Nekaterih posodobitev ali programov ni mogoče namestiti

S I M P T O M I

Pri prenosu kontrolnika ActiveX, nameščanju posodobitve za operacijski sistem Windows ali njegove komponente, nameščanju servisnega paketa za operacijski sistem Windows ali njegovo komponento, nameščanju Microsoftovega programa ali programa drugega izdelovalca lahko pride do ene ali več naslednjih težav:
 • Pri namestitvi programa ali posodobitve se lahko prikaže to sporočilo o napaki:


  Digital Signature Not Found (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti)
  The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested. (Microsoftov digitalni podpis potrjuje, da je bila programska oprema preskušena v operacijskem sistemu Windows in da po preskusu ni bila spremenjena.)
  The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows. (Programska oprema, ki jo nameravate namestiti, Microsoftovega digitalnega podpisa nima, zato ni nobenega jamstva, da bo v operacijskem sistemu Windows delovala pravilno.)
  Ime programskega paketa
  Če želite poiskati programsko opremo z Microsoftovim digitalnim podpisom, obiščite spletno mesto Windows Update na naslovu http://update.microsoft.com in preverite, ali je na voljo.
  Do you want to continue the installation? (Ali želite nadaljevati namestitev?)


  Če kliknete More Info (Več informacij), se prikaže to sporočilo:


  Microsoft Windows
  The signature on the software package you want to install is invalid. The software package is not signed properly. (Podpis na programskem paketu, ki ga nameščate, ni veljaven. Programski paket ni ustrezno podpisan.)


  Ko kliknete OK (V redu) v prvem pogovornem oknu s sporočilom o napaki, se lahko prikaže še sporočilo, da je bila namestitev uspešna, lahko pa se prikaže to sporočilo:


  Ime paketa posodobitev

  The cryptographic operation failed due to a local security option setting. (Kriptografska operacija je spodletela zaradi lokalne varnostne nastavitve.)

 • Med namestitvijo posodobitve ali servisnega paketa se lahko prikaže sporočilo o napaki, podobno temu:

  • Ime posodobitvenega paketa
   Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer. (Namestitveni program ni mogel preveriti integritete datoteke Update.inf. Preverite, ali se v računalniku izvaja kriptografska storitev.)
  • Failed to install catalog files. (Namestitev datotek kataloga neuspešna.)
  • The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.) (Programski opremi, ki jo nameščate, ni bil podeljen logotip Windows, ki bi potrjeval njeno združljivost s programom Windows XP. (Želim vedeti, zakaj je preskušanje pomembno.))

   This software will not be installed. Contact your system administrator. (Programska oprema ne bo nameščena. Obrnite se na skrbnika sistema.)
  • The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Tell me why this testing is important.) (Programski opremi, ki jo nameščate, ni bil podeljen logotip Windows, ki bi potrjeval njeno združljivost s to različico programa Windows. (Želim vedeti, zakaj je preskušanje pomembno.))
 • Med namestitvijo servisnega paketa za Windows XP se lahko prikaže sporočilo o napaki, podobno temu:


  Service Pack 1 Setup could not verify the integrity of the file. Make sure the Cryptographic service is running on this computer (Namestitveni program servisnega paketa SP1 ni mogel preveriti integritete datoteke. Preverite, ali se v računalniku izvaja kriptografska storitev.)

 • Ko poskušate namestiti komponente MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8, se lahko prikaže sporočilo o napaki, podobno temu:


  INF Install failure. Reason: The timestamp signature and/or certificate could not be verified or is malformed. (Napaka pri namestitvi INF. Vzrok: Podpisa časovnega žiga in/ali potrdila ni bilo mogoče preveriti ali pa sta oba slabo oblikovana.)

 • Velikost dnevniške datoteke %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log lahko naraste do 20 MB, čeprav je po navadi manjša od 1 MB.
 • Med namestitvijo paketa s spletnega mesta Windows Update ali Microsoft Update se lahko prikaže sporočilo, podobno temu:


  The software has not passed Windows logo testing and will not be installed. (Programski opremi ni bil podeljen logotip Windows, zato ne bo nameščena.)

 • Ko pregledujete datoteko %systemroot%\Windowsupdate.log, lahko vidite vnos za eno od naslednjih napak:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Ko v računalniku z operacijskim sistemom Windows XP uporabite storitev Microsoft Windows Update, posodobitev morda ni uspešna, lahko pa se prikaže sporočilo o napaki »0x8007f007«. To se lahko zgodi ne glede na izbrano vrsto posodobitve.
V datoteki Svcpack.log so morda postavke, ki so podobne tej:
937.406: GetCatVersion: Ni bilo mogoče pridobiti podatkov o različici iz C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat z napako 0x57 937.437: GetCatVersion: Ni bilo mogoče pridobiti podatkov o različici iz C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat z napako 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog ni uspelo za Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, ni bilo mogoče izbrisati vrednosti SpRecoverCmdLine, napaka 0x2 955.125: DoInstallation: Datoteke spuninst.exe ni bilo mogoče odstraniti iz registra za obnovitev. 962.656: Preklic registracije odstranitvenega programa –> Windows Server 2003 s servisnim paketom, 0 962.656: Namestitev datotek kataloga ni uspela. 1448.406: Sporočilo, ki je prikazano uporabniku: Namestitev datotek kataloga ni uspela. 1448.406: Uporabniški vnos: OK 1448.406: Razširjena koda napake Update.exe = 0xf01e 1448.406: Vrnjeni kodi update.exe je bila dodana maska 0x643 za skladnost z dejanjem po meri MSI. 

V Z R O K

Do te težave lahko pride, če je izpolnjen eden ali več od teh pogojev:
 • V mapi %Systemroot%\System32\Catroot2 je poškodovana dnevniška datoteka ali zbirka podatkov.
 • Kriptografske storitve so onemogočene.
 • Druge datoteke sistema Windows so poškodovane ali manjkajo.
 • Podpisa časovnega žiga ali potrdila ni bilo mogoče preveriti ali pa sta oba slabo oblikovana.
 • Za mapo %Windir% ali eno njenih podmap so določeni skriti atributi.
 • Možnost Unsigned non-driver installation behavior (Vedenje namestitve nepodpisanih gonilnikov) pravilnika skupine za vedenje pri nameščanju nepodpisane programske opreme, razen gonilnikov (samo Windows 2000), je nastavljena na Do not allow installation (Ne dovoli namestitve) ali Warn but allow installation (Opozori, vendar dovoli namestitev), oziroma dvojiška vrednost Policy (Pravilnik) v registrskem ključu ni nastavljena na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Možnost Enable trusted publisher lockdown (Omogoči zaklepanje zaupanja vrednega založnika) v pravilniku skupine je vklopljena, vi pa v shrambi zaupanja vrednih založnikov nimate ustreznega potrdila. Nastavitev pravilnika skupine najdete v snap-inu pravilnika skupine v konzoli MMC, če kliknete User Configuration (Uporabniška konfiguracija), Windows Settings (Nastavitve sistema Windows), Internet Explorer Maintenance (Vzdrževanje Internet Explorerja), Security (Varnost), Authenticode Settings (Nastavitve za Authenticode).
 • Med namestitvijo servisnega paketa SP1 za Internet Explorer se namesti varnostna posodobitev 823559 (MS03-023).
  Če želite več informacij o tej težavi, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  828031 Med namestitvijo servisnega paketa SP1 za Internet Explorer 6 se prikaže sporočilo o napaki »Programski opremi, ki jo nameščate, ni bil podeljen logotip Windows ...«

 • Porazdelitvena mapa za programsko opremo je poškodovana.

R EŠ I T E V

To težavo odpravite na spodaj naštete načine. Ko izvedete vse korake pri posameznem načinu, preverite, ali je težava odpravljena, preden nadaljujete z naslednjim načinom. Če težavo odpravite, preostalih načinov ni treba uporabiti.

Če želite, da mi namesto vas odpravite težavo z načinom 1,2,3,4,5, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težave«. Če želite težavo odpraviti sami, nadaljujte z razdelkom »Težavo bom odpravil sam«.

Samodejno odpravljanje težaveČe želite težavo odpraviti samodejno, kliknite gumb ali povezavo Fix it. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom čarovnika za odpravljanje težave.Opombe
 • Samodejno popravljanje skuša težavo odpraviti z načinom 1,2,3,4,5. Če težava ni odpravljena, poskusite preostale načine.
 • Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini. Vendar pa samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows. 
 • Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do težave, rešitev samodejnega popravka shranite na pomnilniški ključek ali CD in ga zaženite v računalniku, v katerem je prišlo do težave.

Nato nadaljujte z razdelkom »Ali je težava odpravljena?«.Težavo bom odpravil sam

1. način: Nastavite samodejni zagon kriptografskih storitev

Zagon kriptografskih storitev nastavite na možnost Automatic (Samodejno) in poskusite program znova namestiti. Če želite nastaviti kriptografske storitve na možnost Automatic (Samodejno), sledite tem korakom:
 1. Na nadzorni plošči (Control Panel) odprite pripomoček Administrative Tools (Skrbniška orodja).
 2. Dvokliknite Services (Storitve).
 3. Z desno tipko miške kliknite Cryptographic Services (Kriptografske storitve) in kliknite Properties (Lastnosti).
 4. Na seznamu Startup type (Vrsta zagona) kliknite Automatic (Samodejno) in kliknite Start (Zaženi).
Opomba V operacijskem sistemu Windows 2000 kriptografske storitve niso navedene med storitvami v skrbniških orodjih.

2. način: Preimenujte mapo Catroot2

Preimenujte mapo Catroot2 (le Windows XP in Windows Server 2003) in poskusite program namestiti znova.

Opomba Če uporabljate operacijski sistem Windows 2000, preskočite ta način.

Mapo Catroot2 preimenujete tako:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), vnesite cmd in kliknite OK (V redu).
 2. V ukazni poziv vnesite spodnje ukaze in za vsakim pritisnite tipko ENTER:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Iz naslednje mape odstranite vse datoteke tmp*.cat:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  :e v tej mapi ni nobene datoteke, ki se ya;ne s »tmp«, ne odstranite nobene druge mape. Datoteke .cat v tej mapi so potrebne ya namestitev sprotnih popravkov in servisnih paketov.
Pomembno Bodite pozorni, da ne preimenujete mape Catroot. Operacijski sistem Windows znova ustvari mapo Catroot2 samodejno. Če pa mapo Catroot preimenujete, jo operacijski sistem ne ustvari znova.

3. način: Znova registrirajte datoteke DLL, povezane s kriptografskimi storitvami

Datoteke .dll, povezane s kriptografskimi storitvami, registrirate tako:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje Open (Odpri) vnesite cmd in kliknite OK (V redu).

  Opomba V računalniku, v katerem je nameščen sistem Windows Vista, kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite cmd, z desno tipko miške kliknite cmd.exe in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
 2. V ukazni poziv vnesite naslednje ukaze in za vsakim pritisnite tipko ENTER:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  exit
  Opomba Če vas računalnik pozove, kliknite OK (V redu).

  Opomba Microsoft Windows 2000 ne vsebuje datoteke Sccbase.dll. Če uporabljate to različico operacijskega sistema Windows, datoteko Sccbase.dll izpustite.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje Open (Odpri) vnesite cmd in kliknite OK (V redu).
 5. V ukazni poziv vnesite naslednje ukaze in za vsakim pritisnite tipko ENTER:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 mssip32.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
  exit
  Opomba Če vas računalnik pozove, kliknite OK (V redu).

  Opomba Microsoft Windows 2000 ne vsebuje datoteke Sccbase.dll. Če uporabljate to različico operacijskega sistema Windows, datoteko Sccbase.dll izpustite.
 6. Znova zaženite računalnik.

4. način: Odstranite skriti atribut iz mape %Windir% in njenih podmap

 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje Open (Odpri) vnesite cmd in kliknite OK (V redu).

  Opomba V računalniku, v katerem je nameščen sistem Windows Vista, kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite cmd, z desno tipko miške kliknite cmd.exe in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
 2. V ukazni poziv vnesite naslednje ukaze in na koncu vsake vrstice pritisnite tipko ENTER:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32

  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

5. način: Pravilnik za nepodpisano programsko opremo, razen gonilnikov, nastavite za namestitev brez opozarjanja

Če uporabljate operacijski sistem Windows 2000, nastavitev pravilnika skupine Unsigned non-driver installation behavior (Vedenje namestitve nepodpisane programske opreme, razen gonilnikov) nastavite na Silently succeed (Tiho uspelo). Nastavitev pravilnika skupine najdete v snap-inu pravilnika skupine v konzoli MMC, če kliknete Computer Configuration (Konfiguracija računalnika), Windows Settings (Nastavitve sistema Windows), Security Settings (Varnostne nastavitve), Local Policies (Lokalni pravilniki), Security Options (Varnostne možnosti).

Opomba Nastavitev pravilnika skupine v sistemu Windows 2000 lahko začne veljati po nekaj minutah. To je odvisno od nastavitve intervala osveževanja pravilnika skupine. Več informacij najdete v razdelku »Kako spremeniti privzeti interval osveževanja pravilnika skupine«.

Če imate v računalniku nameščen sistem Windows XP ali novejšo različico sistema Windows, ta nastavitev pravilnika skupine ni več podprta. V tem primeru težavo odpravite tako:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), vnesite regedit in kliknite OK (V redu).

  Opomba V računalniku, v katerem je nameščen sistem Windows Vista, kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite regedit, kliknite datoteko regedit.exe z desno tipko miške in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
 2. V registru poiščite in kliknite ta ključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Z desno tipko miške kliknite dvojiško vrednost Policy (Pravilnik) in kliknite Modify (Spremeni).
 4. Prikažejo se podatki vrednosti v tej obliki:

  0000 02 


  S tipko DELETE odstranite trenutno vrednost (v tem primeru 02) in vnesite 0 (nova vrednost bo zdaj 00).
 5. Kliknite OK (V redu) in zaprite urejevalnik registra.

6. način: Preimenujte dnevniško datoteko Edb.log

Preimenujte dnevniško datoteko Edb.log, nato pa poskusite znova namestiti program. Dnevniško datoteko Edb.log preimenujete tako:
 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), v polje Open (Odpri) vnesite cmd in kliknite OK (V redu).

  Opomba V računalniku, v katerem je nameščen sistem Windows Vista, kliknite Start, v polje z besedilom Začni iskanje vnesite cmd, z desno tipko miške kliknite cmd.exe in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
 2. V ukaznem pozivu vnesite ta ukaz in pritisnite tipko ENTER:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

7. način: Začasno izklopite zaklepanje zaupanja vrednega založnika in v shrambo zaupanja vrednih založnikov namestite ustrezna potrdila

Nastavitev pravilnika skupine Enable trusted publisher lockdown (Omogoči zaklepanje zaupanja vrednega založnika) lahko še naprej uporabljate, vendar morate najprej v shrambo zaupanja vrednih založnikov namestiti ustrezna potrdila. To naredite tako, da najprej izklopite nastavitev Enable trusted publisher lockdown (Omogoči zaklepanje zaupanja vrednega založnika), namestite potrdila in nato nastavitev Enable trusted publisher lockdown (Omogoči zaklepanje zaupanja vrednega založnika) znova vklopite. Ustrezna potrdila za posodobitve operacijskega sistema Microsoft Windows in brskalnika Microsoft Internet Explorer namestite tako:
 1. Z Microsoftovega centra za prenose ali s katalogov na spletnih mestih Windows Update in Microsoft Update prenesite posodobitev Microsoftovega izdelka, ki jo nameravate namestiti.
  Če želite več informacij o tem, kako prenesete posodobitve izdelkov iz Microsoftovega centra za prenose, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  119591 Kako dobiti Microsoftove datoteke za podporo prek spletnih storitev

  Če želite več informacij o tem, kako prenesete posodobitve izdelkov iz kataloga posodobitev za Windows, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  323166 Kako prenesti posodobitve, ki vključujejo gonilnike in hitre popravke iz kataloga posodobitev za Windows

 2. Paket posodobitev ekstrahirajte v začasno mapo. Ukaz, ki ga vnesete v ukazni poziv, je odvisen od posodobitve, ki jo nameščate. V članku iz Microsoftove zbirke znanja, povezanem s posodobitvijo, poiščite ustrezna stikala ukaznega poziva, ki jih boste uporabili pri ekstrahiranju paketa. Če želite na primer ekstrahirati varnostno posodobitev 824146 za Windows XP v mapo C:\824146, vnesite Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. Če želite ekstrahirati varnostno posodobitev 828750 za Windows XP v mapo C:\828750, vnesite q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Z desno tipko miške kliknite posodobitveno datoteko KBštevilka.cat v mapi, ki ste jo ustvarili v 2. koraku, in kliknite Properties (Lastnosti).

  Opomba Datoteka KBštevilka.cat je morda shranjena v podmapi. Datoteka je morda shranjena v mapi C:\824146\sp1\update ali mapi C:\824146\sp2\update.
 4. Na kartici z digitalnimi podpisi kliknite digitalni podpis in nato Details (Podrobnosti).
 5. Kliknite View Certificate (Ogled potrdila) in Install Certificate (Namesti potrdilo).
 6. Kliknite Next (Naprej), da zaženete čarovnika za uvoz potrdil.
 7. Kliknite Place all certificates in the following store (Shrani vsa potrdila v to shrambo) in nato Browse (Prebrskaj).
 8. Kliknite Trusted Publishers (Zaupanja vredni založniki) in OK (V redu).
 9. Kliknite Naprej (Naprej), Finish (Dokončaj) in nato OK (V redu).

8. način: Preverite stanje vseh potrdil v poti za potrdila ter manjkajoča ali poškodovana potrdila uvozite iz drugega računalnika

Stanje potrdil v poti za potrdila za posodobitve sistema Windows ali programa Internet Explorer preverite tako:

1. korak: Preverjanje Microsoftovih potrdil

 1. V Internet Explorerju kliknite Tools (Orodja) in nato Internet options (Internetne možnosti).
 2. Na kartici Content (Vsebina) kliknite Certificates (Potrdila).
 3. Na kartici Trusted Root Certification Authorities (Zaupanja vredni korenski overovitelji potrdil) dvokliknite Microsoft Root Authority. Če potrdila ni, nadaljujte z 2. korakom.
 4. Na kartici General (Splošno) preverite, ali je pri možnosti Valid from (Velja od) datum 10.01.1997 do 31.12.2020.
 5. Na kartici Certification Path (Pot za potrdila) preverite, ali v razdelku Certificate Status (Stanje potrdila) piše This certificate is OK (To potrdilo je v redu).
 6. Kliknite OK (V redu) in dvokliknite potrdilo NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Na kartici General (Splošno) preverite, ali je pri možnosti Valid from (Velja od) datum 11.05.1997 do 07.01.2004.
 8. Na kartici Certification Path (Pot za potrdila) preverite, ali v razdelku Certificate Status (Stanje potrdila) piše This certificate has expired or is not yet valid (To potrdilo je poteklo ali pa še ni veljavno) oziroma This certificate is OK (To potrdilo je v redu).

  Opomba Čeprav je to potrdilo poteklo, bo še vedno delovalo. Operacijski sistem morda ne bo deloval pravilno, če potrdila ni ali pa je bilo preklicano. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  293781 Zaupanja vredna korenska potrdila, potrebna za delovanje operacijskih sistemov Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003

 9. Kliknite OK (V redu) in dvokliknite potrdilo GTE CyberTrust Root. Morda je nameščenih več potrdil z istim imenom. Preverite tistega, ki bo potekel 23. 2. 2006.
 10. Na kartici General (Splošno) preverite, ali je pri možnosti Valid from (Velja od) datum 23.02.1996 do 23.02.2006.
 11. Na kartici Certification Path (Pot za potrdila) preverite, ali v razdelku Certificate Status (Stanje potrdila) piše This certificate is OK (To potrdilo je v redu).

  Opomba Čeprav je to potrdilo poteklo, bo še vedno delovalo. Operacijski sistem morda ne bo deloval pravilno, če potrdila ni ali pa je bilo preklicano.
  Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  293781 Zaupanja vredna korenska potrdila, potrebna za delovanje operacijskih sistemov Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003

 12. Kliknite OK (V redu) in dvokliknite potrdilo Thawte Timestamping CA.
 13. Na kartici General (Splošno) preverite, ali je pri možnosti Valid from (Velja od) datum 31.12.1996 do 31.12.2020.
 14. Na kartici Certification Path (Pot za potrdila) preverite, ali v razdelku Certificate Status (Stanje potrdila) piše This certificate is OK (To potrdilo je v redu).

2. korak: Uvozite manjkajoča ali poškodovana potrdila

Če eden od teh potrdil manjka oziroma je poškodovano, ga najprej izvozite v drug računalnik, nato pa namestite v svoj računalnik. Potrdila izvozite tako:
 1. V Internet Explorerju kliknite Tools (Orodja) in nato Internet options (Internetne možnosti).
 2. Na kartici Content (Vsebina) kliknite Certificates (Potrdila).
 3. Na kartici Trusted Root Certification Authorities (Zaupanja vredni korenski overovitelji potrdil) dvokliknite potrdilo, ki ga želite izvoziti.
 4. Kliknite Export (Izvozi) in sledite navodilom, potrdilo pa izvozite v obliki DER encoded Binary x.509(.CER) (Kodirani dvojiški DER x.509 (.CER)).
 5. Ko potrdilo izvozite, ga kopirajte v računalnik, kamor ga želite uvoziti.
 6. V tem računalniku potrdilo dvokliknite.
 7. Kliknite Install certificate (Namesti potrdilo) in Next (Naprej).
 8. Kliknite Finish (Dokončaj) in OK (V redu).

9. način: Izbrišite začasno datoteko in znova zaženite namestitev hitrih popravkov

Opomba Če uporabljate operacijski sistem Windows 2000, preskočite ta način.

Če želite izbrisati začasno datoteko in znova zagnati namestitev hitrega popravka ali servisnega paketa, sledite tem navodilom:
 1. Izbrišite vse datoteke tmp*.cat v teh mapah:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}


  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
 2. Izbrišite vse datoteke kb*.cat v teh mapah:
  %systemroot%\System32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
  %systemroot%\System32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
 3. Izbrišite vse datoteke oem*.* iz mape %systemroot%\inf.
 4. V ukazni poziv vnesite te ukaze. Za vsakim ukazom pritisnite tipko ENTER.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 5. Znova zaženite neuspelo namestitev sprotnega popravka ali servisnega paketa.

10. način: Izpraznite porazdelitveno mapo za programsko opremo

 1. Kliknite Start in Run (Zaženi), vnesite services.msc in kliknite OK (V redu).

  Opomba V računalniku, v katerem je nameščen sistem Windows Vista, kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite services.msc, kliknite datoteko services.msc z desno tipko miške in nato kliknite Zaženi kot skrbnik.
 2. V podoknu »Storitve (lokalno)« z desno tipko miške kliknite Automatic Updates in nato kliknite Stop (Ustavi).
 3. Minimirajte okno »Storitve (lokalno)«.
 4. Izberito vso vsebino porazdelitvene mape programa Windows in jo izbrišite.

  Opomba Privzeto mesto porazdelitvene mape programa Windows je mapa pogon:\Windows\SoftwareDistribution. Na tem mestu je pogon mestodržec za pogon, na katerega ste namestili operacijski sistem Windows.
 5. Prepričajte se, ali je porazdelitvena mapa programa Windows prazna in nato maksimirajte okno »Storitve (lokalno)«.
 6. V podoknu Services (Local) (Storitve (lokalno)) z desno tipko miške kliknite Automatic Updates in nato kliknite Start (Zaženi).
 7. Znova zaženite računalnik in še enkrat zaženite storitev Windows Update.

11. način: Izvedite nadgraditev »in-place«

Če želite več informacij o tem, kako izvedete nadgradnjo »in-place«, kliknite to številko članka, da si ogledate članek v Microsoftovi zbirki znanja:
315341 Posodobitev in-place (ponovna namestitev) operacijskega sistema Windows XPD O D A T N E I N F O R M A C I J E

Če želite več informacij o ločljivosti, namenjeni izključno operacijskemu sistemu Windows 2000, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
281458 Sporočilo o napaki med namestitvijo servisnega paketa ali posodobitve za Windows 2000

Napaka se pojavlja pri namestitvi teh posodobitev:
328310 MS02-071: Napaka pri obravnavanju sporočila WM_TIMER v operacijskem sistemu Windows lahko omogoči povečanje pravic

810565 Hiperpovezave se odprejo v Internet Explorerju namesto v privzetem brskalniku oziroma centru za pomoč in podporo

327979 Med predvajanjem uvodnega videoposnetka se igra preneha odzivati (zamrzne) ali se nepričakovano zapre

322011 V konzoli za faks preogled faksa ni mogoč

811630 Posodobitev za pomoč HTML za omejitev funkcionalnosti, kadar je priklicana z načinom window.showHelp( )

810577 MS03-005: Nepreverjeni medpomnilnik v preusmerjevalniku programa Windows lahko dovoli dodelitev večjih pravic

329441 Po obnovitvi operacijskega sistema Windows XP ne morete ustvariti omrežne povezave

329170 MS02-070: Napaka pri podpisovanju SMB lahko omogoči spreminjanje pravilnika skupine

810833 MS03-001: Nepreverjeni medpomnilnik v storitvi lokatorja lahko dovoli izvajanje kode

Če želite več informacij o tem, kako nastaviti funkcijo za samodejno posodabljanje v operacijskem sistemu Windows XP, kliknite naslednjo številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
306525 Nastavitev in uporaba funkcije samodejnega posodabljanja v operacijskem sistemu Windows XP


Ali je težava odpravljena?

 • Preverite, ali ste odpravili težavo. Če ste odpravili težavo, ste delo v tem razdelku zaključili. Če težave niste odpravili, se obrnite na skupino za podporo.
 • Hvaležni vam bomo za povratne informacije. Če želite posredovati povratne informacije ali prijaviti težave s to rešitvijo, vnesite pripombo v spletni dnevnik »Samodejno odpravljanje težave« ali nam pošljite e-poštno sporočilo.
Lastnosti

ID članka: 822798 – Zadnji pregled: 10. maj 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije