Računalnik z nameščenim sistemom Windows Server 2003 se lahko preneha odzivati po preklopu iz stanja pripravljenosti, dogodka 1030 in 1058 pa sta zabeležena v dnevnik dogodkov programa krmilnika domene

S I M P T O M I

Ko računalnik z operacijskim sistemom Windows Server 2003 preklopite iz stanja pripravljenosti, se lahko računalnik preneha odzivati. Prav tako je lahko do ene ure prikazano sporočilo »Applying Personal Settings« (Uveljavljanje osebnih nastavitev), preden se prikaže namizje.

Po navadi je računalnik z operacijskim sistemom Windows Server 2003, ko ga preklopite iz stanja pripravljenosti, zaklenjen. Preden lahko dostopate do namizja, se morate prijaviti v računalnik. Ko pride do te težave, računalnik ni zaklenjen, prijavni zaslon sistema Windows Server 2003 pa se ne prikaže.

Po vnovičnem zagonu računalnika z operacijskim sistemom Windows Server 2003 lahko v dnevnik dogodkov programa v krmilniku domene zabeležite tudi ta sporočila o dogodkih:
Vrsta dogodka: Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) Userenv
Event Category: (Zvrst dogodka) Brez
Event ID: 1058
Description: Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. The file must be present at the location <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Access is denied. ). Group Policy processing aborted. Če želite več informacij, obiščite center za pomoč in podporo na naslovu http://support.microsoft.com.
ali
Description: Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=com. The file must be present at the location <\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (The network path was not found. ). (Omrežne poti ni bilo mogoče najti.) ).

Event Type: (Vrsta dogodka) Error (Napaka)
Event Source: (Vir dogodka) Userenv
Event Category: (Zvrst dogodka) Brez
Event ID: 1030
Description: Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Sporočilo, ki opisuje vzrok za to, je bilo pred tem zapisano v dnevnik z mehanizmom za pravilnike. Če želite več informacij, obiščite center za pomoč in podporo na naslovu http://support.microsoft.com.
Če vklopite beleženje uporabniškega okolja (Userenv), storitve domenskega porazdeljenega datotečnega sistema (DFS) mogoče ne bodo delovale, ko se računalnik preklopi iz stanja pripravljenosti. Poleg tega lahko prejmete sporočila, ki so podobna tem sporočilom v datoteki %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Opomba Če želite več informacij o vklopu beleženja uporabniškega okolja, glejte članek iz Microsoftove zbirke znanja, ki je naveden v razdelku »Viri«.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn=policies,cn=system,DC=domena,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domena,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO. (Naprava ima dostop do tega predmeta pravilnika skupine.)
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check. (Predmet pravilnika skupine je uspešno prestal preskus filtra.)
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: (Najdena je bila različica funkcionalnosti za:) 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: (Najdena je bila datoteka sistemske poti za:) <\\domena.local\sysvol\domena.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Couldn't find the group policy template file (Ni bilo mogoče najti datoteke s predlogo pravilnika skupina za) <\\domena.local\sysvol\domena.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.

V Z R O K

Do te težave pride, če prijava v sistem Windows poskusi obdelati pravilnike skupine, preden se zaženejo druge komponente. Servisni paket, ki ga opisuje ta članek, doda logiko za izboljšavo privzetega vedenja postopka prijave v sistem Windows in storitev delovne postaje.

Vendar pa do te težave lahko pride še v mnogih drugih primerih. Preden uporabite za servisni paket, se prepričajte, da so te komponente zagnane in da so pravilno nastavljene:
 • Storitvi prijave v omrežje (Netlogon) in porazdeljenega datotečnega sistema (DFS) sta zagnani.
 • Krmilniki domene imajo v pravilniku krmilnikov domene pravice za branje in uporabo.
 • Dovoljenja datotečnega sistema NTFS in dovoljenja skupne rabe so pravilno nastavljena v sredstvu Sysvol.
 • Vnosi sistema DNS so pravilni za krmilnike domene.

R EŠ I T E V

Če želite odpraviti to težavo, glejte razdelek »Informacije o servisnem paketu«, ki sledi. Če se želite začasno izogniti tej težavi, glejte razdelek »Nadomestna pot« v nadaljevanju tega razdelka »Rešitev«.

Informacije o servisnem paketu

Če želite odpraviti težavo, pridobite najnovejši servisni paket za Windows Server 2003. Če želite več informacij, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
889100 Kako pridobiti najnovejši servisni paket za Windows Server 2003?
Opomba Ko namestite ta servisni paket, se vrnite na ta razdelek in dokončajte postopek, ki je opisan v razdelku »Informacije o registru«, ki sledi.

Informacije o registru

Opomba Sledite tem korakom v sistemu Windows Server 2003.

Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno upoštevajte navodila. Zaščito povečate tako, da varnostno kopirate register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v operacijskem sistemu Windows
Če želite, da postopek dokončamo namesto vas, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težave«. Če želite težavo odpraviti sami, nadaljujte z razdelkom »Težavo bom odpravil sam«.

Samodejno odpravljanje težaveČe želite težavo odpraviti samodejno, kliknite gumb ali povezavo Fix it. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom čarovnika Fix it.Opombe
 • Preden zaženete servisni paket, ga namestite po navodilih v razdelku »Informacije o servisnem paketu«.
 • Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini. Vendar pa samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows. 
 • Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do težave, rešitev samodejnega popravka shranite na pomnilniški ključek ali CD in ga zaženite v računalniku, v katerem je prišlo do težave.

Nato nadaljujte z razdelkom »Ali je težava odpravljena?«.Težavo bom odpravil sam

Ko uporabite ta servisni paket, sledite tem korakom:
 1. Kliknite Start, Run (Zaženi), v polje Open (Odpri) vnesite regedit in kliknite OK (V redu).
 2. V urejevalniku registra poiščite ta registrski podključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Če vnosa WaitForNetwork ni, ga morate vnesti. Če želite to narediti, sledite tem korakom:
  1. Z desno tipko miške kliknite podključ Winlogon (Prijava v program Windows), kliknite New (Novo) in nato Dword Value (Vrednost Dword).
  2. V polje Value name (Ime vrednosti) vnesite WaitForNetwork.
 4. Z desno tipko miške kliknite WaitForNetwork in nato Modify (Spremeni).
 5. V pogovornem oknu Edit DWORD Value (Urejanje vrednosti DWORD) v polje Value Data (Podatki vrednosti) vnesite 1 in kliknite OK (V redu).
 6. Zaprite urejevalnik registra.

Ali je težava odpravljena?

 • Preverite, ali ste odpravili težavo. Če ste odpravili težavo, ste delo v tem razdelku zaključili. Če težave niste odpravili, se obrnite na skupino za podporo.
 • Hvaležni vam bomo za povratne informacije. Če želite posredovati povratne informacije ali prijaviti težave s to rešitvijo, vnesite pripombo v spletni dnevnik »Samodejno odpravljanje težave« ali nam pošljite e-poštno sporočilo.

Nadomestna pot

Če se želite začasno izogniti tej težavi, lahko zaženete datoteko Dfsutil.exe, ki je vključena v orodja za podporo v sistemu Windows Server 2003. Orodja za podporo v sistemu Windows Server 2003 lahko namestite na dva načina. Datoteko \\Support\Tolls\Suptools.msi lahko zaženete tudi s CD-ja Windows Server 2003 CD-ROM. Lahko pa orodja za podporo ekstrahirate tudi neposredno iz datoteke \\Support\Tools\Support.cab. Če želite zagnati datoteko Dfsutil.exe, sledite tem navodilom:
 1. Kliknite Start in Zaženi, vnesite cmd in kliknite V redu.
 2. V ukazni poziv vnesite dfsutil /PurgeMupCache in pritisnite tipko ENTER.

S T A N J E

Microsoft je potrdil, da se ta težava pojavlja v njegovih izdelkih, naštetih v razdelku »Velja za«.
Težava je bila najprej odpravljena v servisnem paketu SP1 za Windows Server 2003.

S K L I C I

Če želite več informacij o omogočanju beleženja v uporabniškem okolju, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
221833 Omogočanje beleženja iskanja in odpravljanja napak v uporabniškem okolju v maloprodajnih delovnih različicah operacijskega sistema Windows
Lastnosti

ID članka: 842804 – Zadnji pregled: 17. maj 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije