Kako ustvarim makre?

Velja za: Microsoft accessories

Makri so zaporedja dogodkov (kot so pritiski tipk, kliki miške in zakasnitve), ki jih je mogoče predvajati kot pomoč pri ponavljajočih se opravilih. Uporabljate jih lahko tudi za vnovično predvajanje dolgih zaporedij ali zaporedij, ki jih je težko izvajati. Makro, posnet v programu Microsoft Mouse and Keyboard Center, lahko dodelite tipki na tipkovnici ali miški. Funkcijo »Ponovi makro« lahko prav tako uporabljate za neprekinjeno predvajanje in ponavljanje makra, nato pa ga zaustavite, kadar želite.

Makri programa Microsoft Mouse and Keyboard Center imajo pripono .mhm in so kot posamezne datoteke shranjeni v vaši privzeti podmapi Dokumenti\Microsoftova strojna oprema\Makri. Makri, posneti s tipkovnico ali miško, so izmenljivi. Zaženete ali urejate jih lahko v obeh programih.

 1. Z miško, ki jo želite konfigurirati, zaženite Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. Na seznamu pod tipko, ki jo želite znova dodeliti, izberite Makro.

 3. Kliknite Ustvari nov makro.

  Ustvarjen je prazen makro, ki je nato dodan na seznam makrov.

 4. V polje Ime vnesite ime novega makra.

 5. Kliknite v Urejevalnik in vnesite makro.

  Posnamete lahko dogodke, kot so pritiski tipk, kliki miške in zakasnitve med dejanji. Z makri, dodeljenimi tipkam, ki jih je mogoče znova dodeliti, ne morete zajeti gibanja miške ali izvedenih dejanj.

 6. Na seznamu Razpoložljivi makri preverite, ali je novi makro izbran.

Snemanje več dogodkov hkrati

 1. Vnesite prvi dogodek (na primer: pritisnite tipko SHIFT).

 2. Z desno tipko miške kliknite izbrani dogodek in nato izberite možnost Razdeli. Dogodek se razdeli na tri ločene dogodke: pritisk in pridržanje tipke, časovna zakasnitev in sprostitev tipke.

 3. Kliknite med dvema ločenima dogodkoma (prej ali po zakasnitvi).

 4. Vnesite drugi dogodek (na primer: tipko miške 1).

Urejanje obstoječega makra

 1. Z miško, ki jo želite konfigurirati, zaženite Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. Na seznamu pod tipko, ki jo želite znova dodeliti, izberite Makro.

 3. Na seznamu Razpoložljivi makri izberite makro, ki ga želite urediti.

 4. Kliknite v Urejevalnik in uredite makro ali vnesite nove dogodke.

Predvajanje makra

 • Kliknite tipko, dodeljeno makru.

Preklic makra med predvajanjem

 • Znova kliknite tipko, dodeljeno makru, ali zaženite drug makro.

Omogočanje funkcije »Ponovi makro« (večkratno predvajanje makra)

 1. V urejevalniku makrov izberite makro v možnosti Razpoložljivi makri.

 2. Kliknite ikono Uredi makro.

 3. Vklopite možnost Ponovi.

Preklapljanje ponavljajočega se makra

 • Ko za makro omogočite funkcijo »Ponovi makro«, pritisnite tipko, dodeljeno makru, da ga zaženete.

Znova pritisnite tipko, da zaustavite ponavljanje makra.
Če želite zaustaviti ponavljanje makra ali zagnati drug makro, pa pritisnite tipko, dodeljeno drugemu makru.