15. avgust 2017 – KB4034663 (predogled mesečnega paketa posodobitev)

Velja za: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Izboljšave in popravki


Ta posodobitev, ki ni varnostna, vključuje izboljšave in popravke, ki so bili del paketa posodobitev KB4034681 (izdanega 8. avgusta 2017), in vključuje tudi nove izboljšave kakovosti ter predstavlja predogled naslednjega mesečnega paketa posodobitev:

 • Ta paket vsebuje d3dcompiler_47.dll; za več informacij preberite objavo v spletnem dnevniku HLSL, FXC in D3DCompile.
 • Odpravili smo težavo v podatkih zbiralnika dogodkov, ki je povzročala poškodbe podatkov s simboli % v dogodkih prijave uporabnika (ID 4624) iz drugih krmilnikov domene.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri se čarovnik za pravila AppLocker pri izbiranju računov zruši.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri se spoolsv.exe zruši.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri nesinhroniziran dostop znotraj datotečnega sistema NTFS lahko povzroči napako.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri povezava LUN, ki je bila prejeta po dodelitvi medpomnilnika med statističnim zbiranjem iSCSI, prekorači medpomnilnik in povzroči napako 0x19.
 • Odpravljena je težava z uporabniškim vmesnikom, ki skrije cilje iSCSI v oknih lastnosti zaganjalnika iSCSI-ja.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri zelo veliko število V/I praznjenj lahko povzroči napako.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri brisanje predmeta, ki ima v imeniku Active Directory veliko povezav, povzroči neuspešno podvajanje, pride do dogodka 1084 in napake 8409 »Prišlo je do napake v zbirki podatkov«. Za dodatne informacije glejte KB3149779.
 • Odpravili smo težavo s kršitvijo dostopa v storitvi LSASS, do katere pride, ko imenik Active Directory prejme deformiran odgovor LsaLookupNames. Podpis za LSASS AV je »Sistemski proces 'C:\Windows\system32\lsass.exe' je bil nepričakovano prekinjen s kodo stanja 1073741819«. Sistem se zaustavi in znova zažene. Napaka 107374181 se preslika v 0xc0000005/STATUS_ACCESS_VIOLATION.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri izvajanje ukaza chkdsk /scan nepričakovano sproži takojšnje popravljanje. Včasih časovna omejitev takojšnjega popravljanje poteče, zato se sistem zaustavi.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri se ukaz cmdlet export-dfsrclone lupine PowerShell, ki klonira zbirko podatkov DFSR, ne uspe izvesti za nosilce v gručah in prikaže se napaka 0x00000490=ERROR_NOT_FOUND. To preprečuje kloniranje zbirk podatkov DFSR z nosilcev, ki so že v gruči.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri je prihajalo do 4–17-sekundne zakasnitve pri vpenjanju sredstva v skupni rabi NFS v shrambi, priključeni na omrežje, iz odjemalca in izvedbi ukaza touch na datoteki ali mapi. Aplikacija v odjemalcih NFS se zruši, ker se sistem za shranjevanje nekaj sekund ne odzove na odjemalce.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri se Officeova aplikacija preneha odzivati, ko poskusite odpreti datoteko z atributi alternativnega pretoka podatkov (ADS), če je ta datoteka shranjena v strežniku z nameščeno funkcijo za odstranjevanje podvojenih elementov.

 • Odpravili smo težavo, pri kateri lahko takrat, ko v strežnikih za shranjevanje omogočite kvoto in poskusite narediti varnostne kopije, pride do zrušitve, ki povzroči izgubo podatkov.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri dodajanje novega gostitelja seje obstoječi zbirki RDS ne uspe. Do napake »Posrednik ne more konfigurirati strežnikov gostitelja seje RD« pride, če so UPD-ji shranjeni v datotečnem sredstvu v skupni rabi v gruči.
 • Odpravili smo težavo, pri kateri se lahko strojna ura prestavi za več ur ali dni, če se v okolju Hyper-V izvajajo navidezni računalniki s sistemom Linux.

Če želite več informacij o odpravljenih varnostnih ranljivostih, glejte Vodnik po varnostnih posodobitvah.

Znane težave v tej posodobitvi


Simptom Nadomestna rešitev
Preverjanje pristnosti NPS se lahko prekine in brezžični odjemalci morda ne bodo vzpostavili povezave. V strežniku nastavite vrednost tega registrskega ključa DWORD na = 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck
V nekaterih primerih se japonski urejevalnik vnosne metode morda preneha odzivati. Namestite KB2962409.

 

Pridobivanje te posodobitve


Ta posodobitev je na voljo kot izbirna posodobitev v storitvi Windows Update. Če želite več informacij o tem, kako zaženete storitev Windows Update, glejte Pridobivanje posodobitve prek storitve Windows Update. Če želite pridobiti samostojni paket za to posodobitev, obiščite spletno mesto Katalog Microsoft Update.

Informacije o datotekah

Če si želite ogledati seznam datotek, vključenih v to posodobitev, prenesite informacije o datotekah za posodobitev 4034663.