Definicija omejitev programa Microsoft Project

P O V Z E T E K

Vsako vrsto omejitve v programu Microsoft Project lahko definiramo kot formulo s temi pravili:

ES = Predčasni začetek dejavnosti
LS = Zamuda pri začetku dejavnosti
EF = Predčasni zaključek dejavnosti
LF = Zamuda pri zaključku dejavnosti
SS = Načrtovani začetek dejavnosti
SF = Načrtovani zaključek dejavnosti
CD = Datum omejitve

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

V nadaljevanju so definicije omejitev v programu Microsoft Project.

 • Čim pozneje: Razporedi opravilo čim pozneje je mogoče, ne da bi pri tem zamujala naslednja opravila. Ne uporabite datuma omejitve.
  ES=(Izračunano)LS
 • Čim prej: Razporedi opravilo tako, da se začne čim prej. Ne uporabite datuma omejitve.
  (Razporejeno)ES=(Izračunano)ES + zamuda
 • Ne dokončaj pred: Razporedi opravilo tako, da se konča na datum omejitve ali po njem.
  EF=CD (če je datum<EF)
 • Dokončaj najpozneje do: Razporedi opravilo tako, da se konča na datum omejitve ali pred njim.
  LF=CD (če je datum<LF)
 • Dokončaj na: Razporedi opravilo tako, da se dokonča na datum omejitve. Ko je opravilo izbrano, ga ni več mogoče premikati po časovni premici.
  EF,LF,SF=CD
 • Začni na: Razporedi opravilo tako, da se začne na datum omejitve. Ko je opravilo izbrano, ga ni več mogoče premikati po časovni premici.
  ES,LS,SS=CD
 • Ne začni pred: Razporedi opravilo tako, da se začne na datum omejitve ali po njem.
  ES=CD (če je datum<ES)
 • Začni najpozneje do: Razporedi opravilo tako, da se začne na datum omejitve ali pred njim.
  LS=CD (če je datum<LS)
Če želite več informacij o omejitvah, glejte »Kratek pregled programa Microsoft Project za sistem Windows« ali iščite po:
winproj in omejitev
Lastnosti

ID članka: 74978 – Zadnji pregled: 18. sep. 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije