Kako odpraviti težave z omrežno povezljivostjo

P O V Z E T E K

V tem članku so opisani načini za odpravljanje težav z omrežno povezljivostjo.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Vzroki za težave z omrežno povezljivostjo so lahko različni, vendar ponavadi nastanejo zaradi nepravilnih omrežnih kartic, nastavitev stikala, pokvarjene strojne opreme ali težav z gonilnikom. Nekateri simptomi povezljivosti so ponavljajoči in ne kažejo jasno na nobenega od teh vzrokov.

Včasih težave z omrežno povezljivostjo nastanejo zaradi nadgradnje operacijskega sistema. Enaka omrežna kartica, ki je v starejši ali drugačni različici operacijskega sistema, kot sta npr. Microsoft Windows 98 ali Microsoft Windows 95, delovala pravilno, lahko po nadgradnji povzroča težave. Včasih težave s povezljivostjo nastanejo zaradi premestitve strežnika.

Najpogostejši vzroki za težave s povezljivostjo so:

 • Omrežne kartice in vrata stikala imata neustrezne dupleksne ravni ali nastavitve hitrosti prenosa.
 • Omrežne kartice ali stikala s hitrostmi prenosa 10/100 megabitov na sekundo (Mbps) se ne preklapljata pravilno. Nekatere nastavitve samodejnega zaznavanja morda ne zaznajo hitrosti nekaterih omrežnih kartic.
 • Omrežna kartica ni združljiva z matično ploščo ali drugo strojno opremo ali komponentami programske opreme in gonilniki.
Običajna sporočila o napakah vključujejo naslednje:
Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST). (Napaka 55: »Navedeno omrežno sredstvo ni več na voljo« (ERROR_DEV_NOT_EXIST).)
Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED). (Napaka 64: »Navedeno ime omrežja ni več na voljo« (ERROR_NETNAME_DELETED).)
Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT). (Napaka 121: »Časovna omejitev za semafor se je iztekla« (ERROR_SEM_TIMEOUT).)
Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE). (Napaka 1231: »Prenos ne doseže oddaljenega omrežja« (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).)
V sistemskih dnevnikih dogodkov v odjemalskem računalniku je lahko prikazan eden od naslednjih vnosov:
Vrsta: Opozorilo
Vir: MrxSmb
ID dogodka: 50
Opis:
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. ({Podatki za zakasnjeno pisanje izgubljeni} Sistem je poskušal prenesti datotečne podatke iz medpomnilnikov v \Device\LanmanRedirector. Pisanje ni uspelo; v datoteko se je morda zapisal le del podatkov.)
Vrsta:Opozorilo
Vir:MrxSmb
ID dogodka: 3013
Opis:
The redirector has timed out to ServerName (Časovna omejitev za preusmerjevalnik je potekla v ImeStrežnika)
Vrsta:Opozorilo
Vir:MrxSmb
ID dogodka: 3036
Opis:
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected. (Preusmerjevalnik je zasledil neskladje varnostnega podpisa. Povezava je bila prekinjena.)
V sistemskih dnevnikih je lahko več primerov naslednjega vnosa TCPIP 4201:
Vrsta:Informacija
Vir: TCPIP
ID dogodka: 4201
Opis:
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter. (Sistem je ugotovil, da je imela omrežna kartica Compaq NC6134 Gigabit NIC vzpostavljeno povezavo z omrežjem, zato je inicializiral običajno delovanje prek omrežne kartice.)
Dogodek TCPIP 4201 se ponavadi zgodi, ko znova zaženete računalnik ali ko onemogočite ali omogočite omrežno kartico.

Odpravljanje težav

Če želite odpraviti težave z omrežno povezljivostjo, sledite tem korakom:
 1. Z orodji ukazne vrstice Ping ali PathPing preizkusite osnovno povezljivost. Z orodjem Ping osamite težave z omrežno strojno opremo in nezdružljivimi nastavitvami. Z orodjem PathPing ugotovite izgubo paketa preko potovanj z več skoki.

  Če želite videti statistiko orodja Ping, uporabite ukaz ping -t. Če si želite ogledati statistiko in nadaljevati, pritisnite ‏CTRL+BREAK. Če želite prekiniti, pritisnite CTRL+C. Če zaznate izgubljene pakete v izhodu statistike, so nastale težave z omrežno povezljivostjo v 3. plasti (povezljivost ravni IP) OSI-ja (Open Systems Interconnection).

  Če je oddaljeni sistem, čigar dosegljivost preverjate, v povezavi z velikimi zakasnitvami, kot je npr. satelitska povezava, odzivi lahko trajajo dalj časa. Določite večjo časovno omejitev s stikalom -w (počakaj).

  Več informacij o uporabi teh orodij najdete v odseku »Test Network Connection with Ping and PathPing« (Preizkušanje omrežne povezave z orodjema Ping in PathPing) v kopmpletu Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ali v 19. poglavju »Testing the Network Connection with Ping and PathPing« (Preizkušanje omrežne povezave z orodjema Ping in PathPingin) dokumentacije kompleta Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.
 2. Preverite dnevnike dogodkov za vnose, povezane z omrežno kartico ali s povezljivostjo.

  Če želite več informacij, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  308427 Kako si ogledate in upravljate dnevnike dogodkov v pregledovalniku dogodkov v operacijskem sistemu Windows XP

 3. Preverite, ali je omrežna kartica na seznamu združljive strojne opreme (HCL) z Microsoftom. Če želite videti ta seznam, obiščite naslednje Microsoftovo spletno mesto:
 4. Preverite, ali drugi računalniki uporabljajo isti privzeti prehod, ki je priključen v isto zvezdišče ali stikalo. Če v teh računalnikih ne nastajo težave z omrežno povezljivostjo, je v enem od računalnikov lahko poškodovana omrežna kartica.

  V tem primeru posodobite gonilnik omrežne kartice na najnovejšo različico.
 5. Obrnite se na dobavitelja posamezne matične plošče in posodobite BIOS-e plošč. Nekatere omrežne kartice in matične plošče ali različice BIOS-a niso združljivi. Pridobite najnovejšo različico prek spletnega mesta dobavitelja ali se obrnite na dobavitelja strojne opreme.
 6. Preverite omrežno kartico in strojno opremo za povezavo navzgor (zvezdišče ali stikalo) za običajne nastavitve. Prepričajte se, ali ste nastavili vsa dopolnitvena omrežna sredstva (omrežno kartico, zvezdišče in stikalo) na enako hitrost in dupleksno raven. Če ste vrsto medija nastavili na samodejno zaznavo, samodejno zaznavanje, samozaznavo ali »Samodejno izbiranje«, se prepričajte, ali vse komponente pravilno samodejno zaznavajo.

  Dupleksna nastavitev funkcije samodejno lahko na nekaterih stikalih povzroči, da uporabljajo poldupleks. Morda jih boste morali prisiliti, da bodo uporabljali dupleks.

  Ponastavite stikalo, znova zaženite odjemalca in preizkusite povezljivost.

  Postavite odjemalca in strežnik v pasivno zvezdišče. Če se komunikacija nadaljuje, je težava morda nastala zaradi nepravilne nastavitve omrežnega stikala.

  Za več informacij o nastavitvi naprav se obrnite na dobavitelja strojne opreme.
 7. Ročno nastavite omrežno kartico računalnika, v katerem nastajajo težave s povezljivostjo do poldupleksa in nižjo hitrostjo.

  Priključite sistem na stikalo, ki ste ga nastavili za poldupleks in 10 Mbps ali pa uporabite zvezdišče 10 Mbps, da preverite, ali lahko vzpostavite povezavo pri nižji hitrosti prenosa.

  Če želite povečati učinkovitost delovanja, ročno povečajte nastavitve hitrosti do 100 Mbps in nato znova zaženite računalnike. Preverite, ali se je povezljivost izgubila, povečajte nastavitev do poldupleksa in nato znova zaženite računalnike. Če se je omrežje izgubilo, zmanjšajte nastavitev dupleksa in hitrost na prejšnje nastavitve.
 8. Zamenjajte omrežni kabel med poškodovanim sistemom in zvezdiščem ali stikalom.
 9. Zamenjajte omrežno kartico s tisto omrežno kartico, ki ste jo preizkusili in je zanesljiva: Da bi to naredili, sledite tem korakom:
  1. Odstranite diagnostični program za omrežno kartico.
  2. Odstranite omrežno kartico iz lastnosti omrežja.
  3. Namestite novo omrežno kartico.
 10. Zaženite nadzornika omrežja hkrati na obeh koncih omrežne povezave. Ko filtrirate sledi v naslovih obeh sistemov, primerjajte obe sledi, da bi videli, ali v obeh poteka enak promet.

  Z orodjema TCP Retransmit in Network Monitor Experts zaznajte ponovne prenose TCP-ja. Da bi to naredili, sledite tem korakom:
  1. Zaženite nadzornika omrežja.
  2. V meniju Tools (Orodja) kliknite Experts (Strokovnjaki) in nato v levem podoknu kliknite TCP Retransmit.
  3. Kliknite Add to Runlist (Dodaj na seznam zagona).
  4. Kliknite Run Experts (Zaženi strokovnjake).
  Če v eni od sledi manjkajo okvirji, preverite vse vmesne kable, zvezdišča, stikala in usmerjevalnike za napake na strojni opremi ali pri nastavitvah.

  V nadzorniku omrežja si oglejte okvir povzetka za zajemanje statistike. Ta okvir je zadnji okvir sledi. Če vsebuje vrednost, ki je drugačna od 0 v naslednjih števcih statistike, je težavo s povezljivostjo morda povzročila strojna oprema ali nastavitev:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Omrežna stikala in strežniške omrežne kartice morajo imeti ustrezne dupleksne nastavitve, da bi komunikacija lahko delovala pravilno. Oba morata biti nastavljena na poln dupleks ali poldupleks. Ne smeta biti v neskladju.

Računalniki v lokalnem omrežju (LAN) imajo ponavadi skupen poln dupleksni omrežni medij. Nastavitev dovoljuje, da dva računalnika hkrati prenašata podatke.

Težave s povezljivostjo lahko nastanejo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
 • Računalnik ste premaknili v nova vrata za stikalo Ethernet, ki samodejno zaznava hitrost omrežja. Vendar pa je omrežna kartica računalnika nastavljena tako, da vsili dupleksno komunikacijo z nastavitvijo hitrosti prenosa statičnega omrežja (10 Mbps, 100 Mbps ali 1 gigabitov na sekundo [Gbps]
 • Tako vrata za stikalo Ethernet in omrežna kartica računalnika sta nastavljena tako, da vsilita polno dupleksno komunikacijo s hitrostjo 100 Mbps ali 1 Gbps. Vendar pa stikalo Ethernet ali omrežna kartica morda ne moreta komunicirati s to hitrostjo ali uporabljati polnih dupleksnih prenosov.
Z dupleksno strojno opremo lahko izboljšate učinkovitost delovanja omrežja v okolju Ethernet LAN. Ta nastavitev omogoča dvostransko komunikacijo med omrežnimi napravami. Brez dupleksne strojne opreme, računalnik pošlje podatke v eno smer in nato še v drugo smer. Paketi pogosto trčijo v omrežju s poldupleksno nastavitvijo strojne opreme. Vsakokrat, ko pride do trčenja, morate pakete, ki so trčili, znova poslati. S tem ustvarite še več prometa, kar pa lahko zmanjša učinkovitost delovanja omrežja.

S polno dupleksno nastavitvijo, pa so poti prenosa in prejemanja ločene. Zato lahko prenašate in prejemate hkrati, preprečite pa tudi trčenja. Zaradi povečane prepustnosti in pomanjkanja trčenj, je dupleksna nastavitev bolj občutljiva na slabe zaključke kablov ali tanjšanje kablov, ki presegajo priporočene omejitve. S tem lahko ustvarite ponovno pošiljanje podatkov in tako zmanjšate učinkovitost delovanja.

S K L I C I

Če želite več informacij o odpravljanju težav s povezljivostjo v omrežju, kliknite naslednje številke člankov iz Microsoftove zbirke znanja:
102908 Kako odpraviti težave s povezljivostjo TCP/IP v operacijskem sistemu Windows 2000 in Windows NT (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

141299 Onemogočanje glavnega vodila v omrežnih karticah 3Com 3C590 PCI (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

148426 Odpravljanje težave »ID dogodka 3013« (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

154989 Nastavitev kartice 3Com Fast EtherLink in EtherLink III (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

156326 Dostop do omrežja ni mogoč z omrežno kartico DEC (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

170950 Vmesna izguba povezljivosti med uporabo kartice Compaq NetFlex-3 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

174812 Učinki uporabe nastavitve samodejnega zaznavanja v omrežni kartici gruče (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

191606 Datoteka Dell 3c905b Oemsetup.inf vsebuje napake (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

192250 3Com 3c905b preprečuje pisanje v datoteko Memory.dmp (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

217305 Podpora za polni dupleks v operacijskem sistemu Windows NT (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

224131 Omrežno stikalo s polnim dupleksom je nezdružljiv s poldupleksnimi omrežnimi karticami (NIC) (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

247609 Slaba učinkovitost delovanja s stikalom Catalyst 2948G LAN (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

243294 Kontrolna vsota glave TCP-ja je v nadzorniku omrežja prikazana kot neveljavna (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

259080 Odjemalec z operacijskim sistemom Window 2000 Professional se zažene počasneje kot odjemalec delovne postaje Windows NT 4.0 Workstation v omrežju SBS 4.5 network (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

259336 Težava s skupno rabo internetne povezave z več omrežnimi karticami 3C905B (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

298733 Težave pri prijavi z zvezdišči in s stikali 10/100 Ethernet (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

306983 Med namestitvijo omrežne kartice v računalnik z operacijskim sistemom Windows 2000 se prikaže napaka (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

315978 Težave v omrežju z usmerjevalnikom v operacisjkem sistemu Windows XP (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

320729 Opombe in popravki izobraževalnega kompleta Network+ Certification (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

325122 Paketi za nedosegljiv cilj ICMP-ja (Internet Control Message Protocol) (Koda = 0x0D) (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

324717 Povezava ostane v čakanju za sisteme AS/400 z gigabitnimi karticami (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Lastnosti

ID članka: 325487 – Zadnji pregled: 18. jan. 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije