Opis uveljavljene terminologije za posodobitve Microsoftove programske opreme

P O V Z E T E K

V tem članku je opisana uveljavljena terminologija, ki jo Microsoft uporablja za opisovanje posodobitev programske opreme. Ta terminologija je vključena tudi v Microsoftov slovar za varnost in zasebnost. Če si želite ogledati Microsoftov slovar za varnost in zasebnost, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Microsoft za opis posodobitev programske opreme uporablja to uveljavljeno terminologijo:
 • Konektor

  Definicija: Konektor je komponenta programske opreme, ki podpira povezave med programsko opremo.
 • Nujna posodobitev

  Definicija: Nujna posodobitev je popravek za določeno težavo, namenjen širši distribuciji, s katerim je mogoče odpraviti napako, ki ni povezana z varnostjo.

  Dodatne informacije: Stranke lahko prenesejo nujne posodobitve, v katere so vključeni tudi članki iz Microsoftove zbirke znanja.
 • Razvijalski komplet

  Definicija: Razvijalski komplet je programska oprema, s katero razvijalci lahko pišejo nove programe. V razvijalske komplete je po navadi vključen vidni graditelj, urejevalnik in prevajalnik.
 • Gonilnik

  Definicija: Gonilnik je komponenta programske opreme, ki podpira novo strojno opremo.
 • Paket funkcij

  Definicija: Paket funkcije je nova funkcija izdelka, prvič razdeljena zunaj konteksta izdaje izdelka in je po navadi vključena v naslednjo popolno izdajo izdelka.
 • Usmeritev

  Definicija: V usmeritev so vključeni skripti, vzorčna koda in tehnična dokumentacija, s katerimi je mogoče uvesti in uporabljati izdelek ali tehnologijo.
 • Hitri popravek

  Definicija: Hitri popravek je zbirni paket z eno ali več datotekami, ki odpravijo težavo pri izdelku in so zbirne na dvojiški in datotečni ravni. Hitri popravek odpravi nekatere težave kupca in morda ni na voljo zunaj podjetja kupca.

  Dodatne informacije: Hitre popravke distribuira Microsoftova podpora izdelkom. Stranke ne smejo posredovati hitrih popravkov brez pisnega in pravnega dovoljenja družbe Microsoft.
 • Varnostna posodobitev

  Definicija: Varnostna posodobitev je popravek za ranljivost določenega izdelka, namenjen širši distribuciji, ki je povezan z varnostjo. Varnostne ranljivosti so ocenjene glede na njihovo resnost. Oznake resnosti so v Microsoftovem varnostnem biltenu opredeljene kot nujne, pomembne, zmerne ali nizke.

  Dodatne informacije: Stranke lahko prenesejo Microsftove varnostne posodobitve, v katere sta vključena dva dokumenta: varnostni bilten in članek iz Microsoftove zbirke znanja.
  Če želite več informacij o zgradbi člankov iz Microsoftove zbirke znanja za Microsoftove varnostne posodobitve, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

  824689 Opis zgradbe člankov iz Microsoftove zbirke znanja za Microsoftove varnostne posodobitve (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)
 • Servisni paket

  Definicija: Servisni paket je preskušen zbirni paket vseh hitrih popravkov, varnostnih posodobitev, nujnih posodobitev in posodobitev. V servisne pakete so lahko vključeni dodatni popravki za težave, ki smo jih odkrili od izdaje izdelka, in omejeno število sprememb oblike in funkcij, ki so jih zahtevale stranke.

  Dodatne informacije: Microsoftovi servisni paketi so na voljo za prenos, vanje pa so vključeni članki iz Microsoftove zbirke znanja.
 • Posodobitev programske opreme

  Definicija: Posodobitev programske opreme so katera koli posodobitev, paket posodobitev, servisni paket, nujna posodobitev, varnostna posodobitev ali hitri popravek, s katero je mogoče izboljšati ali popraviti programsko opremo izdelka, ki ga je izdala družba Microsoft Corporation.

  Dodatne informacije: V posodobitev Microsoftove programske opreme je vključen članek iz Microsoftove zbirke znanja.
 • Orodje

  Definicija: Orodje je pripomoček ali funkcija, s katero je mogoče dokončati opravilo ali nabor opravil.
 • Posodobitev

  Definicija: Posodobitev je popravek za določeno težavo, namenjen za širšo distribucijo. Posodobitev je namenjena napaki, ki ni kritična ali povezana z varnostjo.

  Dodatne informacije: Stranke lahko prenesejo Microsoftove posodobitve, v katere so vključeni tudi članki iz Microsoftove zbirke znanja.
 • Paket posodobitev

  Definicija: Paket posodobitev je preskušen zbirni paket hitrih popravkov, varnostnih posodobitev, nujnih posodobitev in posodobitev, zbranih v en paket za preprosto uvajanje. Paket je po navadi namenjen določenemu področju, na primer varnosti, ali komponenti izdelka, na primer storitvam IIS (Internet Information Services).

  Dodatne informacije: Stranke lahko prenesejo Microsoftove pakete posodobitev, v katere so vključeni tudi članki iz Microsoftove zbirke znanja.
 • Nadgradnja

  Definicija: Nadgradnja je paket programske opreme, ki zamenjuje nameščeno različico izdelka z novo različico istega izdelka. Nadgradnja po navadi zamenja obstoječo programsko opremo z novo različico, pri tem pa ne spremeni obstoječih podatkov in nastavitev stranke.

S K L I C I

Če želite več informacij o tem, kako Microsoft popravlja programsko opremo po njeni izdaji, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
Lastnosti

ID članka: 824684 – Zadnji pregled: 9. mar. 2009 – Revizija: 1

Povratne informacije