Nadgradnja računalnikov s sistemom Windows Server 2008 z vlogo Hyper-V na sistem Windows Server 2008 R2

UVOD

V tem članku so opisane možnosti, ki so na voljo za nadgradnjo ali prehod s sistema Windows Server 2008, ki ima omogočeno vlogo Hyper-V, na sistem Windows Server 2008 R2. Za gruče z nadomestnim načinov delovanja sistema Windows Server 2008, ki se izvajajo v navideznih napravah, glejte razdelek »Navodila za nadgradnjo navideznih naprav v gručah z nadomestnim načinom delovanja« v tem članku.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

1. način

Nadgradite nadrejeno particijo s sistema Windows Server 2008 na Windows Server 2008 R2.

Opomba Med nadgradnjo se prikaže poročilo o združljivosti s sporočilom, da morate v upravitelju strežnika odstraniti vlogo Hyper-V, preden nadaljujete nadgradnjo. To ni potrebno. Vendar pa priporočamo, da pred nadaljevanjem nadgradnje varnostno kopirate navidezne naprave ali jih izvozite z upraviteljem vloge Hyper-V. Poleg tega morate pred nadgradnjo vedeti to:
 • Hyper-V mora biti v različici RTM (KB 950050) ali novejši. Če ta zahteva ni izpolnjena, bo nadaljevanje nadgradnje blokirano.
 • Vse navidezne naprave morajo biti pred nadgradnjo zaustavljene. Shranjena stanja niso združljiva med sistemoma Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2. Če nadrejeno particijo nadgradite z navideznimi napravami v shranjenem stanju, z desno tipko miško kliknite navidezno napravo in izberite Zavrzi shranjeno stanje, da jo vklopite.
 • Funkcija »Online Snapshot« (posnetki s povezavo) uporablja shranjena stanja, zato ta funkcija ni v celoti združljiva med sistemoma Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2. Posnetki s povezavo so posnetki, narejeni v času, ko je navidezna naprava vklopljena. Posnetki brez povezave so posnetki, narejeni v času, ko je navidezna naprava izklopljena. Posnetki brez povezave so popolnoma združljivi s sistemom Windows Server 2008 R2. Navidezne naprave se uspešno zaženejo s posnetkom s povezavo, ki je bil uporabljen, ko je bila naprava zaustavljena pred nadgradnjo. To je v upravitelju vloge Hyper-V prikazano z zeleno puščico, usmerjeno v možnost Zdaj, pod posnetkom.


  Če želite navidezno napravo vklopiti z drugim posnetkom, sledite tem korakom.

  Opomba V teh navodilih velja, da morate še naprej uporabljati vse posnetke, konfigurirane za navidezno napravo. Če posnetkov ne potrebujete več, jih lahko izbrišete z upraviteljem vloge Hyper-V nato pa zaustavite navidezno napravo, da se podatki združijo z nadrejenim navideznim trdim diskom. Če želite več informacij, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
  Posnetki navidezne naprave Hyper-V: Pogosta vprašanja

  http://technet.microsoft.com/sl-si/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. V upravitelju vloge Hyper-V z desno tipko miške kliknite posnetek, ki ga želite uporabiti, nato pa kliknite Naredi posnetek in uporabi. S tem bo ustvarjen nov posnetek iz trenutno uporabljenega. Novi posnetek je združljiv s sistemom Windows Server 2008 R2. Priporočamo vam, da posnetek preimenujete skladno s tem. Če izberete to možnost, bodo shranjene vse spremembe stanja navidezne naprave, ki ste jih izvedli od zadnjega zagona.
  2. Ko je ustvarjen novi posnetek R2, bo uporabljen posnetek, ki ste ga izbrali v 1. koraku, navidezna naprava pa se bo preklopila v shranjeno stanje. Z desno tipko miške kliknite navidezno napravo in nato kliknite Izbriši shranjeno stanje.
  3. Vklopite navidezno napravo.
  4. Ustvarite nov posnetek, da zajamete trenutno stanje navidezne naprave in ustvarite posnetek, združljiv s sistemom Windows Server 2008 R2.
  5. Te korake ponovite za vsak posnetek iz sistema Windows Server 2008. Ko dokončate postopek za vse želene posnetke, izbrišite posnetke, ustvarjene v sistemu Windows Server 2008, in zaustavite navidezno napravo, da omogočite začetek postopka združevanja.
 • Po nadgradnji posodobite storitve Integration Services. To naredite tako, da odprete okno Povezava z navidezno napravo in v meniju Dejanje kliknete Vstavi namestitveni disk za Integration Services.

