Računalnika z operacijskim sistemom Windows Vista Home Premium ni mogoče pridružiti domeni

S I M P T O M I

Če je v računalniku nameščen operacijski sistem Windows Vista Home Premium, računalnika ni mogoče pridružiti domeni.

V Z R O K

Do te težave pride, ker operacijski sistem Windows Vista Home Premium ne podpira pridruževanje računalnika domeni. Windows Vista Home Premium je načrtovana kot temelj za sistem zabave doma. Windows Media Center omogoča skupno rabo vsebine programa Media Center z drugimi napravami doma, in sicer z napravami Media Center Extender. Naprave Media Center Extender zahtevajo trenutne povezave. Te povezave so na voljo le ob uporabi komponente za hitro preklapljanje med računi. Zato je funkcionalnost za pridruževanje domeni v operacijskem sistemu Windows Vista Home Premium onemogočena.

S T A N J E

To ni napaka, ampak predvideno delovanje.
Lastnosti

ID članka: 929543 – Zadnji pregled: 19. mar. 2007 – Revizija: 1

Povratne informacije