Posode s sistemom Windows Server za julij 2020

Velja za: Windows Server ContainersWindows Server version 2004Windows Server version 1909

Vsebniki za Microsoft Windows Server


Kot del servisiranja vsak mesec posodobimo slike vsebnika Windows Server Base OS. S temi posodobitvami lahko avtomatizirate ustvarjanje posodobljenih slik vsebnika ali pa jih posodobite ročno tako, da prenesete najnovejšo različico. Vsebniki v sistemu Windows Server nimajo nega sklada za servisiranje inne podpirajo posodobitev na mestu uporabe, kot je Windows Server ali odjemalec sistema Windows. zato lahko vsak mesec obnovim slike vsebnika OS za Windows Server z posodobitvami in objavimo posodobljene slike vsebnika.

Za več informacij o najboljših praksah posodabljanja glejte Posodobitev vsebnikov za Windows Server.

Znane težave


Microsoft trenutno ne beleži nobenih težav s to posodobitvijo.