Med zagonom orodja za odstranjevanje zlonamerne programske opreme operacijskega sistema Microsoft Windows pride do napake


UVOD


Ko zaženete orodje za odstranjevanje zlonamerne programske opreme operacijskega sistema Microsoft Windows, se prikaže sporočilo o napakah, najdenih med pregledom, ki vas preusmeri k temu članku.

Opombe Nekatere od teh napak so le obvestila ali pa so nepomembne, zato ne zahtevajo ukrepanja. Napake, označene kot opozorilo, so manj resne kot napake, označene kot napake.

Več o tem orodju najdete v tem članku Microsoftove zbirke znanja:

890830 Orodje za odstranjevanje zlonamerne programske opreme operacijskega sistema Microsoft Windows odstranjuje nekatero zlonamerno programsko opremo iz računalnikov z operacijskim sistemom Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)Če želite ugotoviti, zakaj se je sporočilo o napaki pokazalo, sledite tem korakom:
  1. Poiščite in odprite dnevniško datoteko orodja za odstranjevanje zlonamerne programske opreme (Mrt.log). Običajno je shranjena v mapi %windir%\debug. %windir% se nanaša na mapo operacijskega sistema Windows. Dnevniška datoteka je le v angleščini.
  2. Ko jo odprete, poiščite zadnji vnos. Ponavadi je na dnu datoteke, tako da se boste morali pomakniti do konca vnosov.
  3. Napako iz dnevniške datoteke poiščite v tabeli v razdelku »Več informacij«. Nekatera sporočila o napakah vsebujejo tudi kodo napake. Več o kodah napak najdete na tem Microsoftovem spletnem mestu:

