Uporaba funkcije »Internetni prosti/zasedeni čas« v Outlooku 2007 in Outlooku 2003

Članek o isti funkciji v programu Microsoft Outlook 2002:
291621 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini) .
Članek o isti funkciji v programu Microsoft Outlook 2000:
196484 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini) .

P O V Z E T E K

V tem članku je razložena funkcija Internetni prosti/zasedeni čas v Microsoft Office Outlooku 2007 in Microsoft Office Outlooku 2003. Ta funkcija omogoča objavljanje osebnega prostega ali zasedenega časa oziroma informacij o zasedenosti v datotečnem strežniku URL. Informacije o zasedenem ali prostem času za kateri koli stik ali načrtovano srečanje z drugimi uporabniki lahko vidite s funkcijo Internetni prosti/zasedeni čas.

UVOD

Internetni prosti/zasedeni čas je funkcija v Outlooku 2007 in Outlooku 2003, ki omogoča, da vidite, kdaj so drugi ljudje prosti ali zasedeni, kar pomeni, da lahko učinkovito načrtujete srečanja. Uporabniki Outlooka lahko objavijo svoje informacije o prostem ali zasedenem času v uporabniško določenem datotečnem strežniku URL. Ta strežnik lahko uporabljajo vsi, mogoče pa ga je omejiti tudi na določeno skupino uporabnikov.

Funkcija temelji na standardu iCal skupine IETF (Internet Engineering Task Force). Uporablja del tega standarda, in sicer iCalendar, ki omogoča oblikovanje in shranjevanje podatkov o urnikih. iCalendar določa strukturo za prikaz podatkov o prostem in zasedenem času v standardni obliki.


V članku je opisano naslednje:
 • Objava podatkov o zasedenosti v internetu.
 • Ogledovanje podatkov o zasedenosti drugih uporabnikov v internetu.
 • Načrtovanje srečanja s funkcijo zasedenosti.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Objava podatkov o zasedenosti v internetu

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
 2. Na kartici Lastne nastavitve kliknite Možnosti koledarja.
 3. Kliknite Možnosti prostega/zasedenega časa.
 4. Kliknite potrditveno polje Objavi na mojem mestu.
 5. V polje vnesite URL, kjer želite objaviti informacije o prostem ali zasedenem času.
 6. Če želite zapreti vsa pogovorna polja, kliknite V redu.

Ogledovanje podatkov o zasedenosti drugih uporabnikov v internetu

Ogledate si lahko podatke o zasedenosti vseh svojih stikov, ki so te podatke objavili v internetu. Če vsi stiki podatke shranjujejo v isti strežnik, lahko določite skupno iskalno pot za vse stike. Če podatke shranjujejo na različna mesta, lahko iskalno pot določite za vsak stik posebej. Podatke o zasedenosti drugih uporabnikov v internetu si lahko ogledate na enega od teh načinov.

Določanje iskalne poti za podatke o zasedenosti vseh stikov

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.
 2. Na kartici Lastne nastavitve kliknite Možnosti koledarja.
 3. Kliknite Možnosti prostega/zasedenega časa.
 4. V polje Mesto iskanja vnesite URL, od koder želite gledati informacije o prostem ali zasedenem času drugih ljudi.
 5. Trikrat kliknite V redu, da zaprete vsa pogovorna okna.

Določanje iskalne poti za podatke o zasedenosti posameznega stika

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite Stiki in dvokliknite stik, da ga odprete.
 2. Kliknite kartico Podrobnosti.
 3. V razdelku Internetni prosti/zasedeni čas v polje Naslov vnesite polno pot mesta, kjer želite iskati podatke o zasedenosti tega stika. Uporabite lahko kakršno koli veljavno obliko zapisa naslova URL, denimo: http://..., datoteka://\\... ali ftp://....

  To je primer veljavne poti:
  ftp://Streznikstikov/Prostozasedeno/Imestika.vfb
  Internetni podatki o zasedenosti se prikažejo na kartici Razporejanje sestankov in srečanj.

Načrtovanje srečanja s funkcijo zasedenosti

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite Koledar in nato v meniju Dejanja izberite Novo povabilo na srečanje.
 2. Na kartici Razporejanje v polje Vsi udeleženci vnesite imena udeležencev.
Outlook sledi poti URL (ki ste jo določili v razdelku »Določanje iskalne poti za podatke o zasedenosti posameznega stika« tega članka) povabljenih posameznikov in v načrtovalnik srečanj samodejno vnese podatke o njihovi zasedenosti.

Outlook podatke o zasedenosti privzeto objavi in pridobi vsakih 15 minut. Če želite podatke o zasedenosti posodobiti takoj, v meniju Orodja pokažite na Pošlji/Prejmi in izberite Podatki o prostem/zasedenem času.
Lastnosti

ID članka: 827775 – Zadnji pregled: 30. dec. 2007 – Revizija: 1

Povratne informacije