  Opomba V računalniku s sistemom Windows Server 2008 R2 so storitve Integration Services za sistema Windows Vista in Windows Server 2008 navedene v razdelku Programi in funkcije kot »KB955484«.

2. način

Izvozite navidezno napravo iz računalnika s sistemom Windows Server 2008 in omogočeno vlogo Hyper-V ter jo uvozite v strežnik s sistemom Windows Server 2008 R2 in omogočeno vlogo Hyper-V.

Opomba Prede izvozite navidezno napravo, jo zaustavite. Če ste navidezno napravo izvozili s shranjenim stanjem, je ni mogoče obnoviti v sistemu Windows Server 2008 R2. Če želite zagnati navidezno napravo po tem, ko jo izvozite v Windows Server 2008 R2, morate pred vklopom navidezne naprave zavreči shranjeno stanje. Če so v navidezni napravi posnetki, morajo biti združeni pred izvozom ali pa jih po navodilih v 1. načinu obnovite in znova ustvarite.

Ko uvozite navidezno napravo, posodobite storitve Integration Services. To naredite tako, da odprete okno Povezava z navidezno napravo in v meniju Dejanje kliknete Vstavi namestitveni disk za Integration Services.

Opomba V računalniku s sistemom Windows Server 2008 R2 so storitve Integration Services za sistema Windows Vista in Windows Server 2008 navedene v razdelku Programi in funkcije kot »KB955484«.

3. način

Uporaba programske opreme za varnostno kopiranje, ki izkoristi zapisovalnik Hyper-V VSS Writer, varnostno kopira navidezno napravo, ki se izvaja v sistemu Windows Server 2008, in jo obnovi na sistem Windows Server 2008 R2.

Ko obnovite navidezno napravo, posodobite storitve Integration Services. To naredite tako, da odprete okno Povezava z navidezno napravo in v meniju Dejanje kliknete Vstavi namestitveni disk za Integration Services.

Opomba V računalniku s sistemom Windows Server 2008 R2 so storitve Integration Services za sistema Windows Vista in Windows Server 2008 navedene v razdelku Programi in funkcije kot »KB955484«.

Navodila za nadgradnjo navideznih naprav v gručah z nadomestnim načinom delovanja

Ko imate visoko razpoložljive navidezne naprave, ki so konfigurirane kot sredstva gruče v gruči sistema Windows Server 2008, sledite spodnjim navodilom, da navidezne naprave in gruče nadgradite na Windows Server 2008 R2.


Opomba Če se na nadrejeni particiji izvajajo še druge storitve gruče ali programi, obiščite to Microsoftovo spletno mesto, kjer so informacije o premikanju teh sredstev v sistem Windows Server 2008 R2: Odsvetujemo izvajanje dodatnih storitev ali programov na nadrejeni particiji strežnikov z vlogo Hyper-V.
 1. S snap-inom upravitelja gruč z nadomestnim načinom delovanja (CluAdmin.msc) izvedite hitro selitev, da premaknete vse navidezne naprave v podnabor vozlišč. Odstranite drugi podnabor vozlišč, ki ne gostujejo nobene navidezne naprave. To naredite tako, da v upravitelju gruč z nadomestnim načinom delovanja z desno tipko miške kliknete vozlišča, nato kliknete Več dejanj in nato Odstrani. Velikost podnabora bi morala biti takšna, da so navidezne naprave, ki gostujejo v podnaboru, lahko shranjene v preostalih vozliščih, ki še izvajajo sistem Windows Server 2008. Na primer v gruči s štirimi vozlišči odstranite dve vozlišči, da bodo v preostalih vozliščih lahko shranjene navidezne naprave, ki so gostovale v prvi skupini vozlišč. Prepričajte se, da odstranjena vozlišča niso več v maski shrambe v skupni rabi v prvotni gruči.
 2. V odstranjenem podnaboru vozlišč izvedite čisto namestite sistema Windows Server 2008 R2, nato pa omogočite vlogo Hyper-V in funkcijo gručenja z nadomestnim načinom delovanja.


  Pomembno V gruči z nadomestnim načinom delovanja ni podprta nadgradnja, zato je zahtevana čista namestitev.
 3. Z odstranjenimi vozlišči ustvarite novo gručo in nato zaženite vse preskuse v čarovniku za preverjanje konfiguracije. Če je mogoče, v gruči sistema Windows Server 2008 R2 omogočite nosilce, ki so v skupni rabi v gruči (CSV – Cluster Shared Volumes), in ustvarite diske CSV.
 4. Navidezne naprave v prvotni gruči pripravite za nadgradnjo. Izvedite spodnja dejanja, odvisno od stanja navidezne naprave:
  • Če je navidezna naprava v stanju Se izvaja, jo zaustavite z upraviteljem vloge Hyper-V.
  • Če je navidezna naprava v stanju Shranjeno, jo z upraviteljem vloge Hyper-V zaženite iz shranjenega stanja in nato zaustavite. Shranjena stanja niso podprta, ko gostitelja nadgradite na Windows Server 2008 R2.
  • Če je v navidezni napravi posnetek s povezavo, ki ga potrebujete, uporabite želeni posnetek in nato zaustavite navidezne naprave.
 5. Izvedite enega od spodnjih korakov, da navidezno napravo pripravite na nadgradnjo:

  Pomembno Če navidezne naprave premikate na disk CSV, sledite ustreznim navodilom v razdelku »Selitev navidezne naprave z diska brez CSV na disk CSV« v nadaljevanju tega članka.
  1. Izvoz navideznih naprav. Če nameravate uporabiti isto shrambo SAN za gručo Windows Server 2008 R2, uporabite le izvoz konfiguracije. Izvozite navidezno napravo iz upravitelja vloge Hyper-V v sistemu Windows Server 2008, tako da v meniju Dejanje izberete Izvozi. Potrdite polje Izvozi le konfiguracijo navidezne naprave.

  2. Varnostno kopirajte navidezne naprave s programom za varnostno kopiranje po lastni izbiri.
 6. V prvotni gruči odprite upravitelja gruče z nadomestnim načinom delovanja in sredstva za konfiguracijo navidezne naprave nastavite na Brez povezave.
 7. Če boste za novo gručo uporabili isto shrambo, preslikajte njeno masko iz prvotne gruče, nato pa omogočite njeno razpoložljivost v novi gruči (Windows Server 2008 R2).
 8. Odvisno od tega, kaj ste naredili v 5. koraku, po enem od teh korakov premaknite navidezne naprave v novo gručo v sistemu Windows Server 2008 R2.

  Pomembno Če navidezne naprave premikate na disk CSV, sledite navodilom v razdelku »Selitev navidezne naprave z diska brez CSV na disk CSV«.
  1. Če ste navidezne naprave izvozili po postopku v koraku 5a, jih uvozite nazaj v vozlišča gruče. Navidezne naprave uvozite po postopku, opisanem v razdelku »Izvažanje in uvažanje navideznih naprav v okoljih v gruči«.
  2. Če ste navidezne naprave varnostno kopirali po postopku v koraku 5b, s programom za varnostno kopiranje obnovite navidezno napravo na disk gruče.
 9. Za vsako navidezno napravo, ki je v tej gruči v sistemu Windows Server 2008 R2, posodobite storitve Integration Services. To naredite tako, da vklopite navidezno napravo, odprete okno »Povezava z navidezno napravo« in v meniju Dejanje kliknete Vstavi namestitveni disk za Integration Services.


  Opomba V sistemu Windows Server 2008 R2 so storitve Integration Services za sistema Windows Vista in Windows Server 2008 navedene v razdelku Programi in funkcije kot »KB955484«.
 10. Ko se vse navidezne naprave izvajajo v gruči v sistemu Windows Server 2008 R2 in ste vse preskusili in preverili, da v celoti deluje, z upraviteljem gruče z nadomestnim načinom delovanja odstranite staro gručo. To naredite tako, da v upravitelju gruč z nadomestnim načinom delovanja z desno tipko miške kliknete gručo, nato kliknete Več dejanj in nato Uniči gručo.
 11. V ostalih vozliščih iz stare gruče izvedite čisto namestitev sistema Windows Server 2008 R2, nato pa omogočite vlogo Hyper-V in funkcijo gručenja z nadomestnim načinom delovanja. Ta vozlišča pridružite novi gruči.

Selitev navidezne naprave z diska brez CSV na disk CSV

 1. Izvozite navidezne naprave. Uporabite eno od spodnjih možnosti, odvisno od tega, koliko nadzora želite imeti nad mestom shranjevanja navideznih trdih diskov:
  1. Če želite, da upravitelj vloge Hyper-V premakne navidezne trde diske skupaj s konfiguracijo navidezne naprave, v upravitelju vloge Hyper-V v meniju Dejanje izberite Izvoz, nato pa izberite mapo, v katero želite izvoziti navidezno napravo. Če izvajate Windows Server 2008 z vlogo Hyper-V, se prepričajte, da ni potrjeno polje Izvozi le konfiguracijo navidezne naprave.


  2. Če želite popoln nadzor nad tem, kam so postavljeni navidezni trdi diski med selitvijo, izvozite navidezno napravo v mapo CSV tako, da v upravitelju vloge Hyper-V v meniju Dejanje izberete Izvozi. Izberite Izvozi le konfiguracijo navidezne naprave.


 2. V upravitelju navidezne naprave izbrišite navidezno napravo.

 3. Če želite shrambo dodati v skupino »Razpoložljiva shramba« v gruči, v levem podoknu za krmarjenje izberite vozlišče Shramba in kliknite Dodaj shrambo. Če želite, da je disk nosilec, ki je v skupni rabi v gruči, v gruči z nadomestnim načinom delovanja na strani Pregled omogočite funkcijo nosilcev, ki so v skupni rabi v gruči, v levem podoknu za krmarjenje izberite vozlišče Nosilci, ki so v skupni rabi v gruči, izberite Dodaj shrambo in izberite disk. Disk bo dodan v skupino nosilcev, ki so v skupni rabi v gruči, in za to skupino bo ustvarjen imenik, kot je C:\ClusterStorage\Volume4.

 4. Če ste navidezno napravo izvozili po navodilih v koraku 1b, sledite korakom v razdelku »Izvažanje in uvažanje navideznih naprav v okoljih v gruči«. Sicer navidezno napravo uvozite z uporabniškim vmesnikom za uvoz v upravitelju vloge Hyper-V.


 5. V upravitelju gruč z nadomestnim načinom delovanja omogočite visoko razpoložljivost navidezne naprave.

Izvažanje in uvažanje navideznih naprav v okoljih v gruči

Če želite izvoziti navidezne naprave, sledite tem korakom:
 1. Če izvozite le konfiguracijo navideznih naprav, zaženite skript GetAssociatedVHDLocations, da se prikaže seznam datotek s posnetki .avhd in datotek .vhd, ki so povezane z navidezno napravo. Skript lahko prenesete s tega Microsoftovega spletnega mesta: Skript zaženete s tem ukazom:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:Ime navidezne naprave
  Primer ukaza:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Prikaže se to sporočilo:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd

  ########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhd

  Former Resource Path = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Datoteke .avhd, ki so v sporočilu navedene pod »ChildPaths« (Podrejene poti), kopirajte v isto mapo, kjer je datoteka .vhd, navedena v sporočilu pod »ParentPath« (Nadrejena pot).
Navidezne naprave uvozite tako:
 1. Prenesite skript importVM s tega Microsoftovega spletnega mesta:
 2. Navidezno napravo uvozite tako, da navedete Pot za izvoz, ki se prikaže, ko v meniju Dejanje izberete Izvoz. Pot do prejšnjega sredstva (Former Resource Path), ki je prikazana v 1. koraku postopka izvažanja, navedite kot vnosni parameter v skriptu importVM. Recimo, da je pot do prejšnjega sredstva takšna:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  Če selite iz okolja brez CSV v okolje brez CSV, zamenjajte »K« z novo črko pogona, ki je dodeljena shrambi, vpeti v novi gruči. Če je bil nosilec vpet kot »K:«, zdaj pa je vpet kot »Z:«, pot sredstva postane:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd" 
  Če selite iz okolja brez CSV v okolje CSV, zamenjajte »K:\« z »C:\ClusterStorage\Volume4«, da pot sredstva postane:


  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  Ko v tem primeru zaženete skript, se prikaže to sporočilo:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"


  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Resource Paths C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd

  In progress... 10% completed. Done

  Opomba Pot do prejšnjega sredstva mora biti v narekovajih. Uporabite na primer:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"
Lastnosti

ID članka: 957256 – Zadnji pregled: 13. maj 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije