Zamenjava ključa izdelka s količinskim licenciranjem v računalniku, v katerem je nameščen operacijski sistem Windows XP s servisnim paketom SP1 in novejše različice operacijskega sistema Windows XP

UVOD

Opozorilo Koraki v članku delujejo le na medijih količinske licence. Če te korake uporabite za izdelke izvrinih izdelovalcev opreme in druge maloprodajne izdelke, ključa izdelka ne boste spremenili. Pri nameščanju sistema Windows XP ali Windows Server 2003 se morajo nosilci podatkov ujemati s ključem izdelka. To pomeni, da se morata ključ izdelka in nosilec podatkov ujemati v kanalu (Microsoft Developer Network (MSDN), maloprodajna različica, količinsko licenciranje, in podobno), inventarni številki (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, idr.) ter jeziku (angleščina, francoščina, itn.). Le tako uspešno vnesete ključ izdelka. Če se namestitveni medij in ključ izdelka ne ujemata, računalnik prikaže to sporočilo o napaki:
Ključ izdelka ni veljaven.
Če za uvajanje operacijskega sistema Microsoft Windows XP v več računalnikov (namestitev količinske licence) uporabljate ključ izdelka, za katerega je znano, da je na voljo javnosti, morda ne boste mogli namestiti servisnega paketa SP1 za Microsoft Windows XP in novejših različic operacijskega sistema Windows XP ali samodejno pridobiti posodobitve s spletnega mesta Windows Update. Pri namestitvi servisnega paketa SP1 za sistem Windows XP in novejših različic sistema Windows XP se morda prikaže naslednje sporočilo o napaki:
Ključ izdelka, uporabljen za namestitev operacijskega sistema Windows, ni veljaven. Za veljaven ključ izdelka se takoj obrnite na skrbnika sistema ali izdelovalca. Če mislite, da ste kupili piratsko Microsoftovo programsko opremo, lahko pišete tudi protipiratski ekipi podjetja Microsoft Corporation na e-naslov piracy@microsoft.com. Zagotovljeno je, da so vse osebne informacije, ki jih pošljete Microsoftovi protipiratski ekipi, strogo zaupne.
Ta članek je namenjen izkušenim računalniškim uporabnikom. Morda boste postopke izvedli lažje, če članek natisnete.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Pogoji

Pred uporabo informacij iz tega članka morate imeti veljaven ključ izdelka. Če želite pridobiti veljaven ključ izdelka, kliknite to povezavo, da stopite v stik z Microsoftovim storitvenim središčem za količinsko licenciranje:

Koraki za zamenjavo ključa izdelka za količinsko licenciranje

Če želite odpraviti težavo, sta v tem članku opisana dva načina, kako spremeniti ključ izdelka za sistem Windows XP po namestitvi količinskega licenciranja. Eden od načinov uporablja grafični uporabniški vmesnik čarovnika za aktiviranje sistema Windows, drugi pa skript Windows Management Instrumentation (WMI). Čarovnik za aktiviranje je lažji način. Če pa morate spremeniti ključ izdelka v več računalnikih, je primernejši skript.

1. način: Uporabite čarovnika za aktiviranje

Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno sledite navodilom. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
Če morate spremeniti le manjše število ključev izdelkov za količinsko licenciranje, uporabite Čarovnika za aktivacijo.

Opomba Priporočamo vam, da zaženete obnovitev sistema in ustvarite novo obnovitveno točko, preden nadaljujete s temi koraki.
Deaktivirajte Windows
 1. Kliknite Start in nato Zaženi.
 2. V polje Odpri vnesite regedit in kliknite V redu.
 3. V podoknu za krmarjenje poiščite in kliknite ta registrski ključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. V podoknu za teme z desno miškino tipko kliknite OOBETimer in nato Spremeni.
 5. Spremenite vsaj eno številko te vrednosti, če želite deaktivirati operacijski sistem Windows.
Znova aktivirajte Windows in dodajte novi ključ izdelka.
 1. Kliknite Start in nato Zaženi.
 2. V polje Odpri vnesite naslednji ukaz in kliknite gumb V redu.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Kliknite Da, telefonirati želim predstavniku službe za stranke in aktivirati program Windows, nato pa kliknite Naprej.
 4. Kliknite Spremeni ključ izdelka.
 5. Vnesite nov ključ izdelka v polje Nov ključ, nato pa kliknite Posodobi.

  Če se vrnete v prejšnje okno, kliknite Opomni me pozneje in znova zaženite računalnik.
 6. Ponovite koraka 1 in 2 ter se prepričajte, da je aktiviran sistem Windows. Prikaže se naslednje sporočilo:
  Sistem Windows je že aktiviran. Kliknite »V redu« za izhod.
 7. Kliknite V redu.
 8. Namestite servisni paket SP1a za Windows XP ali novejšo različico sistema Windows XP.
Če sistema Windows po namestitvi servisnega paketa SP1 za Windows XP ali novejše različice sistema Windows XP ne morete znova zagnati, poskusite z naslednjimi koraki:
 1. Računalnik znova zaženite in pritiskajte tipko F8, dokler se ne prikaže meni »Dodatne možnosti sistema Windows«.
 2. Iz menija izberite Zadnja dobra konfiguracija in pritisnite ENTER. S to možnostjo zaženete sistem Windows, pri čemer uporabite prejšnje dobre konfiguracije.
 3. Ponovite korake od 1 do 8 pod »Znova aktivirajte Windows in dodajte novi ključ izdelka«.
Če ste namestili servisni paket SP1 ali novejšo različico sistema Windows XP in vam uspe znova zagnati sistem Windows, ste odpravili težavo. Če težave niste odpravili, poskusite z 2. načinom ali si oglejte razdelek »Naslednji koraki« za več virov za odpravljanje težav.

2. način: Uporaba skripta

Ta način priporočamo, če morate spremeniti ključ izdelka v več računalnikih. Ustvarite lahko skript WMI, ki spremeni ključ izdelka za količinsko licenciranje, nato pa uporabite ta skript v zagonskem skriptu.

V tem poglavju opisani predlogi skripta ChangeVLKey2600.vbs in ChangeVLKeySP1 uporabljata nov ključ za količinsko licenciranje, ki ga želite vnesti kot posamezen argument. Je v petdelni alfanumerični obliki.

Priporočamo vam, da v računalnikih, v katerih ni nameščen operacijski sistem Windows XP s servisnim paketom SP1 in novejša različica operacijskega sistema Windows XP, uporabite skript ChangeVLKey2600.vbs ter da v računalnikih, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows XP s servisnim paketom SP1 in novejša različica operacijskega sistema Windows XP, uporabite skript ChangeVLKeySP1.vbs. Skripta izvedeta naslednji funkciji:
 • Odstranita vezaj (-) iz petdelnega alfanumeričnega ključa izdelka.
 • Skripta ustvarita primerek razreda win32_WindowsProductActivation.
 • Skripta kličeta način SetProductKey z novim licenčnim ključem izdelka.
Ustvarite paketno datoteko ali datoteko cmd, ki uporablja katero od naslednjih predlog skripta, vključno z novim ključem izdelka kot argument. Uporabite jo kot del zagonskega skripta ali pa jo zaženite v ukazni vrstici, če želite spremeniti ključ izdelka v posameznem računalniku.
Primeri
Če želite več informacij o skriptu za ključ izdelka, obiščite Microsoftovo spletno mesto na naslovu:
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
Ta primer prikazuje uporabo skripta ChangeVLKeySP1.vbs iz ukazne vrstice:
 1. Kliknite Start in nato Zaženi.
 2. V polje Odpri vnesite ukaz, kjer AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 predstavlja nov ključ izdelka, ki ga želite uporabiti. Nato kliknite V redu:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Če želite več informacij o originalni Microsoftovi programski opremi, obiščite Microsoftovo spletno mesto: Če ste namestili servisni paket SP1 ali novejšo različico sistema Windows XP in vam uspe znova zagnati sistem Windows, ste odpravili težavo. Če težave niste odpravili, si oglejte razdelek »Naslednji koraki«.

NASLEDNJI KORAKI

Če vam ti načini niso pomagali, boste morda želeli sami odpravljati težavo z naslednjimi Microsoftovimi spletnimi mesti: Če imate še vedno vprašanja, ko uporabite ta Microsoftova spletna mesta oziroma če ne najdete rešitve na spletnem mestu Microsoftove službe za podporo uporabnikom, kliknite to povezavo, da se obrnete na službo za podporo uporabnikom:

S K L I C I

Če želite več informacij o neveljavnem ključu izdelka, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

326904 Prikaže se sporočilo o napaki »Ključ izdelka, s katerim ste namestili Windows, ni veljaven«
Lastnosti

ID članka: 328874 – Zadnji pregled: 14. okt. 2009 – Revizija: 1

Povratne informacije