj pogostih topologij domačega omrežja:
 • Računalniki so priključeni na zvezdišče in internetne povezave ni. Pri tej konfiguraciji so računalnikom dodeljeni naslovi IP v obsegu 169.254.x.y, kjer x in y pomenita številko med 1 in 254.
 • Računalniki so priključeni na zvezdišče. En računalnik ima internetno povezavo. Ta povezava je v skupni rabi s funkcijo skupne rabe internetne povezave. Povezava je lahko klicna ali širokopasovna (po navadi xDSL ali kabelski modem). V tej konfiguraciji računalnik, ki omogoča skupno rabo povezave, dodeli naslove IP drugim računalnikom v domačem omrežju. Računalnik, ki omogoča povezavo, ima naslov IP 192.168.0.1 konfiguriran za kartico, ki ima vzpostavljeno povezavo z domačim omrežjem. Drugi računalniki v omrežju imajo naslove v obsegu 192.168.0.x, kjer je x številka med 2 in 254.
 • Računalniki imajo vzpostavljeno povezavo z napravo NAT (prevajanje omrežnih naslovov), ki omogoča internetno povezavo. Pri tej konfiguraciji računalnikom po navadi dodeli naslove IP naprava NAT. Naprava NAT po navadi uporablja naslov 192.168.0.1, drugim računalnikom pa dodeli naslove v obsegu 192.168.0.x, kjer je x številka med 2 in 254.
 • Računalniki so priključeni na zvezdišče, zvezdišče pa ima vzpostavljeno širokopasovno povezavo z internetom. Ta konfiguracija je znana tudi kot omrežje brez roba. V njej ima vsak računalnik v domačem omrežju svoj naslov IP, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev. Naslovi so različni, odvisno od ponudnika.
 • Računalniki so priključeni na zvezdišče in vsak računalnik ima svojo povezavo na klic ali širokopasovno povezavo z internetom. Pri tej konfiguraciji računalniki po navadi uporabljajo samodejno dodeljene naslove IP svojih kartic za domače omrežje. Po navadi imajo omrežne kartice naslove IP v obsegu 169.254.x.y. Računalniki za internetne povezave uporabljajo naslove, ki jim jih dodelijo ponudniki internetnih storitev.
Za odpravljanje težav v teh konfiguracijah izvedite dva glavna koraka:
Nazaj na vrh

Odpravljanje težav z osnovno povezljivostjo

 1. Preverite fizično povezavo med računalniki. Na zadnji strani omrežne kartice v namiznem računalniku so vidne lučke. Te pomenijo, da je povezava dobra. Če za vzpostavljanje povezave med računalniki uporabljate zvezdišče ali stikalo, se prepričajte, da je vklopljeno in da svetijo lučke za vsako odjemalsko povezavo. To pomeni, da je povezava dobra.
 2. V vseh računalnikih mora biti nameščen protokol TCP/IP. To je še posebej pomembno v računalnikih z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95. V računalnikih z operacijskim sistemom Windows 95 protokol TCP/IP privzeto ni nameščen. Če uporabljate računalnike, ki v omrežju izvajajo operacijski sistem Windows 95, Microsoft Windows 98 ali Microsoft Windows Millennium Edition, lahko protokol TCP/IP poiščete v orodju za omrežje na nadzorni plošči. Če TCP/IP ni nameščen, ga morate namestiti, da boste lahko komunicirali z računalniki v omrežju, v katerih je nameščen Microsoft Windows XP. TCP/IP je v operacijskem sistemu Windows XP vedno nameščen.
 3. Zberite informacije o omrežni konfiguraciji iz vsaj dveh računalnikov v omrežju. Informacije morajo vključevati naslove IP. To naredite tako:
  1. Klinite Start, Nadzorna plošča, nato Omrežne in internetne povezave in nato Omrežne povezave.
  2. Poiščite ikono, ki predstavlja povezavo z domačim omrežjem v tem računalniku, in jo kliknite z desno tipko miške; nato kliknite Stanje.
  3. Kliknite kartico Podpora in si zabeležite naslov IP.
  Če se dodeljeni naslovi IP ne ujemajo s topologijo, ki je opisana v razdelku »Kakšna je struktura omrežja« v tem članku, potem računalnik, ki dodeljuje naslove, morda ni na voljo. To je zelo verjetno, če so naslovi 169.254.x.y v konfiguraciji, kjer pričakujete drugačen obseg naslovov.

  Opomba Naslovi v kartici domačega omrežja morajo biti v vseh računalnikih v enakem obsegu. Če en računalnik prejme naslov v obsegu 192.168.0.x, drug pa v obsegu 169.254.x.y, glede na topologijo omrežja ugotovite, kateri naslov je pravi. Odpravite težavo v računalniku z nepravilnim naslovom.

  Opomba V računalnikih z operacijskim sistemom Windows 95 morate v omrežju, ki uporablja naslove 169.254.x.y, ročno konfigurirati naslove IP. Informacije o tem postopku so v spletni pomoči v operacijskem sistemu Windows 95.
 4. Prepričajte se, da v karticah, s katerimi v računalnikih vzpostavljate povezavo z domačim omrežjem, ni omogočena funkcija požarnega zidu internetne povezave (ICF) ali Požarni zid Windows. Če sta v karticah omogočeni ti funkciji, ne morete vzpostaviti povezave z drugimi sredstvi v skupni rabi v drugih računalnikih v omrežju.

  Omrežja brez roba so poseben primer. V omrežjih brez roba uporabite požarni zid internetne povezave (ICF). Vendar morate izvesti še nekaj dodatnih korakov, da omogočite povezavo z domačim omrežjem.
 5. Z ukazom ping preverite povezavo med dvema računalnikoma v omrežju. To naredite tako:
  1. V enem od računalnikov kliknite Start, nato Zaženi, vnesite cmd in kliknite V redu.
  2. V ukazni poziv vnesite ping x.x.x.x (kjer je x.x.x.x naslov IP drugega računalnika) in pritisnite ENTER. Od drugega računalnika prejmete odgovore. Lahko npr. prejmete ta odgovor:
   Reply from x.x.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128 
   Če odgovorov ne prejmete ali če prejmete sporočilo »Request timed out« (Zahteva je potekla), je morda prišlo do težave v lokalnem računalniku. Po spodnjih navodilih preverite lokalni računalnik. Če je ukaz ping uspešen, to pomeni, da računalnika lahko vzpostavita povezavo in lahko izpustite naslednji korak.
  3. Preskusite lokalni računalnik. To naredite tako, da vnesete ping x.x.x.x (kjer je x.x.x.x naslov IP lokalnega računalnika) in pritisnete ENTER. Če prejmete odgovore, je omrežna kartica pravilno nameščena in sklad protokola TCP/IP verjetno pravilno deluje. Če ne, odpravite težavo z omrežno kartico. Morda ni pravilno nameščena ali pa je sklad protokola TCP/IP poškodovan.

   Če želite več informacij o odpravljanju težav z napravami v upravitelju naprav, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
   283658 Upravljanje naprav v operacijskem sistemu Windows XP

   Če želite več informacij, kako ponastavite sklad protokola TCP/IP, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
   299357 Kako ponastaviti internetni protokol TCP/IP v operacijskem sistemu Windows XP
  4. Ko preskusite povezavo z drugim računalnikom, tako da vnesete njegov naslov IP, to poskusite še tako, da vnesete njegovo ime. Ime računalnika ugotovite tako, da z desno tipko miško kliknete na namizju Moj računalnik, nato kliknite Lastnosti in kartico Ime računalnika. Povezavo z računalnikom z njegovim imenom preskusite tako, da vnesete ping ime_računalnika (kjer je ime_računalnika ime oddaljenega računalnika) in pritisnite ENTER. Če dobite uspešne odzive, sta med računalnikoma omogočena povezava in prepoznavanje imena.
Ko to preverite, lahko odpravite težave s skupno rabo datotek in tiskalnikov.

Nazaj na vrh

Odpravljanje težav s skupno rabo datotek in tiskalnikov

V domačem omrežju imate lahko med računalniki v skupni rabi datoteke in tiskalnike. Delovanje skupne rabe datotek in tiskalnikov preverite tako:
 1. V vseh računalnikih v omrežju zaženite čarovnika za nastavitev omrežja in konfigurirajte skupno rabo datotek in tiskalnikov.

  Če želite dodatne informacije o čarovniku za nastavitev omrežja, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  308522 Opis čarovnika za nastavitev omrežja v operacijskem sistemu Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
 2. Prepričajte se, da je skupna raba datotek v računalniku pravilno konfigurirana.

  Če želite dodatne informacije o odpravljanju težav s skupno rabo datotek in o zagotavljanju, da je konfiguracija v računalniku pravilna, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  304040 Nastavitev skupne rabe datotek v operacijskem sistemu Windows XP (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
  V članku KB304040 še posebej pozorno preberite razdelek »Odpravljanje težav s skupno rabo v operacijskem sistemu Windows XP«.

  Opomba Pri omrežnem dostopanju do računalnika v delovni skupini, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows XP Home Edition ali Windows XP Professional, je uporabljen račun gosta. Preden nadaljujete odpravljanje težav, se prepričajte, da je račun gosta nastavljen za omrežno dostopanje. To naredite tako:
  1. Kliknite Start, nato Zaženi, vnesite cmd in kliknite V redu.
  2. Vnesite ta ukaz in pritisnite ENTER:
   net user guest
  3. Če je račun dejaven, se v ukaznem pozivu prikaže vrstica z besedilom, podobnim temu:
   Account active               Yes 
  4. Če račun ni dejaven, računu gosta omogočite omrežni dostop, in sicer s tem ukazom:
   net user guest /active:yes
  5. Ukaz vrne to besedilo:
   The command completed successfully. 
  Če dobite kateri koli drug odgovor, se prepričajte, da ste prijavljeni kot skrbnik, in nato preverite, ali ste ukaz pravilno vnesli, preden poskusite znova.
 3. Ko preverite konfiguracijo, poiščite imena vseh računalnikov in se prepričajte, da je mapa v skupni rabi. To naredite tako:
  1. Kliknite Start, Zaženi, vnesite sysdm.cpl in kliknite V redu.
  2. Na kartici Ime računalnika si zabeležite ime računalnika, prikazano v vrstici the »Polno ime računalnika«.
  3. Ali je mapa v skupni rabi, ugotovite tako, da kliknete Start, nato Zaženi, vnesite fsmgmt.msc in kliknite V redu.
  4. V levem podoknu kliknite Omrežna sredstva.

   V desnem podoknu se prikaže seznam map v skupni rabi. Zabeležite si ime enega omrežnega sredstva za vsak računalnik.
 4. Preverite povezavo iz enega računalnika v drugega. Kliknite Start, nato Zaženi, vnesite \\ime_računalnika (kjer je ime_računalnika ime drugega računalnika v omrežju) in pritisnite ENTER. Odpre se okno, v katerem so ikone vseh map, ki so v drugem računalniku v skupni rabi. Odprite eno od omrežnih sredstev, da se prepričate, da povezava deluje. Če mape v skupni rabi ne morete odpreti, preverite povezavo v nasprotno smer med računalnikoma ali med drugima dvema računalnikoma, da se prepričate, da težava ni vezana na določen računalnik v omrežju.
 5. Če še vedno ne morete vzpostaviti povezave z drugim računalnikom, še enkrat poskusite, le da ime_računalnika nadomestite z imenom lokalnega računalnika. S tem je preskušena lokalna povezava. Odpre se okno, v katerem so prikazane ikone vseh map, ki so v računalniku v skupni rabi. Poskusite odpreti eno od map, da preverite, ali imate dostop.

  Če se okno z mapami v skupni rabi ne prikaže ali če se prikaže sporočilo o napaki, v Microsoftovi zbirki znanja poiščite dodatne informacije o sporočilu o napaki, ki ste ga prejeli. Če želite iskati po Microsoftovi zbirki znanja, obiščite spodnje Microsoftovo spletno mesto in kliknite Podpora:
 6. Če se ne prikaže sporočilo o napaki ali če v Microsoftovi zbirki znanja ne najdete informacij o njem, v dnevniški datoteki čarovnika za nastavitev omrežja poiščite napake v korakih, ki niso bili uspešno opravljeni. Dnevnik odprete tako, da kliknete Start, nato Zaženi, vnesite %SystemRoot%\nsw.log in pritisnite ENTER. Če v dnevniku najdete napake, v Microsoftovi zbirki znanja poiščite dodatne informacije, kako v računalniku ročno konfigurirate prave nastavitve.
 7. Če v datoteki Nsw.log ne najdete nobenih informacij o težavi, poiščite napake v sistemskem dnevniku in poskusite najti razlago zanje.
Če želite več informacij o uporabi pregledovalnika dogodkov za iskanje vnosov v sistemskem dnevniku, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
308427 Ogled in upravljanje dnevnikov dogodkov v pregledovalniku dogodkov v operacijskem sistemu Windows XP

Nazaj na vrh
Lastnosti

ID članka: 308007 – Zadnji pregled: 12. jun. 2007 – Revizija: 1

Povratne informacije