INFO: Clarification of the "g" Format Specifier for printf()

Zavrnitev odgovornosti za umaknjeno vsebino KB

Ta članek govori o izdelkih, za katere Microsoft ne ponuja več podpore. Zato je ta članek na voljo »tak, kot je«, in ne bo več posodobljen.

Summary


In Microsoft C, the output format resulting from the printf() format specifier "g" does not exactly match the output format resulting from either format specifier "e" or "f". The documentation states that "g" will use either the "f" or "e" format, whichever is more compact. This is true in the sense of the overall format but there are some differences.


The precision value is interpreted differently in "g" format than in "f" format. The documentation explains this difference. The precision for "f" specifies the number of digits after the decimal point. The precision for "g" specifies the maximum number of significant digits printed. The following example demonstrates the difference described in the SUMMARY:

Sample Code

#include <stdio.h>

void main (void)
{
double x = 2.0/3.0; /* 0.666... */
double y;

y = 6.0 + x;
printf ("%.4g\n", y);
printf ("%.4f\n", y);
printf ("%.4e\n\n", y);

y = 66.0 + x;
printf ("%.4g\n", y);
printf ("%.4f\n", y);
printf ("%.4e\n\n", y);

y = 666.0 + x;
printf ("%.4g\n", y);
printf ("%.4f\n", y);
printf ("%.4e\n\n", y);

y = 6666.0 + x;
printf ("%.4g\n", y);
printf ("%.4f\n", y);
printf ("%.4e\n\n", y);

y = 66666.0 + x;
printf ("%.4g\n", y); /* switches to "e" notation here */
printf ("%.4f\n", y);
printf ("%.4e\n\n", y);
}
The results of the above program are correct as shown below:


6.667
6.6667
6.6667e+000

66.67
66.6667
6.6667e+001

666.7
666.6667
6.6667e+002

6667
6666.6667
6.6667e+003

6.667e+004
66666.6667
6.6667e+004
Lastnosti

ID članka: 43392 – Zadnji pregled: 8. dec. 2003 – Revizija: 1

Povratne informacije