Moji dokumenti se odprejo ob zagonu


Avtor


Soumitra Sengupta MVP

ZAVRNITEV VSEBINE SKUPNOSTI SOLUTIONS


MICROSOFT CORPORATION IN/ALI NJENI DOBAVITELJI NE PREDSTAVLJAJO NOBENIH ZAGOTOVIL O USTREZNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI TOČNOSTI INFORMACIJ IN SORODNIH GRAFIK, KI JIH VSEBUJE. VSE TAKE INFORMACIJE IN SORODNE GRAFIKE SO NA VOLJO "KOT JE" BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. MICROSOFT IN/ALI NJENI DOBAVITELJI SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM V ZVEZI S TEMI INFORMACIJAMI IN POVEZANO GRAFIKO, VKLJUČNO Z VSEMI DOMNEVNIMI JAMSTVI IN POGOJI ZA PRODAJO, USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, MAJSTORSKI NAPORA, NASLOVOM IN NEKRŠITVIJO. IZRECNO SOGLAŠATE, DA MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NISO ODGOVORNI ZA NIKAKRŠNE NEPOSREDNE, POSREDNE, KAZENSKE, NAKLJUČNE, POSEBNE, POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITVE, ŠKODO ZARADI IZGUBE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, KI JE POSLEDICA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZAN Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE INFORMACIJ IN POVEZANE GRAFIKE, KI SO NA VOLJO NA PODLAGI POGODBE, ODGOVORNOSTI, MALOMARNOSTI, STROGE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, TUDI ČE JE BIL MICROSOFT ALI KATERI KOLI OD NJEGOVIH DOBAVITELJEV OBVEŠČEN O MOŽNOSTI ODŠKODNINE.

SIMPTOMI


Ko zaženete računalnik, se moj dokument prikaže ob zagonu.

KER


To se zgodi, če je prišlo do spremembe registra v vrednosti Userinit.

RESOLUCIJO


1. zaženite>Zaženi>regedit>ok2. Zdaj se pomaknite na ta ključ:-HKEY_ LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon3.Look navzdol po seznamu v desnem podoknu, se pomaknite navzdol do vrednosti Userinit ta vrednost naj se glasi: CWindowsSystem32Userinit (na koncu mora biti tudi vejica) 4. Če se vrednost razlikuje od zgoraj navedenega, kliknite z desno tipko miške na vrednosti Userinit in v spustnem meniju izberite spremeni. Vnesite vrednost CWindowsSystem32Userinitv polje spremeni dialog kliknite OK5. Zaprite register. znova zaženite računalnik.