D O D A T N E I N F O R M A C I J E


NapakaRazlogRešitev
Failed to enumerate memory processes (Oštevilčenje pomnilniških procesov ni bilo uspešno)Orodje ne more pregledati procesov. Ta napaka nastane, ker primanjkuje pomnilnika, ali zaradi kake druge resne težave.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to initialize memory processes (Inicializacija pomnilniških procesov ni bila uspešna)Orodje ne more pregledati procesov. Ta napaka nastane, ker primanjkuje pomnilnika, ali zaradi kake druge resne težave.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to get process image file (Datoteke s posnetkom procesa ni bilo mogoče dobiti) Orodje ne more pregledati procesa. To napako ponavadi povzroči proces, ki je bil nedavno zagnan ali ustavljen.Orodje znova zaženite. Potem ko vnovič zaženete računalnik in preden odprete kak nov program, počakajte vsaj pet minut.
Failed to scan process (Procesa ni bilo mogoče pregledati)Orodje ne more pregledati procesa, ker primanjkuje sistemskih sredstev.Zaprite nekaj programov in orodje zaženite znova.
Failed to suspend process (Procesa ni bilo mogoče ustaviti)Orodje ne more ustaviti procesa, ki ga je prepoznalo kot zlonamernega. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to kill process (Procesa ni bilo mogoče odstraniti)Orodje ne more odstraniti procesa, ki ga je prepoznalo kot zlonamernega. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to open the service control manager (Upravitelja nadzora storitev ni bilo mogoče odpreti)Orodje ne more pregledati storitev. Ta napaka nastane, ker primanjkuje pomnilnika, ali zaradi kake druge resne težave.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to enumerate service status (Oštevilčenje stanja storitev ni bilo uspešno)Orodje ne more pregledati storitev. Ta napaka nastane, ker primanjkuje pomnilnika, ali zaradi kake druge resne težave.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to query configuration for service (Poizvedba o konfiguraciji storitve ni bila uspešna)Orodje ne more pregledati storitve. Do napake ponavadi pride, če je bila storitev nedavno ustvarjena ali izbrisana.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to query status for service (Poizvedba o stanju storitve ni bila uspešna)Orodje ne more pregledati storitve. Do napake ponavadi pride, če je bila storitev nedavno ustvarjena ali izbrisana.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to open service (Storitve ni bilo mogoče odpreti)Orodje ne more pregledati storitve. Do napake ponavadi pride, če je bila storitev nedavno ustvarjena ali izbrisana.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to delete service (Storitve ni bilo mogoče izbrisati)Orodje ne more izbrisati storitve, ki jo je prepoznalo kot zlonamerno. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to query registry key information (Poizvedba o podatkih registrskega ključa ni bila uspešna)Orodje ne more pregledati registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to load registry key (Registrskega ključa ni bilo mogoče naložiti)Orodje ne more pregledati registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to unload registry key (Registrskega ključa ni bilo mogoče sprostiti)Orodje ni moglo sprostiti dostopa do registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to open registry key (Registrskega ključa ni bilo mogoče odpreti)Orodje ne more pregledati registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to enumerate registry keys (Registrskih ključev ni bilo mogoče oštevilčiti)Orodje ne more pregledati registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to parse registry keys (Registrskih ključev ni bilo mogoče razčleniti)Orodje ne more pregledati registrskega ključa. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to enumerate registry value (Registrske vrednosti ni bilo mogoče oštevilčiti)Orodje ne more pregledati registrske vrednosti. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to query registry value (Poizvedba o registrski vrednosti ni bila uspešna)Orodje ne more pregledati registrske vrednosti. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to get snapshot of run keys (Posnetka ključev za izvajanje ni bilo mogoče ustvariti)Do napake ponavadi pride, kadar v enem ali več registrskih ključev za izvajanje ni vnosov. To napako lahko prezrete.
Failed to delete registry key (Registrskega ključa ni bilo mogoče izbrisati)Orodje ne more izbrisati registrskega ključa, povezanega z zlonamerno programsko opremo. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to delete registry value (Registrske vrednosti ni bilo mogoče izbrisati)Orodje ne more izbrisati registrske vrednosti, povezane z zlonamerno programsko opremo. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to set registry value (Registrske vrednosti ni bilo mogoče določiti)Orodje ne more ponastaviti registrske vrednosti, povezane z zlonamerno programsko opremo. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Znova zaženite računalnik in orodje ter sistem preglejte s protivirusnim programom.
Failed to get logical drives (Logičnih pogonov ni mogoče dobiti)Orodje ne more oštevilčiti seznama pogonov. Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to scan file (Datoteke ni bilo mogoče pregledati)Orodje ne more pregledati datoteke zaradi nezadostnih sistemskih sredstev.Zaprite nekaj programov in orodje zaženite znova.
Failed to find files (Datotek ni bilo mogoče najti)Orodje ne more najti datotek.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to move file (Datoteke ni bilo mogoče premakniti)Orodje datoteke ne more izbrisati oziroma označiti za brisanje ob naslednjem zagonu. Do te napake pride, ker je datoteka shranjena na omrežnem sredstvu v skupni rabi, ki je označeno samo za branje. V tem primeru je napaka povsem pričakovana.Napako lahko verjetno prezrete, le prepričajte se, da je nastala iz omenjenega razloga in da je datoteka res samo za branje.
Failed to set file attributes (Lastnosti datoteke ni bilo mogoče določiti)Orodje ne more izvesti postopka odstranitve. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Računalnik preglejte s protivirusnim programom.
Failed to copy file (Datoteke ni bilo mogoče kopirati)Orodje ne more izvesti postopka odstranitve. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Računalnik preglejte s protivirusnim programom.
Failed to create file (Datoteke ni bilo mogoče ustvariti)Orodje ne more izvesti postopka odstranitve. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Računalnik preglejte s protivirusnim programom.
Failed to delete file (Datoteke ni bilo mogoče izbrisati)Orodje ne more izvesti postopka odstranitve. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Računalnik preglejte s protivirusnim programom.
Failed to write to file (V datoteko ni bilo mogoče pisati)Orodje ne more izvesti postopka odstranitve. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Računalnik preglejte s protivirusnim programom.
Failed to expand environment string (Niza okolja ni bilo mogoče razširiti)Orodje ne more razširiti spremenljivke okolja. Ta napaka ponavadi ni tako zelo pomembna.Znova zaženite računalnik in orodje.
Failed to load user profiles (Uporabniških profilov ni bilo mogoče naložiti)Orodje za pregled ne more naložiti niza registrskih ključev.Znova zaženite računalnik in orodje. Če se napaka ponavlja in uporabljate Windows 2000, boste morali morda povečati velikost registra.
Failed to allocate memory (Pomnilnika ni bilo mogoče dodeliti)Orodje nima dovolj sredstev, da bi lahko dokončalo operacijo. Do napake pride le, če je računalnik okužen z zlonamerno programsko opremo.Zaprite nekaj programov in orodje zaženite znova. Če se napaka ponavlja, znova zaženite računalnik in ga preglejte s protivirusnim programom.