Vzpostavitev povezave z mestom SharePoint 2010 prek programa SharePoint Workspace Mobile 2010 v sistemu Windows Mobile 6.5

UVOD

Microsoft SharePoint Workspace Mobile 2010 omogoča vzpostavitev povezave s SharePointovimi mesti v organizaciji in delo z datotekami v skupni rabi v napravah, v katerih je nameščen Microsoft Windows Mobile 6.5. Organizacija lahko gosti in upravlja SharePointova mesta v strežniku podjetja. Poleg tega lahko organizacija uporablja storitev SharePointovega mesta s storitvijo v oblaku. 

V članku je opisano, kako s programom SharePoint Workspace Mobile 2010 v sistemu Windows Mobile 6.5 vzpostavite povezavo z mestom Microsoft SharePoint 2010.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Uvedba strežnika SharePoint 2010 za omogočanje dostopa prek programa SharePoint Workspace Mobile 2010

Omogočanje dostopa do brezžičnega omrežja Wi-Fi

Opomba Prepričajte se, da je strežnik SharePoint 2010 konfiguriran za uporabo preverjanja pristnosti NTLM. Za dostop do brezžičnega omrežja Wi-Fi ni podprta nobena druga shema preverjanja pristnosti.
 1. Prepričajte se, da je protokol IPSec omogočen oziroma onemogočen v strežniku SharePoint 2010 in v sistemu Windows Mobile 6.5. Če je protokol IPSec omogočen v strežniku, ne pa tudi v sistemu Windows Mobile 6.5, dostop do mesta s telefonom ni mogoč.
 2. Dodajte spletni naslov, ki ga uporabljate za vzpostavitev povezave med strežnikom SharePoint 2010 in seznamom za preslikavo nadomestnega dostopa. Če želite več informacij o načrtovanju preslikave nadomestnih dostopov, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
 3. Poskusite vzpostaviti povezavo z mestom SharePoint 2010 s sistemom Windows Mobile 6.5 prek brezžičnega omrežja Wi-Fi. Sledite tem navodilom:
  1. Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi vklopljeno in da je vzpostavljena povezava.
  2. Odprite SharePoint Workspace Mobile 2010.
  3. Kliknite naslovno vrstico in vnesite spletni naslov.
  4. Kliknite Go (Pojdi).

Omogočanje dostopa prek celičnega omrežja

Dostop prek celičnega omrežja lahko omogočite enega od spodaj navedenih načinov:
1. način: Konfigurirajte strežnik MDM (Microsoft System Center Mobile Device Manager)
Če želite več informacij o konfiguraciji strežnika MDM, obiščite to Microsoftovo spletno mesto: Če želite preveriti, ali je povezava uspešno vzpostavljena, sledite tem navodilom:
 1. Prijavite domeno v sistemu Windows Mobile 6.5.
 2. Poskusite obiskati mesto SharePoint 2010 prek notranjega spletnega naslova.
Če lahko vzpostavite povezavo z mestom in pridobite podatke s strežnika, je konfiguracija uspela.
2. način Konfigurirajte strežnik UAG (Microsoft Forefront United Access Gateway)
 1. Uvedite strežnik UAG. Če želite več informacij o uvedbi stržnika UAG, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
 2. Objavite strežniško mesto SharePoint 2010 v strežniku UAG. Če želite več informacij o tem postopku, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:
 3. Izklopite podpisovanje za določene SharePointove strani. Sledite tem navodilom:
  1. V strežniku UAG zaženite program Forefront UAG Management.
  2. V podoknu za krmarjenje kliknite HTTPS Connections (Povezave HTTPS) in nato ime prenosnika, da odprete stran prenosnika.
  3. V polju Trunk Configuration (Konfiguracija prenosnika) kliknite Configure (Konfiguriraj).
  4. Kliknite gumb Edit (Uredi), ki je na desni strani besedila Do not parse the response bodies to these requests (Ne razčleni telesa odzivov v te zahteve). Odpre seokno, v katerem so v zgornjem delu prikazana imena strežnikov, v spodnjem delu pa strani, ki jih je treba preskočiti za vsak strežnik.
  5. Dodajte ime strežnika brez protokola IP. Če imate na primer notranji dostop do strežnika, kot je http://moss ali https://moss, dodajte ime strežnika »moss«.
  6. Dodajte te strani:

   .*/_vti_bin/webs\.asmx

   .*/_vti_bin/lists\.asmx
  7. Kliknite OK (V redu).
  8. Omogočite konfiguracijo prenosnika.
 4. Prepričajte se, da je na zavihku Portal v oknu Application Properties(Lastnosti programa) potrjeno polje Allow rich clients to bypass trunk authentication (Dovoli bogatim odjemalcem, da obidejo preverjanje pristnosti prenosnika).  

Vzpostavitev povezave s strežnikom SharePoint 2010 prek programa SharePoint Workspace Mobile 2010 v sistemu Windows Mobile 6.5

Povezava s strežnikom SharePoint 2010, ki ga gosti internet, ali s strežnikom Microsoft SharePoint Online

 1. Obiščite mesto in tapnite povezavo, ki je vdelana v e-poštno sporočilo ali dokument. Vnesete lahko tudi naslov mesta, in sicer v naslovno vrstico programa SharePoint Workspace Mobile 2010.
 2. Ko prvič vzpostavljate povezavo z mestom, se morate vpisati z ustreznim uporabniškim imenom in geslom.

  Opomba Če se ne morete vpisati, poskusite vzpostaviti povezavo z istim mestom in se vanj vpisati s spletnim brskalnikom v sistemu Windows Mobile 6.5. Nato se poskusite znova vpisati s programom SharePoint Workspace Mobile 2010.

Vzpostavitev povezave s strežnikom podjetja, v katerem je nameščen SharePoint 2010

1. način: Vzpostavitev povezave prek brezžičnega omrežja Wi-Fi
 1. Obiščite mesto in tapnite povezavo, ki je vdelana v e-poštno sporočilo ali dokument. Vnesete lahko tudi naslov mesta, in sicer v naslovno vrstico programa SharePoint Workspace Mobile 2010.
 2. Ko prvič vzpostavljate povezavo z mestom, se morate vpisati z uporabniškim imenom in geslom organizacije ali svojim uporabniškim imenom in geslom podjetja.

  Opombe
  • Če je Microsoft Exchange konfiguriran v sistemu Windows Mobile 6.5 in vaš telefon uporablja iste poverilnice podjetja, ki jih uporabljate za vzpostavljanje povezave s SharePointovim mestom, vas sistem ne pozove k vnosu poverilnic. Windows Mobile 6.5 samodejno znova uporabi te poverilnice za vpis v strežnik.
  • Do strežnika namesto s popolnoma določenim imenom domene strežnika dostopajte prek brezžičnega omeržja Wi-Fi s kratkim imenom strežnika. Če do strežnika dostopate s popolnoma določenim imenom domene, se prikaže sporočilo, da je prišlo do napake s povezljivostjo.
  • Če se med vzpostavljanjem povezave s strežnikom prikaže sporočilo, da je prišlo do napake s povezljivostjo, s spletnim brskalnikom v sistemu Windows Mobile 6.5 preverite, ali imate dostop do istega mesta. Če imate dostop do mesta iz spletnega brskalnika skupaj z istim spletnim naslovom, ne pa tudi iz programa SharePoint Workspace Mobile 2010, se obrnite na skrbnika mesta, da vam omogoči dostop do mesta iz mobilne naprave.
2. način: Vzpostavite povezavo prek celičnega omrežja
Povezavo prek celičnega omrežja lahko vzpostavite na enega od spodaj navedenih načinov.

1. način

Opomba
Do strežnika SharePoint 2010 namesto s popolnoma določenim imenom domene strežnika dostopajte prek brezžičnega omrežja Wi-Fi s kratkim imenom strežnika. Če boste poskusili do strežnika dostopati s popolnoma določenim imenom domene, se prikaže sporočilo, da je prišlo do napake s povezljivostjo.
2. način

Vzpostavite povezavo prek strežnika Forefront UAG.
 1. Pri skrbniku mesta preverite, ali strežnik SharePoint 2010, do katerega želite imeti dostop, podpira dostop iz mobilnih naprav prek strežnika UAG. V tem primeru morate imeti spletni naslov prenosnika UAG, uporabniško ime in geslo. 
 2. Konfigurirajte strežnik UAG v nastavitvah strežnika Forefront UAG za SharePoint Workspace Mobile 2010. Sledite tem navodilom:
  1. Zaženite SharePoint Workspace Mobile 2010.
  2. Tapnite Menu (Meni), Settings (Nastavitve) in nato Configure Forefront UAG Server (Konfiguriraj strežnik Forefront UAG Server).
  3. Vnesite naslov prenosnika za Forefront UAG.
  4. Vnesite poverilnice za vzpostavitev povezave s strežnikom.
  5. Tapnite OK (V redu).
 3. Obiščite mesto in tapnite povezavo, ki je vdelana v e-poštno sporočilo ali dokument, ali pa vnesite naslov mesta, in sicer v naslovno vrstico programa SharePoint Workspace Mobile 2010.
Lastnosti

ID članka: 982590 – Zadnji pregled: 14. sep. 2011 – Revizija: 1

Povratne informacije