Opis orodja za preverjanje sistemskih datotek v operacijskih sistemih Windows XP in Windows Server 2003 (Sfc.exe)

Za enak postopek v operacijskem sistemu Microsoft Windows 2000 glejte članek
222471 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini).

P O V Z E T E K

V tem članku je opisano orodje za preverjanje sistemskih datotek (SFC.exe), ki je pripomoček ukazne vrstice, uporabljeno s funkcijo za zaščito datotek programa Windows (WFP).

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Orodje za preverjanje sistemskih datotek omogoča skrbniku, da pregleda vse zaščitene datoteke in tako preveri njihove različice. Če orodje za preverjanje sistemskih datotek ugotovi, da je bila zaščitena datoteka prepisana, pridobi pravilno različico datoteke iz mape medpomnilnika (%Systemroot%\System32\Dllcache) ali izvornih namestitvenih datotek programa Windows in nato zamenja nepravilne datoteke. Orodje za preverjanje sistemskih datotek tudi preveri in znova napolni mapo predpomnilnika. Če želite zagnati orodje za preverjanje sistemskih datotek, se morate v računalnik prijaviti kot skrbnik ali kot član skupine skrbnikov. Če je mapa predpomnilnika poškodovana ali je ni mogoče uporabiti, lahko z ukazom sfc /scannow, sfc /scanonce ali sfc /scanboot popravite njeno vsebino.

Sintaksa orodja za preverjanje sistemskih datotek

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: Takoj pregleda vse zaščitene sistemske datoteke in zamenja nepravilne različice s pravilnimi Microsoftovimi različicami. Ta ukaz zahteva dostop do izvornih namestitvenih datotek programa Windows.
 • /Scanonce: Ob zagonu računalnika enkrat pregleda vse zaščitene sistemske datoteke. Ta ukaz ob vnovičnem zagonu računalnika zahteva dostop do izvornih namestitvenih datotek programa Windows. Ko zaženete ta ukaz, je vrednost DWORD SfcScan v registrskem ključu
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon nastavljena na 2
 • /Scanboot: Pregleda vse zaščitene sistemske datoteke ob vsakem zagonu računalnika. Ta ukaz ob vsakem zagonu računalnika zahteva dostop do izvornih namestitvenih datotek programa Windows. Ko zaženete ta ukaz, je vrednost DWORD SfcScan nastavljena na 1 v tem registrskem ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: Vrne pregled na privzeto nastavitev (ob zagonu računalnika ne pregleda zaščitenih datotek). Ko zaženete ta ukaz, privzeta velikost predpomnilnika ni ponastavljena. Ta ukaz je enak stikalu /Enable v operacijskem sistemu Windows 2000.
 • /Purgecache: Odstrani predpomnilnik datoteke in takoj pregleda vse zaščitene sistemske datoteke. Ta ukaz zahteva dostop do izvornih namestitvenih datotek programa Windows.
 • /Cachesize=x: Nastavi velikost predpomnilnika datoteke na x megabajtov (MB). Privzeta velikost predpomnilnika je 50 MB. Ta ukaz zahteva, da znova zaženete računalnik in nato zaženete ukaz /purgecache ter tako prilagodite velikost predpomnilnika na disku. Ta ukaz vrednost DWORD SfcQuota v registrskem ključu
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon nastavi na x
  .
Če želite dodatne informacije o funkciji za zaščito datotek programa Windows (WFP), kliknite spodnjo številko članka Microsoftove zbirke znanja:
222193 Opis funkcije za zaščito datotek programa Windows (WFP) v operacijskem sistemu Windows 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Lastnosti

ID članka: 310747 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije