Če je v računalniku nameščeno 4 GB RAM-a, je sistemski pomnilnik, ki je v sistemu Windows Vista prikazan v pogovornem oknu »Sistemske informacije« manjši, kot ste pričakovali

S I M P T O M I

Če je v računalniku nameščeno 4 GB bralno-pisalnega pomnilnika (RAM-a), je sistemski pomnilnik, ki je v sistemu Windows Vista prikazan v pogovornem oknu Sistemske informacije, manjši, kot ste pričakovali.

V pogovornem oknu Sistemske informacije je lahko na primer prikazano 3120 MB sistemskega pomnilnika v računalniku, v katerem je nameščeno 4 GB pomnilnika (4096 MB).


Opomba Do pogovornega okna Sistemske informacije je mogoče dostopati na te načine:
 • Kliknite Start, v polje Začni iskanje vnesite Sistem in nato v razdelku Programi kliknite Sistem.
 • Na nadzorni plošči dvokliknite Sistem.
 • Kliknite Start, z desno tipko miške kliknite Računalnik in nato kliknite Lastnosti.
 • V pogovornem oknu »Pozdravno središče« sistema Windows Vista kliknite Pokaži več podrobnosti.
Opomba Servisni paket SP1 za Windows Vista je spremenil način, kako komponente uporabniškega vmesnika poročajo o pomnilniku. Nekatere komponente uporabniškega vmesnika sistema Windows Vista s servisnim paketom SP1 na primer sporočijo, kadar je v računalniku nameščenega 4 GB ali več skupnega fizičnega pomnilnika.

Če želite več informacij o tem, kako je sporočen pomnilnik v sistemu Windows Vista s servisnim paketom SP1, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:

946003 Windows Vista s servisnim paketom SP1 sporoča, da je v računalnikih, v katerih je nameščenega 4 GB pomnilnika, nameščenega 4 GB sistemskega pomnilnika (RAM-a) (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

V Z R O K

Takšno delovanje je zaradi nekaterih dejavnikov strojne in programske opreme pričakovano.


Razne naprave v tipičnem računalniku zahtevajo pomnilniško preslikan dostop. To je poznano kot MMIO (pomnilniško preslikan vhod/izhod). Da bi bil prostor za pomnilniško preslikan vhod/izhod na voljo 32-bitnih operacijskih sistemih, mora biti prostor za MMIO v prvih 4 GB naslovnega prostora.

Če imate na primer grafično kartico, ki ima 256 MB vgrajenega pomnilnika, mora biti ta pomnilnik preslikan v prvih 4 GB naslovnega prostora. Če so 4 GB sistemskega pomnilnika že nameščeni, mora biti del tega naslovnega prostora rezerviranega za preslikavo grafičnega pomnilnika. S preslikavo grafičnega pomnilnika se prepiše del sistemskega pomnilnika. S temi pogoji se zmanjša skupna količina sistemskega pomnilnika, ki je na voljo za operacijski sistem.


Zmanjšanje količine sistemskega pomnilnika, ki je na voljo, je odvisno od nameščenih naprav v računalniku. Da pa bi se izognili morebitnim težavam z združljivostjo gonilnika, 32-bitna različica sistema Windows Vista omeji skupno količino pomnilnika, ki je na voljo, na 3,12 GB. Če želite informacije o morebitnih težavah z združljivostjo gonilnika, glejte razdelek »Več informacij«.


Če je v računalniku nameščenih več naprav, se količina pomnilnika, ki je na voljo, lahko zmanjša na 3 GB ali manj. Vendar pa je največja mogoča količina pomnilnika, ki je na voljo v 32-bitnih različicah sistema Windows Vista, po navadi 3,12 GB.

Z AČ A S N A R EŠ I T E V

Če želite, da sistem Windows Vista izkoristi vse 4 GB pomnilnika v računalniku, v katerem je nameščeno 4 GB pomnilnika, mora računalnik izpolnjevati te zahteve:
 • Nabor vezij mora podpirati vsaj 8 GB naslovnega prostora. Med nabore vezij s tako zmogljivostjo sodijo:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X on Socket 775
  • Nabori vezij, ki podpirajo procesorje AMD z vtičnico F, 940, 939 ali AM2. Ti nabori vezij vključujejo katero koli vtičnico AMD in kombinacijo centralnih procesnih enot, v katerih je krmilnik pomnilnika v centralni procesni enoti.
 • Centralna procesna enota mora podpirati nabor navodil x64. Centralni procesni enoti AMD64 in Intel EM64T podpirata ta nabor navodil.
 • BIOS mora podpirati funkcijo vnovične preslikave pomnilnika. Funkcija vnovične pomnilniške preslikave omogoča, da segment sistemskega pomnilnika, ki je bil prej prepisan s konfiguracijskim prostorom PCI-ja (Peripheral Component Interconnect), znova preslikate nad vrstico naslova velikosti 4 GB. To funkcijo je treba v računalniku omogočiti v pripomočku za konfiguracijo BIOS-a. Navodila, v katerih je razloženo, kako omogočiti to funkcijo, so v dokumentaciji, ki je priložena računalniku. Številni računalniki za široko potrošnjo verjetno ne podpirajo funkcije vnovične preslikave pomnilnika. Za to funkcijo v dokumentaciji in pripomočku za konfiguracijo BIOS-a ni uporabljeno standardno izrazoslovje. Zato je morda treba prebrati opise raznih nastavitev za konfiguracijo BIOS-a, ki so na voljo, da bi ugotovili, ali katera od nastavitev omogoča funkcijo vnovične preslikave pomnilnika.
 • Uporabiti je treba 64-bitno različico (x64) sistema Windows Vista.

Obrnite se na prodajalca računalnika in ugotovite, ali vaš računalnik izpolnjuje navedene pogoje.Opomba Kadar je velikost fizičnega RAM-a, ki je nameščen v računalniku, enaka velikosti naslovnega prostora, ki ga podpira nabor vezij, je skupna količina sistemskega pomnilnika, ki je na voljo za operacijski sistem, vedno manjša od velikosti nameščenega fizičnega RAM-a. Poglejmo na primer računalnik z naborom vezij Intel 975X, ki podpira 8 GB naslovnega prostora. Če namestite 8 GB RAM-a, se bo sistemski pomnilnik, ki je na voljo za operacijski sistem, zmanjšal za vrednost konfiguracijskih zahtev PCI-ja. V tem primeru se zaradi konfiguracijskih zahtev PCI-ja zmanjša količina pomnilnika, ki je na voljo za operacijski sistem za vrednost med približno 200 MB in 1 GB. Zmanjšanje je odvisno od konfiguracije.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Težave z združljivostjo gonilnikov, sproženih z načinom fizične pripone naslova

Težave z združljivostjo gonilnikov, ki so povezane s funkcijo DEP (preprečevanje izvajanja podatkov), so po navadi težave z združljivostjo, sprožene z načinom pripone fizičnega naslova.

Opomba Način pripone fizičnega naslova je potreben le v računalnikih s procesorji, ki podpirajo strojno vsiljeno funkcijo DEP.

Zaradi funkcije DEP lahko pride do težav z združljivostjo s katerim koli gonilnikom, ki izvaja ustvarjanje kode ali uporablja druge tehnike za ustvarjanje izvršljive kode v realnem času. Številni gonilniki, ki so povezani s takimi težavami, so popravljeni. Ker je funkcija DEP vedno vklopljena za gonilnike, ki so nameščeni v 64-bitnih različicah sistema Windows, so težave z združljivostjo po navadi povezane s temi gonilniki. Vendarle pa ni zagotovila, da so za odpravo težav z združljivostjo, sproženih z načinom pripone fizičnega naslova, posodobljeni vsi gonilniki. Vendar pa obstaja nekaj gonilnikov s temi tehnikami. Funkcija DEP po navadi ne povzroča težav z združljivostjo gonilnikov.

Najpomembnejše težave z združljivostjo gonilnikov, na katere boste morda naleteli, nastanejo, kadar izvajate način pripone fizičnega naslova v 32-bitnih računalnikih. Način pripone fizičnega naslova omogoča procesorjem, da uporabijo več kot 4 GB pomnilnika. Osnovna razlika med shemami ostranjevanja pomnilnika z načinom pripone fizičnega naslova in shemami ostranjevanja pomnilnika brez načina pripone fizičnega naslova je dodatna raven ostranjevanja, ki je zahtevana v načinu pripone fizičnega naslova. Način pripone fizičnega naslova namesto dveh zahteva tri ravni ostranjevanja.

Nekaterih gonilnikov morda ne bo mogoče prenesti, če je omogočen način pripone fizičnega naslova, ker naprava morda ne bo mogla izvesti 64-bitnega naslavljanja. Ali pa se gonilniki zapišejo ob predvidevanju, da način pripone fizičnega naslova zahteva več kot 4 GB pomnilnika. Taki gonilniki so zapisani s pričakovanjem, da bodo gonilniki vedno prejeli 64-bitne naslove v načinu pripone fizičnega naslova in da gonilnik ali naprava ne bo znal razbrati naslova.

Druge gonilnike bo morda mogoče prenesti v načinu pripone fizičnega naslova, vendar pa lahko povzročijo nestabilnost sistema, tako da neposredno spremenijo vnose v ostranjevalni tabeli sistema. Ti gonilniki pričakujejo 32-bitne vnose v ostranjevalni tabeli, prejmejo pa 64-bitne pripone fizičnih naslovov v načinu pripone fizičnega naslova.

Najpogostejša težava z združljivostjo gonilnikov, do katere pride zaradi načina pripone fizičnega naslova, vključuje prenose DMA-jev (neposrednih dostopov do pomnilnika) in dodelitev registra preslikav. Številne naprave, ki podpirajo DMA (po navadi so to 32-bitne kartice), ne zmorejo izvajati 64-bitnega fizičnega naslavljanja. Kadar te naprave delujejo v 32-bitnem načinu, lahko naslovijo celoten fizični naslovni prostor. V načinu pripone fizičnega naslova so podatki lahko na fizičnem naslovu, ki je večji od 4 GB. Če želite omogočiti tako omejene naprave, da bi delovale v takih primerih, Microsoft Windows 2000 Server in novejše različice sistema Windows zagotavljajo dvojno medpomnjenje za prenos DMA-jev. Windows 2000 Server in novejše različice sistema Windows omogočajo to z 32-bitnim naslovom, ki je označen v registru preslikav. Naprava lahko izvede prenos DMA-ja na 32-bitni naslov. Jedro kopira pomnilnik na 64-bitni naslov, ki je zagotovljen za gonilnik. Kadar se računalnik izvaja v načinu pripone fizičnega naslova, ki je onemogočen, gonilniki za 32-bitne naprave ne zahtevajo, da se njihovim registrom preslikav dodeli sistemski pomnilnik. To pomeni, da dvojno medpomnjenje ni zahtevano, ker so vse naprave in gonilniki vključeni v 32-bitni naslovni prostor. Preskusi gonilnikov za 32-bitne naprave v računalnikih s 64-bitnimi procesorji so pokazali, da gonilniki, ki zmorejo prenos DMA-jev in so jih odjemalci preskusili, po navadi pričakujejo neomejeno število registrov preslikav.

Izdelke drugih izdelovalcev, omenjene v tem članku, izdelujejo podjetja, neodvisna od Microsofta. Microsoft ne daje nobenih naznačenih ali drugačnih jamstev o delovanju ali zanesljivosti teh izdelkov.
Lastnosti

ID članka: 929605 – Zadnji pregled: 15. maj 2008 – Revizija: 1

Povratne informacije