ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

SBS 2008 BPA poroča, da je dnevniška datoteka nastavitvenih zbirk podatkov za storitve Windows SharePoint Services velika (trenutno večja od 1GB)

SIMPTOMI

Dnevniška datoteka storitev Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) lahko postane velika v privzeti namestitvi strežnika Small Business Server 2008 (SBS 2008). Orodje SBS 2008 Best Practices Analyzer (BPA) prikaže opozorilo s tem besedilom:

Dnevniška datoteka nastavitvene zbirke podatkov storitev Sharepoint je velika

Dnevniška datoteka nastavitvenih zbirk podatkov za storitve Windows SharePoint Services je velika (trenutno večja od 1GB)

VZROK
Do tega pride, če je zbirka podatkov konfigurirana tako, da uporablja privzeto nastavitev polnega obnovitvenega načina, v zbirko podatkov pa je zabeleženih več transakcij.
REŠITEV

Če želite zmanjšati velikost dnevniške datoteke, sledite tem korakom. Priporočamo, da najprej naredite varnostno kopijo celotnega strežnika.

Če želite, da namesto vas zmanjšamo velikost dnevniške datoteke, nadaljujte z razdelkom »Samodejno odpravljanje težave«. Če želite težavo odpraviti sami, glejte razdelek »Težavo bom odpravil sam«.

Samodejno odpravljanje težave

Če želite težavo odpraviti samodejno, kliknite povezavo Odpravi to težavo. Nato v pogovornem oknuPrenos datoteke kliknite Zaženi in sledite navodilom v tem čarovniku.

Odpravi to težavo
Microsoft – odpravljanje težave 50682Opomba Ta čarovnik je morda na voljo le v angleščini. Vendar samodejno odpravljanje težav deluje tudi v drugih jezikovnih različicah sistema Windows.

Opomba Če ne uporabljate računalnika, v katerem je prišlo do te težave, lahko samodejni popravek shranite na pogon USB ali CD in ga nato zaženete v računalniku, v katerem je prišlo do te težave.

Težavo bom odpravil sam

1. Odprite beležnico, nato pa kopirajte in vanjo prilepite spodnje besedilo. Shranite datoteko kot c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Odprite ukazni poziv na skrbniški ravni in zaženite ta ukaz:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Ta skript ustvari dve datoteki varnostne kopije (before.bkf in after.bkf) v mapi C:\windows\temp.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2000544 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/31/2011 16:08:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
คำติชม